Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

PLAGAZI A CLEANTECH COMPANY. Ett cleantechföretag med enorm potential Patenterad process som utvinner energi ur avfall. Vätgas - energibäraren med störst.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "PLAGAZI A CLEANTECH COMPANY. Ett cleantechföretag med enorm potential Patenterad process som utvinner energi ur avfall. Vätgas - energibäraren med störst."— Presentationens avskrift:

1 PLAGAZI A CLEANTECH COMPANY

2 Ett cleantechföretag med enorm potential Patenterad process som utvinner energi ur avfall. Vätgas - energibäraren med störst potential att reducera världens CO2 problem

3 PLAGAZI A CLEANTECH COMPANY Vätgas, en stor kommersiell marknad Omsättning 200 miljarder USD/år. Potential per år = 600 standard Plagazifabriker/år

4 PLAGAZI A CLEANTECH COMPANY Avfall ger oss lägre produktionskostnad Löser länders deponiproblem. 500 kg/person/år i Europa, I ett stort antal länder får man betalt för att ta emot avfall. Långsiktigt mål för Plagazi är att producera en miljard m3 Vätgas. Till detta behövs en miljard kilo avfall.

5 PLAGAZI A CLEANTECH COMPANY Dagens vätgasmarknad Konsoliderad med ett fåtal spelare Air Products (c:a 40% marknadsandel) Praxair (c:a 28% marknadsandel) Air Liguide (c:a 20% marknadsandel) Linde (ca 11 % marknadsandel)

6 PLAGAZI A CLEANTECH COMPANY Tillverkning av vätgas HYDROLYS ÅNG- REFORMERING PLAGAZI- PROCESSEN™ 1 m3 VÄTGAS 7-8 SEK 1 m3 VÄTGAS 2 - 4 SEK 1 m3 GRÖN VÄTGAS 2-3 SEK Vatten El 5 kWh Fossilbränsle El 0,03 kWh Avfall 2 kWh El 2 kWh

7 PLAGAZI A CLEANTECH COMPANY Plagaziprocessen™ – en tvåstegsprocess Plasma reactor Plasma reactor Cooler Cleaner RDF Electricity Water Hydrogen Thermal heat Tail gas Waste water Inert slag

8 PLAGAZI A CLEANTECH COMPANY Utmaningen – Fullständig förbränning

9 PLAGAZI A CLEANTECH COMPANY Traditionella plasmasytem Energikrävande – ojämn temperaturfördelning Höga servicekostnader – kort livslängd på infordring och elektroder

10 PLAGAZI A CLEANTECH COMPANY Plasmans roll inom sopförbränning. Nu i kommersialiseringsfasen Traditionell sopförbränning ifrågasatt idag - Ej komplett förbränning - Askproblematik - Höga kostnader att rena gasen

11 PLAGAZI A CLEANTECH COMPANY Vätgas är svårt att transportera Stora energiförluster vid komprimering Traditionella pipelines dyra

12 PLAGAZI A CLEANTECH COMPANY Plagaziprocessen™ - unikt modulkoncept i två steg Plasmareaktor Gasrening

13 PLAGAZI A CLEANTECH COMPANY Plasmareaktor - Patenterad teknologi 25-årigt exklusivt licensavtal

14 PLAGAZI A CLEANTECH COMPANY Plasmareaktor ger fullständig förbränning genom högre värme. Växelström, plasmapolishing och gasifiering i samma enhet.

15 PLAGAZI A CLEANTECH COMPANY Gasreningen är en standardiserad process Beprövade komponenter finns färdiga på marknaden sedan länge

16 PLAGAZI A CLEANTECH COMPANY Vår reaktor har varit i drift i 5 år Vår demostrationsanläggning i St Petersburg förgasar 200 kg/h

17 PLAGAZI A CLEANTECH COMPANY Kommersiell dimensionering klar Uppskalning från 200kg/h till 2000kg/h

18 PLAGAZI A CLEANTECH COMPANY Systemengineering och driftsättning Sköts av våra samarbetspartners

19 PLAGAZI A CLEANTECH COMPANY Slimmad organisation Försäljning och drift outsourcad mot pro-rata intäkt

20 PLAGAZI A CLEANTECH COMPANY Våra ingenjörspartners ÅngpanneföreningenSwecoIVL

21 PLAGAZI A CLEANTECH COMPANY Professionalism Från vänster: Jon Fangel CFO, Leif Emås CTO, Torsten Granberg COB, Anders Hellsten CTO

22 PLAGAZI A CLEANTECH COMPANY Nu seglar vi vidare Don´t waste the waste.


Ladda ner ppt "PLAGAZI A CLEANTECH COMPANY. Ett cleantechföretag med enorm potential Patenterad process som utvinner energi ur avfall. Vätgas - energibäraren med störst."

Liknande presentationer


Google-annonser