Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Simuleringssystem för lärande och vård Uno Fors Leg. Tandläkare Universitetslektor i medicinsk pedagogisk simulering Prefekt för Institutionen för Lärande,

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Simuleringssystem för lärande och vård Uno Fors Leg. Tandläkare Universitetslektor i medicinsk pedagogisk simulering Prefekt för Institutionen för Lärande,"— Presentationens avskrift:

1 Simuleringssystem för lärande och vård Uno Fors Leg. Tandläkare Universitetslektor i medicinsk pedagogisk simulering Prefekt för Institutionen för Lärande, Informatik, Management och Etik, LIME

2 Simuleringssystem för lärande och vård Simulering – vad är det? –Simulering = att efterlikna verkligheten så bra som det går (med hjälp av datorsystem) –Finns naturligtvis olika grader av realism –Används mycket för utbildning/information, men kan också användas inom forskning och vård (!) –Många saker är svåra eller till och med omöjliga att göra i verkliga livet på grund av ekonomiska, etiska eller andra skäl –Exempel på viktiga användningsområden: Kärnkraftsindustrin Bilindustrin Flygindustrin (både konstruktion och träning) Läkemedelsindustrin Medicinsk utbildning Medicinsk utredning och behandling

3 Simuleringssystem för lärande och vård Simuleringssystem inom medicinsk utbildning och forskning –Viktigt att tänka på: –Måste alltid veta alla bakomliggande mekanismer (forskning) –Måste testa i verkliga livet för att få veta –Kräver ofta avancerad matematik och programmering –Kan kräva avancerad grafik och kraftfulla datorer –Multidisciplinärt - överbryggar IT, pedagogik och beteendevetenskap

4 Simuleringssystem för lärande och vård Simuleringssystem inom medicinsk utbildning –Röntgenutbildning förr och nu

5 Simuleringssystem för lärande och vård Simuleringssystem inom medicinsk utbildning –Röntgenutbildning förr och nu

6 Simuleringssystem för lärande och vård Simuleringssystem inom medicinsk utbildning –Simulering av patientfall – Virtuella patienter Ont om bra undervisningsfall på klinikerna Korta kliniska perioder Studenter träffar ej på fall som de absolut måste ha sett Kan och bör inte göra vad som helst med riktiga patienter Etiska aspekter Öva på att lösa medicinska/kliniska problem Få förståelse för olika sätt att lösa ett problem Kunna prova olika undersökningsmetoder och labprover utan etiska problem Stimulera till diskussioner Träna inför klinisk debut

7 Simuleringssystem för lärande och vård Simuleringssystem inom medicinsk utbildning –Virtuella patienter – tre exempel

8 Simuleringssystem för lärande och vård Nationellt undervisningsprogram i dermatologi och venereologi - NUDOV –10-tal olika fall som alla är viktiga att se för studenter, men som ofta ej finns i form av verkliga patienter –Anamnes - Undersökning – Journal – Diagnos – Terapi – Recept - Feedback

9 Simuleringssystem för lärande och vård Nationellt undervisningsprogram i dermatologi och venereologi - NUDOV –Studenten kan jämföra sina svar med specialistens

10 Simuleringssystem för lärande och vård Nationellt undervisningsprogram i dermatologi och venereologi - NUDOV –Tester med studenter har gett positiva resultat –Studenter och lärare entusiastiska och vill ha fler fall –Studenter kan öva i sin egen takt och var som helst, när som helst –Studenter kan prova på olika saker som de annars ej kan göra med riktiga patienter

11 Simuleringssystem för lärande och vård Interaktiv Simulering av Patienter, ISP –Öva på att lösa medicinska/kliniska problem –Få förståelse för olika sätt att lösa ett problem –Kunna prova olika undersökningsmetoder och labprover utan etiska problem –Stimulera till diskussioner –Träna inför klinisk debut

12 Simuleringssystem för lärande och vård Interaktiv Simulering av Patienter, ISP – För att möjliggöra optimala undervisningsfall – För att presentera fler fall än som är kliniskt tillgängligt

13 Simuleringssystem för lärande och vård Interaktiv Simulering av Patienter, ISP –Studentevalueringar både lokalt och internationellt mkt positiva; studenter vill ha fler fall inom olika ämnesområden –Lärare positiva –Globalt perspektiv intressant, men tekniskt och pedagogiskt svårt –Möjlighet till emotionellt engagemang

14 Simuleringssystem för lärande och vård Interaktiv Simulering av Patienter, ISP –Studentevalueringar både lokalt och internationellt mkt positiva; studenter vill ha fler fall inom olika ämnesområden –Lärare positiva –Emotionellt engagerande och mkt realistiskt –Men - komplicerat och tidskrävande att utveckla nya fall

15 Simuleringssystem för lärande och vård Web-activated Simulation of Patients - Web-SP –Helt Webbaserad editering och körning –Ingen specialutbildad programmerare eller tekniker behövs –Lärare o/e kursgivare kan själva utveckla mkt avancerade fall

16 Simuleringssystem för lärande och vård Web-activated Simulation of Patients - Web-SP –Flera examensarbeten inom MI-programmet Examination Naturligt språk/sökfunktion Standarder för överföring av fall mellan språk och system Mm mm

17 Simuleringssystem för lärande och vård Simuleringssystem inom medicinsk utbildning –Virtuella Patienter – forskningsfrågor Hur realistisk kan man göra en simulering? Vad betyder graden av realism? Hur långt kan man sträcka sig med skärmbaserade system? Kan denna typ av system även användas för behandling och utredning, t.ex. inom rättspsykiatri?

18 Simuleringssystem för lärande och vård Simuleringssystem inom medicinsk utredning och behandling - ISRS –Virtuella Patienter – forskningsfrågor

19 Simuleringssystem för lärande och vård Simuleringssystem inom medicinsk utredning och behandling - ISRS

20 Simuleringssystem för lärande och vård Simuleringssystem inom medicinsk utredning och behandling - ISRS

21 Simuleringssystem för lärande och vård Simuleringssystem inom medicinsk utbildning –Se mer på: –http://lime.ki.se/cul_cd_et_projects.htm


Ladda ner ppt "Simuleringssystem för lärande och vård Uno Fors Leg. Tandläkare Universitetslektor i medicinsk pedagogisk simulering Prefekt för Institutionen för Lärande,"

Liknande presentationer


Google-annonser