Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

B Zacke, L Kant, R Egnestam 2013-09-10 Källor: Årsboken Svensk Galopp, ATG, SCB Spel på hästar är till stor del ett kunskaps spel ! 1.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "B Zacke, L Kant, R Egnestam 2013-09-10 Källor: Årsboken Svensk Galopp, ATG, SCB Spel på hästar är till stor del ett kunskaps spel ! 1."— Presentationens avskrift:

1 B Zacke, L Kant, R Egnestam 2013-09-10 Källor: Årsboken Svensk Galopp, ATG, SCB Spel på hästar är till stor del ett kunskaps spel ! 1

2 B Zacke, L Kant, R Egnestam 2013-09-10 Källor: Årsboken Svensk Galopp, ATG, SCB Finns det ett samband mellan ökat spel och ökat intresse ? Grad av Information Grad av Intresse 0 100 Spelar inte Storspelare 2

3 B Zacke, L Kant, R Egnestam 2013-09-10 Källor: Årsboken Svensk Galopp, ATG, SCB Mellan toppåret 1999 och 2012 har vi tappat 30% av omsättningen, vilket är 100 Mkr ! Siffrorna avser Svensk galoppomsättning i Sverige. 3 1999 spelade vi för 335 Mkr kr på galopp ! LK, 15 omg Torsdagsgaloppen V4 infördes LK 125 Mkr DD 75 Mkr

4 B Zacke, L Kant, R Egnestam 2013-09-10 Källor: Årsboken Svensk Galopp, ATG, SCB Antal lopp och antal startande hästar per löpning över tid är ganska lika ! 4 Totalt startande hästar per år har pendlat mellan 1 182 till 1 482 under dessa 23 år.

5 B Zacke, L Kant, R Egnestam 2013-09-10 Källor: Årsboken Svensk Galopp, ATG, SCB Galoppomsättningen ökade med 0,8% mellan åren och uppgick till 265 Mkr 2012. 235 Mkr i Sverige + 30 Mkr till Norge och Danmark Dessutom tillkommer spel från Norge & Danmark på drygt 100 Mkr, som ökar potterna ! 5

6 B Zacke, L Kant, R Egnestam 2013-09-10 Källor: Årsboken Svensk Galopp, ATG, SCB eKanalen blir allt viktigare medan Ombudskanalen också måste hållas varm ! 6

7 B Zacke, L Kant, R Egnestam 2013-09-10 Källor: Årsboken Svensk Galopp, ATG, SCB Galoppen står för c:a 2% av ATG’s omsättning ! 7

8 B Zacke, L Kant, R Egnestam 2013-09-10 Källor: Årsboken Svensk Galopp, ATG, SCB Kanal75, Väggtidningen, Travronden, Direkt bearbetning ? 1 077 ombud står för 88% av Ombuds omsättningen ! 8 ’ ’ ’

9 B Zacke, L Kant, R Egnestam 2013-09-10 Källor: Årsboken Svensk Galopp, ATG, SCB 54% av eKanals omsättningen kommer från 2,6% av kunderna ! (1 024 av 39 502 konton) Hur kan vi aktivt nå de olika grupperna ? 9

10 B Zacke, L Kant, R Egnestam 2013-09-10 Källor: Årsboken Svensk Galopp, ATG, SCB Komb & V4 stod för 42 % av Galoppomsättningen 2012 ! Spelfördelning 10

11 B Zacke, L Kant, R Egnestam 2013-09-10 Källor: Årsboken Svensk Galopp, ATG, SCB Travet ca 30.000 Ridsporten ca 200.000 Sponsorer Spelare intresserade av trav & galopp Rikshästägare Kommunen Övriga, t.ex. Gärdet, Musse Hästägare Uppfödare Anhöriga/Bekanta Banspelare Aktiva, t.ex. tränare, jockeys Intressegrupper för galoppsporten Galopp ca 1.000 Ung galopp K a n a l 75 viktigast för kontakt/info/spel 11

12 B Zacke, L Kant, R Egnestam 2013-09-10 Källor: Årsboken Svensk Galopp, ATG, SCB Förslag till åtgärder Spelstrateg inom ATG med uppgift att samordna galoppens spel- och sportintressen med travets och utveckla galoppens spel i samråd med Svensk Galopps VD. Den snabba utvecklingen av e-spel gör att vi måste utnyttja vår tid i Kanal 75 (ATG-live) mer effektivt och mer riktad mot spel på galopp genom att ha kvalificerade och spelinsatta medarbetare. Ökad information i ombudskanalen. Kanal 75 är den viktigaste försäljningskanalen för både trav- och galoppsporten. Vi måste även finna vägar att utveckla vår sport och vårt spel utan att kollidera med spelet på trav och att snabbare redovisa galopplöpningar vid saxning av banor. Vi måste finna marknadsföringsvägar för att visa vår särart och fånga intresset för galoppsporten och hela tiden bredda intresset för spel på galoppen! 12

13 B Zacke, L Kant, R Egnestam 2013-09-10 Källor: Årsboken Svensk Galopp, ATG, SCB Förslag till åtgärder Vi måste bredda medias intresse (t.ex. storstadspress, travronden) för spelinformation om galoppen och effektivare utnyttja sociala media i olika former. Vi måste snabbare nå ut med intressanta händelser inom galoppen genom pressreleaser/nyhetsflashar. Viktigt att banprogrammen finns kvar som spelinformation och publikkontakt. Vi måste lära ut galoppen och spel på galoppen på ett enkelt, brett, positivt och marknadseffektivt sätt, t.ex. interaktivt, sport/spelskola för olika nivåer på hemsidan. 13


Ladda ner ppt "B Zacke, L Kant, R Egnestam 2013-09-10 Källor: Årsboken Svensk Galopp, ATG, SCB Spel på hästar är till stor del ett kunskaps spel ! 1."

Liknande presentationer


Google-annonser