Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Ola Johansson, FoU direktör Siemens. Elproduktion - Några tal 99% av all electricitet i världen produceras mha turbomaskiner 100 000 människor i Sverige.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Ola Johansson, FoU direktör Siemens. Elproduktion - Några tal 99% av all electricitet i världen produceras mha turbomaskiner 100 000 människor i Sverige."— Presentationens avskrift:

1 Ola Johansson, FoU direktör Siemens

2 Elproduktion - Några tal 99% av all electricitet i världen produceras mha turbomaskiner 100 000 människor i Sverige är sysselsatta inom elkraftbranschen 90% av elproduktionen i världen kommer från termiska maskiner och processer 50% av elproduktionen i Sverige kommer från termiska maskiner och processer

3 Ola Johansson, FoU direktör Siemens Prognos elproduktion – EU/Världen

4 Ola Johansson, FoU direktör Siemens Prognos elproduktion - Norden Nordic electricity production without existing taxes but with 25% CO2-reduction (Nordleden final report, phase 2, 2003) Nordic electricity production in 2020 at two different EUA prices assuming base fuel-price scenario (Nordic Energy Perspectives, phase 1, 2006)

5 Ola Johansson, FoU direktör Siemens Framtidens teknik för termisk elproduktion? Biobränsle –Ångturbiner/ gasturbiner Nukleärt –Ångturbiner/ gasturbiner Vätgas –Ångturbiner/ gasturbiner –Bränsleceller/ gasturbiner Effektivisering - CO2 Capture –IGCC –Oxyfuel –Membranteknik –CLC - Bränsleflexibilitet - Lägre emissioner - Integrerade anläggningar - Effektivare turbomaskiner - Optimerad drift Ångturbiner/ gasturbiner

6 Ola Johansson, FoU direktör Siemens RME … Gasturbin i Combined Cycle Energi- bärare Råvaror NaturgasBiogas Biomassa Sol, vatten, vind Sädeskorn Trä Restprodukt från jäsning Rötning av avfall Slam Växtoljor Raps Palm Kol Jäsning Förgasning Reformering Syntesgas H2/CO Etanol FTDDME Transport Bränslecell + El El-batteri Vätgas Metanol Integrerade processer

7 Ola Johansson, FoU direktör Siemens Elgenerering från solenergi

8 Ola Johansson, FoU direktör Siemens Forskningens betydelse Energiforskningen är en förutsättning för att kunna utbilda nya civilingenjörer och doktorer på svenska universitet och högskolor rekrytera kvalificerade medarbetare till tillverkande industrier behålla tillverkande industrier inom Sverige upprätthålla kompetensen hos användare

9 Ola Johansson, FoU direktör Siemens Struktur för energiforskning från 2007 Tillämpad forskningGrundforskning KME / HTC ESM Värmeforsk SGC Gasteknologi TURBOKRAFT Termiska Turbomaskiner och Processer CeCOST Energirelaterad Strömningsmekanik Material / korrosion Förbränningsteknologi

10 Ola Johansson, FoU direktör Siemens TURBOKRAFT (1) Syfte -TURBOKRAFT bidrar till ett hållbart och effektivt energisystem i Sverige på medellång och lång sikt. -Detta skall möjliggöras genom att bygga upp teknik och kompetens för industri och högskolor inom området termiska turbomaskiner och processer. -Programmet stärker relevanta forskargrupper inom högskolor samt ökar samarbetet med industrin. -Resultaten skall nyttiggöras och kommersialiseras.

11 Ola Johansson, FoU direktör Siemens TURBOKRAFT (2) Konsortium -Forskningsprogrammet kommer att utföras inom ramen för ett konsortium med - 5 högskolor: KTH (administrativt nav), Chalmers, LiTH, LTH, MdH - 2 turbomaskintillverkare: Siemens Industrial Turbomachinery AB, Volvo Aero Corporation. Långsiktigt program -Programmet avses ha en total längd på 12 år med indelning i tre 4-årsetapper -Etapp 1: start 2007-01-01, slut 2010-12-31 -Budget Etapp 1: 120 MSEK, som finansieras av Energimyndigheten med MSEK 60 (universitetsprojekten) samt Siemens och Volvo Aero med MSEK 30 vardera (in natura och kontant)

12 Ola Johansson, FoU direktör Siemens TURBOKRAFT (3) Forskningsprogram -Betoning på tillämpad forskning inom tre huvudområden –Processer och cykelstudier –Turbomaskinkomponenter (aeroelasticitet/aerodynamik, livslängdsfrågor, tillämpad förbränningsteknik, värmeöverföring/kylning av heta komponenter) –Driftsäkerhet och driftövervakning -Målet är att uppnå ett högre energiutnyttjande, lägre emissioner, bättre driftekonomi samt bränsleflexibilitet, speciellt avseende förnybara bränslen, för termiska turbomaskiner

13 Ola Johansson, FoU direktör Siemens Styrelse OrdinarieSuppleant Ola Johansson (Siemens, ordförande)Ulf Rådeklint Anders Sjunnesson (VAC, vice ordförande) Anna Petterson Ann Segerborg-Fick (Energimyndigheten)Farnosh Dalili Torsten Fransson (KTH)Folke Snickars Tord Torisson (univ. representant)Lennart Josefson Föreståndare: Sven Gunnar Sundkvist TURBOKRAFT (4)

14 Ola Johansson, FoU direktör Siemens Industri och högskolor i samverkan med Energimyndigheten mot ett gemensamt mål!


Ladda ner ppt "Ola Johansson, FoU direktör Siemens. Elproduktion - Några tal 99% av all electricitet i världen produceras mha turbomaskiner 100 000 människor i Sverige."

Liknande presentationer


Google-annonser