Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

BENGT-ÅKE GUSTAFSSON Fil dr. Bildspel om värdegrund B-Å Gustafsson © Bengt-Åke Gustafsson.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "BENGT-ÅKE GUSTAFSSON Fil dr. Bildspel om värdegrund B-Å Gustafsson © Bengt-Åke Gustafsson."— Presentationens avskrift:

1 BENGT-ÅKE GUSTAFSSON Fil dr. Bildspel om värdegrund B-Å Gustafsson © Bengt-Åke Gustafsson

2 Styrning, vägledning i okänd terräng När vi saknar regler och bestämmelser (t ex när vi måste lita på medarbetares omdömen) Etisk/moralisk kompass Ökad sammanhållning (intern integration/kultur) Ökad grad av måluppfyllelse (effektivitet) Ökad meningsupplevelse och grunden för en GEMENSAM BERÄTTELSE.

3

4 DET FINNS OLIKA TYPER AV VÄRDEN (några exempel :) EKONOMISKA VÄRDEN RELIGIÖSA VÄRDEN FILOSOFISKA VÄRDEN KULTURELLA VÄRDEN MATEMATISKA VÄRDEN PERSONLIGA VÄRDEN ORGANISATORISKA VÄRDEN ESTETISKA VÄRDEN ETISKA VÄRDEN

5 Milton Rokeach (1973) definierar värden så här: En uppsättning …'enduring beliefs that a specific mode of conduct or end-state of existence is personally or socially preferable to an opposite or converse mode of conduct or end-state of existence. […kvardröjande trossatser om ett visst sätt att agera eller ett visst ”mål-tillstånd” är att föredra (personligen eller socialt) framför alternativa ageranden eller mål.] Rokeach, M. (1973). The Nature of Human Values. New York: The Free Press

6 INSTRUMENT/REDSKAP (mode of conduct) (DVS VÄGLEDNING) MÅL/VISION (”the end-state”)

7 VÄRDEN SOM ÄR MÅL PÅ EN NIVÅ KAN VARA MEDEL/INSTRUMENT PÅ EN ANNAN.

8 VÄRDEN SOM REDSKAP MÅLET, VISIONEN BERÄTTELSEN FÖR ATT NÅ VÄRDEN SOM LEDER FRAM MOT DET ÖNSKADE LÄGET/VISIONEN: * …………

9

10 /

11 VÄRDEN SOM VÄLJS BÖR BINDAS SAMMAN AV NÅGON SLAGS ”LOGIK” ANNARS BLIR VÄRDENA MEST EN MENINGSLÖS UPPRÄKNING. LOGIKER: (SOM GER MENING) Visionen Berättelser Akronymer Exemplifieringar

12

13 Hur lägga upp arbetet med att ta fram en gemensam värdegrund?

14

15 INLED ARBETET MED ATT BESTÄMMA VAD DET ÄR NI VILL UPPNÅ MED ETT S K VÄRDE- GRUNDSARBETE. [Om man inte blir tydlig och klar över målet eller visionen kan man ju välja att använda sig av vilka värden som helst och det är ju ganska meningslöst eller hur?] Först när målet/visionen är klar och tydlig för alla kan värdena väljas ut. [FÖRUTSÄTTNING]

16 POLITIKEN OCH FÖRVALTNINGSLEDNING MÅSTE VARA DRIVANDE I ARBETET !!!!!!!! Det räcker inte att lägga ut visions och värdegrundsarbete på HR-avdelningen eller att engagera entusiaster ute i verksamheten. VÄRDEGRUNDSARBETE KAN INTE UTVECKLAS ”UNDERIFRÅN” ….. DOCK ”REALISERAS” AV ALLA !!!

17 1. INLED MED FÖRELÄSNING för alla om värdegrundsarbetets betydelse och upplägg 2. POLITIKER OCH FÖRVALTNINGSLEDNING ARBETAR TILLSAMMANS FÖR ATT A) fastställa mål och vision B) fastställa de värden som skall fungera ”redskap” för att nå målen/visionen

18 INLED MED FÖRELÄSNING OM VÄRDEGRUNDENS BETYDELSE. MÖJLIGHETER OCH UTMANINGAR. Engagera medarbetare på alla nivåer och arbeta med att fastställa vad som krävs för att REALISERA målen/visionen och hur de VÄRDEN som beslutats skall användas i praktiken. Bestäm vilka konsekvenser den antagna värdegrunden får för varje enskild medarbetare. Alla måste förstå vad det här betyder ”för mig och mitt arbete”.

19 Implementeringen innebär att mål/vision och värdegrunden sprids också till kommunens invånare. Nu uppstår också ett tryck utifrån som kräver att alla i verksamheten blir än mer aktiva och medvetna om att visionen och värdegrunden är en REALITET. Alla chefer i verksamheten har som en del av sitt chefsuppdrag att se till att värdegrunden efterlevs dagligdags. Om värdegrunden inte uppfylls måste också sanktionsmöjligheter finnas och också uttalas och synliggöras.

20 En värdegrund måste vidmakthållas kontinuerligt. Om inte, förloras innehåll och mening. Värdegrunden kommer att ”dö ut” om inte ständiga uppföljningar genomförs. Ett sådan arbete kan utformas på olika sätt. T ex genom att man tar upp värdegrunden på möten och att enkäter riktade dels till medarbetare men även till kommunens medborgare används och UTVÄRDERAS !!!


Ladda ner ppt "BENGT-ÅKE GUSTAFSSON Fil dr. Bildspel om värdegrund B-Å Gustafsson © Bengt-Åke Gustafsson."

Liknande presentationer


Google-annonser