Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

TS2 193 Sydsudan – det nyaste medlemslandet 2011 FN:s medlemsländer.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "TS2 193 Sydsudan – det nyaste medlemslandet 2011 FN:s medlemsländer."— Presentationens avskrift:

1

2 TS2 193 Sydsudan – det nyaste medlemslandet 2011 FN:s medlemsländer

3 TS3 1.GENERALFÖRSAMLINGEN Ett rådgivande organ Beslutar om FN:s budget. nya medlemsländer. Varje medlemsland har en röst.

4 TS4 2. SÄKERHETSRÅDET FN:s viktigaste organ har ansvaret för att upprätthålla fred och säker- het i världen.

5 TS5 Ständiga medlemmar: Frankrike Kina Ryssland Storbritannien USA 10 andra medlemmar väljs för en två års period Rådets sammansättning

6 TS6 Beslut i säkerhetsrådet Minst nio röstar för förslaget. De ständiga medlemmarna har vetorätt. Alla fem måste stöda förslaget. Varje land som är medlem i rådet har en ständig representation i New York. Storbritanniens FN-ambas- sadör Emyr Jones Parry

7 TS7 Säkerhetsrådets åtgärder När en konflikt uppstår mellan två parter, och denna konflikt riskerar att utgöra ett hot mot den internationella freden uppmanar rådet att lösa konflikten på fredlig väg. fredsbevarande styrka, som får i uppgift att övervaka vapenstilleståndet, skickas till konfliktområdet.

8 TS8 bojkott - Andra länder uppmanas att avbryta sina kontakter med landet/länderna. - vapenembargo, handelsembargo - Diplomatiska, kulturella och idrottsliga utbyten stoppas.

9 TS9 Militära insatser Direkt under FN:s kommando och flagg. Rådet kan godkänna att medlemsländer genomför stridsinsatser t.ex. USA i Korea 1950 USA i Afganistan 2001

10 FN:s fredsbevarande styrkor tar ej ställning för någondera part. får strider att upphöra. möjliggör förhandlingar. TS10

11 TS11 3. SEKRETARIATET FN:s verkställande organ förbereder och ordnar alla andra huvudorga- nens möten. verkställer besluten som fattats.

12 TS12 Generalsekreterare Generalsekreteraren är sekretariatets ledare. FN:s politiska chef medlar i konflikter mellan stater väljs för fem år. Ban Ki-moon fr.o.m. 1.1.2007

13 TS13 4. FACKORGAN Uppgift att förebygga krig genom stöd till de fattiga länderna UNESCO organisation för utbildning, vetenskap och kultur

14 TS14 WHO världshälsoorganisation FAO livsmedels- och jordbruks- organisation

15 Internationella domstolen TS15

16 Internationella domstolen ICJ –ett av FN:s grundorgan –avgör tvister mellan stater –rådgivande uttalanden för FN- instanser –beläget i Fredspalatset i Haag –15 domare TS16

17 Internationella brottmålsdomstolen TS17

18 Internationella brottmålsdomstolen Permanent kan döma enskilda medborgare folkmord, brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser belägen i Haag TS18

19 TS19 Bildkällor DN.se 13.3.2008 Svenska FN-sidor www.sfn.se


Ladda ner ppt "TS2 193 Sydsudan – det nyaste medlemslandet 2011 FN:s medlemsländer."

Liknande presentationer


Google-annonser