Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

MELLANÖSTERNSTUDIER MÖ1111Politik och samhälle i Mellanöstern USAs, EUs m.fl. roller i Mellanöstern Lärare: Michael Schulz

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "MELLANÖSTERNSTUDIER MÖ1111Politik och samhälle i Mellanöstern USAs, EUs m.fl. roller i Mellanöstern Lärare: Michael Schulz"— Presentationens avskrift:

1 www.gu.se MELLANÖSTERNSTUDIER MÖ1111Politik och samhälle i Mellanöstern USAs, EUs m.fl. roller i Mellanöstern Lärare: Michael Schulz (michael.schulz@globalstudies.gu.se) Spring Semester 2016

2 www.gu.se USA i Mellanöstern

3 www.gu.se USAs inblandning (några exempel) Palestina/Israel 1948 Iran 1953 Suez krisen 1956 Juni/Sexdagars-kriget 1967 Oktober/Yom Kippur kriget 1973 Libanesiska inbördeskriget 1975-1990 Camp David avtalen Irakkrigen: 1982-88, 1991, 2003 Palestinska upproren 1997 och 2000

4 www.gu.se USAs nationella säkerhetsintressen Förhindra Sovjet (sedan 1990 förhindra terrorism) Tillgång till oljan Israels säkerhet Regional stabilitet

5 www.gu.se Regional stabilitet Stöd tillvänligt sinnade stater Minska gränsöverskridande hot Att arbeta för regional fred och interkulturell förståelse Regional ekonomisk utveckling

6 www.gu.se Israels säkerhet

7 www.gu.se USAs mål rörande den israelisk-palestinska fredsprocessen Multilateral strategi Stoppa allt våld Etablera en palestinsk stat Ekonomisk integration

8 www.gu.se USAs resurser Diplomatiska relationer Ekonomiska incitament Sanktioner Militär kapacitet

9 www.gu.se9 Free Trade Agreements (FTAs) United States has FTAs with Bahrain, Israel, Jordan and Morocco; OMA FTA implementing legislation signed; UAE FTA in process; Recent FTAs have TBT chapters that build on WTO TBT Agreement provisions, encourage use of international standards; Israel and Jordan FTAs have no TBT chapters.

10 www.gu.se SHIA IN IRAQ SADR

11 www.gu.se HEZBOLLAH Hassan Nasrallah

12 www.gu.se CHRISTIANS IN LEBANON Bashir Gemayel

13 www.gu.se UN and the League of Arab States

14 www.gu.se USA and RUSSIA

15 www.gu.se SUNNI and SHIA: EGYPT AND IRAN PRESIDENT MORSI PRESIDENT AHMADINEJAD

16 www.gu.se FROM TALIBAN TO ERDOGAN: Radical Salafists and Demo-Islamists

17 www.gu.se Al Quida War against the crusaders

18 www.gu.se EU i medelhavsområdet

19 www.gu.se 2004 ENP 2008 UfM Historiskt agerande 1995 EMP Barcelona Processen 1995-2005 Bakgrund och tidigare europeiska strategier i Medelhavsområdet Partnerskap mellan Europa och Medelhavsområdet (EMP) Barcelonaprocessen Den europeiska grannskapspolitiken (ENP) Unionen för Medelhavsområdet (UfM) Utvärdera EUs politik i Medelhavet Problem och framtidsutsikter efter den “arabiska våren”

20 www.gu.se Historiska Europiska strategier i medelhavsområdet:– bilaterala avtal EEG medlemsstaterna mål: utveckla samarbetet med länder och territorier som de haft särskilda politiska, ekonomiska och kulturella förbindelser med på grund av sin koloniala förflutna. - 1970 = "global Medel politiska"; 1980 "nya Medelhavspolitiken " 1976 och 1977: Bilaterala avtal Maghrebländerna (Algeriet, Marocko och Tunisien) och Mashrekländerna (Egypten, Jordanien, Syrien och Libanon). Direkt bistånd och handel följs och styr relationer fram till 1996. 1989-1994: lite mer begränsade europeiska initiativ Då fanns inget mål för att realisera åt ett mer integrerat Mmedelhavsområdet.

21 www.gu.se EUs mål efter kalla krigets slut Bipolariteten försvinner och västvärlden vänder sig mot det "instabila Medelhavet " demografisk tidsinställd bomb fortsätter ticka illegal migration når alarmerande nivåer upptrappning av långvariga konflikter är fortfarande ett allvarligt problem. EUs ‘önsketänkande” för dess södra utkanter: skapa stater som inte hmanar i krig med varandra; destabiliseras av socioekonomiska och politiska konflikter; exporterar terrorism eller narkotika till Europa; hotar EUs sociala stabilitet genom fortsatt eller till och med kraftigt ökade flöden av olaglig invandring.

22 www.gu.se En ny början?: Barcelona Processen November 1995 undertecknas Barcelonadeklarationen. Tre korgar/pelare för samarbete och en uppföljningsmekanism för att säkerställa kontinuiteten i "processen". Två vägar: Regionalt spår (rör gemensamma frågor) och bilaterala associeringsavtal En särskilt finansiellt instrument Meda (I & II)

23 www.gu.se GAFTA (tillkom 1997) är en Arabförbundets initiativ som försöker att återuppliva misslyckade försök regional integration; Förhandlingarna om GAFTA avtalet har varit svårt. Detta är en handelspakt mellan länder som har drivit långtgående ekonomiska reformer (t.ex. Egypten, GCC-länderna, Jordanien, Marocko och Tunisien) och andra som inte har flyttats bort från traditionella strategier importsubstitution / skydd eller minskat dominerande roll staten; Det handlar främst om avregleringen av traditionella handelshinder för varor; The Greater Arab Free Trade Area (GAFTA)

24 www.gu.se The Euro-Mediterranean Partnership Membership: EU-25 & 10 Mediterranean Partners (Algeria, Egypt, Israel, Jordan, Lebanon, Morocco, Palestinian Authority, Syria, Tunisia and Turkey). Libya gained observer status in 1999.

25 www.gu.se EUs bakomliggande strategi EU försökte använda "soft power" genom ekonomiska och skattemässiga styrmedel snarare än militär makt för att lösa svåra regionala problem i sitt "södra närområde. Från ett Realist perspektiv: EMP byggdes för att motverka USA: s inflytande i regionen; styra regionen genom skapandet av asymmetriska beroendeförhållanden; motverka uppkomsten av politisk islam.

26 www.gu.se Mål för EMP Skapa en region med fred och säkerhet Tillhandahålla välfärd och utveckling I medelhavsområdet Stärka socialt och mänskligt samarbete

27 www.gu.se Nya institutioner skapas: Euro-Med Foreign Affairs Ministerial Meetings Euro-Med Meetings of Sectorial Ministers Euro-Med Committee and Group of Senior Officials Euro-Med Parliamentary Assembly Euro-Med Civil Forum Euro-Mediterranean Study Committee (EuroMeSCo) Anna Lindh Euro-Med Foundation for the Dialogue Between Cultures Euro-Med Human Rights Network Euro-Med Heritage Euro-Med Youth Platform Euro-Med Economic and Social Committee Euro-Med Committee of Regions

28 www.gu.se MEDA & FEDIP Huvudsakliga finansiella instrument för genomförande av samarbete med Medelhavspartnerna (Drivsav GD EuropeAid ooch har dubnla uppdrag: bilaterala och regionala) Erbjudit tekniskt och ekonomiskt stöd för reformering av ekonomiska och sociala strukturer (tillämpas på stater, deras lokala och regionala myndigheter samt aktörer i deras civila samhället) Meda I: 1995-1999: € 3435 miljoner - Meda II: 2000-2006: € 5350 miljoner. Facilitet för Europa-Medelhavsområdets investering och partnerskap (FEDIP) - oktober 2002 (ett särskilt finansiellt instrument inom Europeiska investeringsbanken )

29 www.gu.se Agreements Negotiated and Ratified Bilaterala avtal som förhandlats fram: Tunisien (1995), Israel (1995), Marocko (1996), Jordanien (1997), Egypten (2001), Algeriet (2002), Libanon (2002) och Syrien (2004). Bilaterala avtal som ratificerats: Tunisien (1998), Marocko (2000), Israel (2000), Jordanien (2002) och Egypten (2004). Regionala avtal: Agadir undertecknades i februari 2004 av Marocko, Tunisien, Egypten och Jordanien. De understryker sina avsikter att inrätta ett frihandelsområde, för att möta 2010-målet. Agadirförklaringen undertecknades 2001, och stöddes med € 4 m av EU.

30 www.gu.se European Neighborhood Policy 2004 skapade EU en startego för att bygga en “vänkrets” för att undvika nya “skiljelinjer”. Det omfattar inte länder med utsikter att bli EU medlemmar: - Ukraina, Moldavien, Vitryssland, Georgien, Armenien, Azerbajdzjan och Ryssland (särskild strategisk status) - Syrien, Libanon, Israel, den palestinska myndigheten, Jordanien, Egypten, Libyen, Tunisien, Algeriet, Marocko.

31 www.gu.se Union for the Mediterranean

32 www.gu.se Har EMP varit framgångsrikt? Inga effekter på politiskt samarbete (inklusive demokratisering och mänskliga rättigheter), Begränsade ekonomiska resultat och Föga imponerande framsteg i regionala sociala relationer Problematiska och ganska känsligt område för regionalt samarbete som invandring, energi, säkerhet och politisk stabilitet var inte ordentligt Fredsprocessen stagnerade och inomregionala spänningar fördjupades Systemisk spänning har ökat stadigt med demonisering av islam och de händelser som följde 11 september; ingripande från utländska makter, t.ex. den USA-ledda ockupationen av Irak fortsätter negativt påverka nivåerna av säkerheten i regionen.

33 www.gu.se ENP Principles The new framework the EU aspired for it’s partners: “To share benefits of the EU’s 2004 enlargement”; …“To strengthen Security, Stability, Well- being”; …“To develop a mutual commitment to common values” (Rule of law, Good governance, Respect for HR, Principles of market economy & Sustainable development); ….and to enhance economic relations and closer cooperation - Working together (joint ownership) … supporting partners’ own reform processes; and to provide access to EU internal market and programs. Voluntary Basis (increasing flexibility); Differentiated and Progressive approach: Privileged relationships build upon a mutual commitment to common values, as well as the capacity to implement agreed priorities”; Positive Conditionality: Monitoring process of implementation with a financial incentive: European Neighbourhood and Partnership Instrument (ENPI) + Governance Facility;

34 www.gu.se ENP Action Plans & Reports Bilateral Action Plans are jointly agreed political documents that define objectives and actions for reforms and influence technical assistance provided by the EU (there are no regional plans). Not Legally binding ; Country-specific political documents, build upon existing Association Agreements - Commitment to “Common Values” from the Barcelona aquis. Jointly defined agenda on political & economic reforms. Same six chapters in all Action Plans, but content specific to each partner. Priorities: Political dialogue and reforms, Macro-Economic Management, Trade, Migration, Justice and Home affairs, Transport, Energy, Information Society, Environment, People-to-People contacts. Country Reports are EU analyses of the politico-economic situation that form the basis for the development and assessment of the Action Plans.

35 www.gu.se 1. Financial Instruments  European Neighborhood and Partnership Instrument (ENPI)  Facility for Euro- Mediterranean Investment and Partnership (FEMIP)  Neighborhood Investment Fund 2. Technical Assistance Instruments  Technical Assistance & Information Exchange (TAIEX)  Twinning Mechanism  Competitive and Innovation Program (CIP)  7 th Research Framework Program – (FP7) EU Financial and Technical Assistance Instruments

36 www.gu.se The ENP Instrument & Implementation Tools The ENPI replaced instruments for external policies (geographic and thematic), eg. MEDA & TACIS, and is one of the three major geographical financial instruments of EU external policies. Implementation Tools Country or multi-country (multi-bilateral) programs: i) Covering assistance to one partner country; ii) addressing regional or sub-regional cooperation between two or more partner countries. Cross-border cooperation programs covering cooperation between one or more Member States and one or more partner countries, taking place in regions adjacent to the shared part of the external border of the EU. Thematic programs, addressing one or more specific challenges which may be relevant to one or more Member States.

37 www.gu.se ENP ‘Advantages’  ENP is an ambitious new framework for EU’s relations with neighbors; It embodies the "Wider Europe" concept, namely that the EU will act to promote regional cooperation and integration  ENP is of mutual, long-term interest, offering better possibilities for closer cooperation with the EU  It provides support for reforms (both political and financial commitment) with the establishment of a dedicated financial instrument, with more resources and more flexible funding of a broader range of activities  Through the development of the regional initiatives within the ENP framework, it offers considerable financial and technical assistance and a plethora of opportunities to be used and implemented.

38 www.gu.se Reinvigorating ENP The renewed ENP policy points towards issues that should be reconsidered: It needs to be even more policy-driven, reflecting the ENP vision and addressing specific challenges Main orientations Simplification and shortening of the programming process; Modernization of implementation provisions and alignment and coordination with other external and internal instruments and policies; A specific Cross-Border Cooperation component; An increased budget: from 11.2 billion to 18.2 billion

39 www.gu.se Launched by Sarkozy in 2007. After the Franco-German agreement the EU Council (March 2008) called it: “Barcelona Process: Union for the Mediterranean”. July 2008, Paris Summit under the co-presidency of The President of France & The President of Egypt.  UfM is a partnership, where Northern and Southern countries of the Mediterranean are working on an equal-footing basis, based on “co-responsibility”, “co-appropriation” and “co-decision”. The UfM believes in the value of “Variable Geometry”: each country is collaborating on a project on a voluntary basis respecting national interests of each member states. Union for the Mediterranean (UfM)

40 www.gu.se Objective: to build on and reinforce the successful elements of the existing Barcelona Process based on: – Enhanced multilateral relations, – Increased co-ownership of the process – Concrete projects visible to the citizens Membership: Sarkozy’s initial plan included only littoral states and was to function like the G8 meetings of Heads of States and governments, with a Council of the Mediterranean modeled on the Council of Europe. Hence, the agreement reached to establish the UfM was the result of the joint, informally orchestrated opposition of Germany, Poland and the UK to unilateral French efforts to establish an exclusive regional cooperation framework. – 27 Member States of the European Union, – 10 Mediterranean countries which are members of the Barcelona Process – Other six countries bordering the Mediterranean (Albania, Croatia, Bosnia and Herzegovina, Montenegro, Monaco and Turkey). Union for the Mediterranean

41 www.gu.se Union for the Mediterranean

42 www.gu.se

43

44

45

46 Main Routes

47 www.gu.se Co-Presidency 2 directors (one from the EU and one from the Mediterranean countries). Apply to Summits, all Ministerial meetings, Senior Officials meetings, the Joint Permanent Committee. Biennial summits of Heads of Government was supposed to be held. Union for the Mediterranean Institutional Framework 1. Joint Secretariat () 1. Joint Secretariat (Barcelona) 2. Joint Permanent Committee (Brussels) 3. Senior Officials Ministers reached a unanimous agreement on the participation of the Arab League at all the meetings and at all levels of the UfM. Ministers reached a unanimous agreement on the participation of the Arab League at all the meetings and at all levels of the UfM.

48 www.gu.se UfM Organisation UfM Governance Co-presidencies (France and Egypt) Senior Officials (monthly summits)

49 www.gu.se Funkade det? Tvärtemot förväntningarna och trots det politiska investerat kapital, Medelhavsunionen, som ersatte EMP 2008, har misslyckats med att ge en ny fart. Under de fem åren av sin existens, har det gett mycket begränsade resultat. På grund av de institutionella arrangemang som antas har det blockerat snarare än underlättat politiskt samarbete mellan stater i regionen och genom att sätta ekonomiska projekt i spetsen, har det drivit värden, demokrati och mänskliga rättigheter till baksätet. Även om unionen för Medelhavsområdet var tänkt att återspegla en mer pragmatisk inställning till förbindelserna med de södra grannländerna, blev relatinen redan förlamad pga regionens politiska verklighet. Bara några månader efter Marseille konferensen, Israel i december 2008 till januari 2009 ingripep Israel militärt i Gaza vilket övertygade arabiska partners vikten av att skjuta på genomförandet av den nya politiken och ställa in alla relaterade möten. Trots sin ekonomiska karaktär, är Medelhavsunionen riskerar EMP att förlamas som ett resultat av den arabisk-israeliska konflikten. I motsats till de tekniska möten i Barcelonaprocessen, som samlade ambassadörer och experter, i toppmötena i Medelhavsområdet, kommer alla kontroversiella frågor vara på dagordningen för diskussioner, oberoende av det faktum att vissa skulle föredra att avstå från sådana diskussioner för att undvika dödläge.

50 www.gu.se EUs demokratifrämjande och det “arabiska uppvaknandet”? – Paradigm identifiering - kan EU: s mål för demokratisering av dess grannskap drivas på? – Socialisering handlar om attityder, medvetenhet, utbildning, kunskap om värderingar, etc. Det är långsiktiga och knappast mätbara processer, men grundläggande. – Arabiska våren skapades på hemmaplan och var inte ett resultat av extern politik. – EU: s svar på arabiska våren är förnyelse av "villkorlighet" diskurs "mer för mer" - övertygande, men bekvämt för ministrar. – Demokrati ska stödjsas med tekniskt bistånd men ett dyrköpt projekt.

51 www.gu.se

52 Critique against area studies: To narrow: ‘Not in my case Not theory bound Not comparative Failed to detect major changes (due to globalization etc). ASIAN CRISIS 1997:11/9 2001:

53 www.gu.se Hur löser man krisen för OMRÅDESSTUDIER ? TILLBAKA TILL disciplinerna stänga områdesstudier regionala studier globala studier JÄMFÖRANDE OCH TEORETISK

54 www.gu.se Hur löser OMRÅDEN STUDIER sin kris? Var mer teoretiska

55 www.gu.se Hur löser man krisenn inom OMRÅDESSTUDIER ? Var mer jämförande

56 www.gu.se Inkludera OMRÅDSSTUDIER

57 www.gu.se Inkludera GLOBALA STUDIER

58 www.gu.se Kalla det REGIONALA STUDIER

59 www.gu.se VARFÖR regionala studier? Gamla och Ny-Regionalism Regionalism vad är det? Regionalisering en global process?


Ladda ner ppt "MELLANÖSTERNSTUDIER MÖ1111Politik och samhälle i Mellanöstern USAs, EUs m.fl. roller i Mellanöstern Lärare: Michael Schulz"

Liknande presentationer


Google-annonser