Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Svenska sjö 2016-11-21 Agenda Nyheter 2015 Kundnöjdhet Försäljning, bestånd och skador Medlemsägt- Vad det kan innebära För klubben Utmaningar och fokus.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Svenska sjö 2016-11-21 Agenda Nyheter 2015 Kundnöjdhet Försäljning, bestånd och skador Medlemsägt- Vad det kan innebära För klubben Utmaningar och fokus."— Presentationens avskrift:

1

2 Svenska sjö

3 Agenda Nyheter 2015 Kundnöjdhet Försäljning, bestånd och skador Medlemsägt- Vad det kan innebära För klubben Utmaningar och fokus 2016

4 Vårt uppdrag är o Att tillsammans med båtägarnas organisationer och klubbar utveckla och marknadsföra våra båtförsäkringar och trygghetslösningar för båtägare och båtklubbar o Att erbjuda båtklubbsmedlemmar båtförsäkring med omfattande innehåll o Att vid skada ha de mest nöjda kunderna o Att genom ett kostnadseffektivt arbetssätt och riskmedvetna kunder, skapa ett överskott som går tillbaka som bonus till våra kunder och båtlivet ”Svenska Sjö är sedan 1967 specialister på försäkring för fritidsbåtar och ägs och drivs av Sveriges båtägarorganisationer”

5 Nyheter- båtförsäkring april 2015 Helförsäkring-Klubbmedlem Allrisk kr ingår ( 0,5 mkr i ersättning i år) Maskinskada < 5 år ingår ( 9 ggr mer ersättning i år vs 2014) Tillägg maskin > 5 kan nytecknas till 10 år, gäller till 14 år Uppläggningsmtrl höjt från kr till kr Skadefrihetscertifikat Självriskbonus, 500 kr direkt till ny köpare Möjlighet till resultatbonus

6 Nyheter- båtförsäkring april 2015 Hel Plus- Klubbmedlem Fast överenskommet försäkringsvärde Inga åldersavdrag vid reparationskada exkl textilier och utom bordare Alla tilläggsförsäkringar inkluderade

7 Kundnöjdhet vid skada 2014 vs 2015 (jan-sep) Betyg vid skada 2015, jan-sep ( n =201): Betyg vid skada 2014, Helår ( n=303): ” Hur nöjd är du som helhet med regleringen av din skada?” (1=minst nöjd, 5=mest nöjd) Kundnöjdhet vid skada T.o.m en höjning av maxbetyget och andelen 4-5 steg från väldigt höga 82% till 86%! 58% 16 kunder 12 kunder

8 Kommentarer till mätning Tillgängligheten har ökat under 2015 Vi har ett uppdaterat varvsregister med mera information om kompetens mm => Högre kundnöjdhet med bättre styrning Vi har utökat villkoren, till samma pris. Gällde alla från 1 april => Ger färre avslag/Ersättning man inte visste om Fler har full självriskbonus => överraskande låg självrisk för många Ovan tror vi påverkat skadenöjdheten positivt Att antalet ettor ökat tror vi är slump

9 Utfall, oktober 2015-Antal Försäljning Bestånd Skador + 13 % +/-0 % - 12 % => Hit rate från 32 till 41% Sjöskador Upplägg Brand Stöld

10 Resultatbonus 2015-Premiär ! Prognosen är att 1,4 mkr går tillbaka som extra avdrag på förnyelsepremien 2016, tack vare ett bra skadeutfall och snålhet med kostnader exkl marknadsföring ”internt”. Prognosen är att vi betalar 747 tkr till klubbstöd ( 100 kr/tecknad försäkring och annonsstöd) => > 2 mkr direkt tillbaka till klubbar och medlemmar som är kunder = ca 10 % av Svenska Sjös omsättning

11 För klubben-Nyheter i SBU`s Klubbförsäkringen 1 jan 2016 Grundförsäkringen Olycksfall för medlem gäller inom klubbens område samt utanför vid aktivitet utlyst av klubb, förbund eller SBU ( tidigare vid vårrustning eller av klubben/förbundet utlyst aktivitet) OCH för icke medlem vid utlyst aktivitet inom klubbens område. Oljeskadeförsäkring. Skydd mot 3;e man vid sanering av olja eller annan brandfarlig vätska - 1 mkr Olycksfall för anhöriga inom klubbens område Möjlighet att välja fullvärde för byggnader Cisternförsäkring. Ersätter skada på cistern, förlorat inne- håll och sanering på egen mark Tilläggsförsäkringen

12 För klubben Tjäna pengar åt klubben Banner på hemsida och i utskick Upp till 4000 kr 100 kr /tecknad försäkring av medlem Klubbens försäkringar (verksamhet och BÅTAR) En klubb med 200 medlemmar kan lätt dra in kr på

13 Banners på klubbsidor

14 Appendix vid behov

15 => Kvar att bearbeta => Nytecknas/ år ”i omlopp” Prisbe- räknar hos oss * => MÅL : Dubbla den Andelen dvs prisberäkningar *41 % köper Nyteckningsmarknaden/vår andel Marknaden för båtförsäkring försäkrade Båtar,totalt Vår andel

16 Utmaningar och fokus 2016 Att få alla landets klubbar att vara med oss Att få dessa att vara stolta över Svenska Sjö Att dessa marknadsför Svenska Sjö Att vi får räkna på klubbens båtar och övrig verksamhet => Klubben tjänar pengar och Svenska Sjö växer. Ett bolag ni äger

17 Utfall,sep 2015 – Nyteckning Antal besök på Svenska Sjö hemsida 2015: st Antal besök på Svenska Sjö hemsida 2014: st Förändring av antal besök 2015 vs 2014: -10% Avvisningsfrekvens 2015 vs 2014: % Slutsats: ”Vi har fler relevanta kundbesök på hemsidan” Antal som har räknat 2015: st Antal som har räknat 2014: st Antal som har tecknat försäkring Jan-Sep 2015: st Antal som har tecknat försäkring Jan-Sep 2014: st Slutsats: ”Vi har 661 st fler nyteckningar 2015” Hit rate 2015: 41% Hit rate 2014: 32% (Period Jan-September 2015) Antal nyteckningar av båtförsäkring i Svenska Sjö

18 Prognos 2015 vs 2014-kostnader Marknadsaktiviteter Besparing Byråkostnader Båtmässor Sponsring, projekt Gästhamnsreklam Banners båtklubbar Provisioner båtklubbar "Aktivitstsstöd" Annonser båttidningar, Web "inom Familjen" Annonser Båttidningar, Web "Externt" Sökoptimering Google Blocket (2014) Övrigt villkor, Promotion-mtrl, film Totalt Marknadsföring ”inom familjen” MINSKADE UTGIFTER 2015: kr ”Kostnader minskar samtidigt som nyteckning och intäkter i ägarorganisationer ökar” Intäkter för ägare 2015: kr Intäkter för ägare 2014: kr ”Utgifter har blivit ökade intäkter för ägare” Ca 200 klubbar m banners

19 Provision per båtklubb – 100 kr per nyteckning & båtklubb Antal klubbar: 812 st Totalt antal tecknade försäkringar med klubbstöd: St Antal klubbar med utbetalt klubbstöd: 582 st Utbetalt klubbstöd: kr, augusti Antal klubbar med ej utbetalt klubbstöd: 230 st Ej utbetalt klubbstöd (Bankuppgifter saknas): kr Prognos klubbstöd: Kr Varav kr till SBU-klubbar, varav VBF, kr BåtklubbOmrådeAnt.Nyteckningar KryssarklubbenNACKA STRAND kr KSSSSALTSJÖBADEN kr OptimistjolleförbundetGÖTEBORG kr Trälhavets BåtklubbÅKERSBERGA kr Kungliga MotorbåtklubbenSTOCKHOLM kr Viggbyholms BåtklubbTÄBY kr Svenska Sjö BåtklubbVAXHOLM kr Kvarnvikens BåtsällskapBROMMA kr Norrtälje SegelsällskapNORRTÄLJE kr Stockholms SegelsällskapSTOCKHOLM kr Öregrunds BåtklubbÖREGRUND kr Åhus RoddklubbÅhus kr Linköpings JolleseglarklubbLINKÖPING kr Lommabuktens SeglareklubbLOMMA kr Kryssarklubben StockholmskretsenNACKA STRAND kr Upplands Väsby BåtsällskapUPPLANDS VÄSBY kr Nynäshamns SegelsällskapNYNÄSHAMN kr Hudiksvalls SjösportsällskapHUDIKSVALL kr Tranås MotorbåtsklubbTRANÅS kr Svinninge Marina KlubbBROMMA kr Prognos kr per nyteckning & båtklubb (tom 15 Oktober 2015) Topp 20 – Klubbar med flest nyteckningar i Svenska Sjö

20 Tjäna pengar till klubben- och se till att ditt eget bolag växer och få pengar tillbaka! Sätt in banners på hemsida Sätt in annonser i medlemsblad Integrera Svenska Sjö- i allt Ovan tre punkter ger upp till 4000 kr/år Berätta att klubben får 100 kr/nyteckning 15% av era medlemmar nytecknar försäkring/år ( byter båt, byter bolag)

21 Skador skadetypantalTotal skadekostnadantal Total skadekostnad Allrisk kr Ansvar kr kr Brand kr kr Maskinskada kr kr Rättsskydd kr kr Sjöassistans kr kr Sjöskada kr kr Stöld, Skadegörelse kr kr Uppläggningsskada kr kr Övrigt kr2 000 kr kr kr

22 Marknadsplan 2016 Utmaning : ”Att få fler medlemmar att testa Svenska Sjö” Bara 1/3 av alla nyteckningar i branschen testar oss på pris Hur: Stärka legitimiteten och att organisationen står bakom Hur: Utveckla Svenska Sjö som medlemsförmån Hur : Genom att få fler att gå in och räkna på sin båt (Ny tariff 2016) Hur: Fler direktkontakter med medlemmar (mail, telefon /ringa, hemsidor) Utmaning: Att få fler båtklubbar att välja vår båtklubbsförsäkring Hur: Öka antalet klubbförsäkringar Fortsätta utveckla medlemsförsäkring inte bara båtförsäkring MÅL Dubbla antalet premieberäkningar - Behålla/öka hitrate  Dubbelt antal sålda försäkringar!

23

24 Svenska Sjö Rabatter och förmåner Medlem 10 % Nautisk kompetens 20 % Spårsändare 10 % ( och kr i lägre självrisk vid helstöld) Självriskbonus 500 kr /skadefritt år Hel medlem 100 kr till klubben/tecknad försäkring Säkerhetsbesiktigad båt ger kr i lägre självrisk vid sjö, slip eller brandskada Reducerad självrisk med kr om stöld skett inom båtklubbs- område om 24 h bevakning eller kameraövervakning finns

25 Båtklubbsförsäkrings grundskydd Egendom: lös och fast egendom som tillhör båtklubben.(2 Bb) Hyresförlust: Utebliven hyresintäkt efter egendomsskada.(2 Bb) Extrakostnadsförsäkring: extra kostnader efter egendomsskada för att hålla verksamheten igång.(2 Bb) Olycksfall: Vid utlyst aktivitet på klubben.(10 Bb) Styrelseansvarsförsäkring: Skadeståndsanspråk mot styrelsemedlem, ombuds- och rättegångskostnader. (2 Bb) Ansvarsförsäkring: Person och sakskada, max 5 miljoner OBS! 1 miljon båtlyft! Förmögenhetsbrott: Om klubbens medlem, funktionär eller styrelseledamot skadar klubben genom förmögenhetsbrott. (2 Bb) Rättskydd: Advokat och rättegångskostnader. (3 Bb)

26 Båtklubbsförsäkring grundskydd och tillägg Grundskydd, ingår i medlemskapet Egendom: (2 Bb) Hyresförlust:(2 Bb) Extrakostnadsförsäkring: (2 Bb) Olycksfall:.(10 Bb) Styrelseansvarsförsäkring: (2 Bb) Ansvarsförsäkring: Person och sakskada, -- max 5 miljoner - 2 miljoner omhändertagen egendom - OBS! 1 miljon båtlyft! Förmögenhetsbrott:. (2 Bb) Rättskydd ( 3 Bb ) Tilläggsförsäkringar för klubben Utökad olycksfallsförsäkring för alla aktiviteter Ex, Vårrustning : 5,20 kr per medlem/år Tilläggspaket 1 Förmögenhetsbrott (4Bb) Rättskydd (5Bb) Styrelseansvar ( ) Premie per år: kr Tilläggspaket 2 Förmögenhet, rättskydd styrelseansvar Olycksfallsförsäkring som gäller även på klubbholmen Premie per år kr Tilläggspaket 3 Försäkringsbelopp för båtlyft Paket premie kr Paket premie kr


Ladda ner ppt "Svenska sjö 2016-11-21 Agenda Nyheter 2015 Kundnöjdhet Försäljning, bestånd och skador Medlemsägt- Vad det kan innebära För klubben Utmaningar och fokus."

Liknande presentationer


Google-annonser