Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Informationsmöte 19 maj 2016 Kunskapskrav enligt föreskrifterna om sprängarbete respektive berg-och gruvarbete Arbetsmiljöverket 2016-05-19 Informationsmöte1.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Informationsmöte 19 maj 2016 Kunskapskrav enligt föreskrifterna om sprängarbete respektive berg-och gruvarbete Arbetsmiljöverket 2016-05-19 Informationsmöte1."— Presentationens avskrift:

1 Informationsmöte 19 maj 2016 Kunskapskrav enligt föreskrifterna om sprängarbete respektive berg-och gruvarbete Arbetsmiljöverket Informationsmöte1

2 Arbetsmiljöverkets föreskrifter AFS 2007:1 om sprängarbete AFS 2010:1 om berg- och gruvarbete (AFS 2001:1 om systematiskt arbetsmiljöarbete) Informationsmöte2

3 AFS 2007:1 om sprängarbete ‒ Användarföreskrift ‒ Arbetsgivaransvar Regler vid sprängarbete (oavsett ämne/medel): ‒ Riskbedömning och sprängplan, skriftligt dokumenterat (3 §) ‒ Utsedd sprängarbas (4 §) ‒ Krav sprängarbas (6 §): dokumenterad teoretisk kunskap om sprängning minst ett års praktik från sprängarbete ‒ Krav sprängarbas för mindre komplicerat slag, tex skut, stubbar, tjälad jord, klenhål (6 §): dokumenterad teoretisk kunskap om sådan sprängning minst två års yrkeserfarenhet i arbete där sådan sprängning ingått Informationsmöte3

4 AFS 2007:1 om sprängarbete Vad säger 34 §? ‒ Ett undantag från hela föreskriften om sprängarbete ‒ Delvis riktat mot leverantörer och uthyrare (”tillverkarregel”) ‒ Villkor som förtydligats i PM daterat ‒ Förtydligandet är riktat mot samtliga aktörer i branschen, inte minst arbetsgivarna för det ansvar de har Informationsmöte4

5 Vad säger 34 §? (fortsättning) ‒ PM om vad undantaget i 34 § gäller: Det är arbetsgivarens ansvar att känna till villkoren i 34 §, då räcker den instruktion och det skriftliga prov som leverantörer och uthyrare tillhandahåller. Ett borrhål – en laddning sönderdelar åt gången Laddningsvikten när krut används är högst 75 gram Laddningsvikten när gasgenererande kompositioner används är högst 150 gram Sönderdelningen ska ske i friliggande block/sten/betong Metoden som beskrivs i 34 § inte är förbjuden att använda i fast berg, vid högre eller fler laddningar (salva). Dock måste hela föreskriften följas Informationsmöte5

6 AFS 2010:1 om berg- och gruvarbete ‒ Användarföreskrift ‒ Arbetsgivaransvar ‒ Gäller för allt bergarbete Vid sönderdelning av berg gäller flera av reglerna i AFS 2010:1, bla: ‒ Undersökning och riskbedömning som särskilt beaktar bergets egenskaper (3 §) ‒ Borrning i berg, om förebyggande av dammspridning, bergrensning och dolor (35-36 §§) ‒ Skuthantering, om damm, dolor och stenkast (42 §) Informationsmöte6

7 AFS 2001:1 om systematiskt arbetsmiljöarbete ‒ Användarföreskrift ‒ Arbetsgivaransvar ‒ Gäller för allt arbete Arbetsgivarens ansvar att arbetstagare har rätt kompetens för sitt arbete ‒ Systematiskt undersöka, genomföra och följa upp verksamheten så att ohälsa och olycksfall förebyggs. (2 §) ‒ Arbetsgivaren ska se till att arbetstagarnas kunskaper om arbetet och riskerna i arbetet är tillräckliga för att ohälsa och olycksfall skall förebyggas och en tillfredställande arbetsmiljö uppnås. (7 §) Informationsmöte7


Ladda ner ppt "Informationsmöte 19 maj 2016 Kunskapskrav enligt föreskrifterna om sprängarbete respektive berg-och gruvarbete Arbetsmiljöverket 2016-05-19 Informationsmöte1."

Liknande presentationer


Google-annonser