Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Informationsmöte 19 maj 2016 Kunskapskrav enligt föreskrifterna om sprängarbete respektive berg-och gruvarbete Arbetsmiljöverket 2016-05-19 Informationsmöte1.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Informationsmöte 19 maj 2016 Kunskapskrav enligt föreskrifterna om sprängarbete respektive berg-och gruvarbete Arbetsmiljöverket 2016-05-19 Informationsmöte1."— Presentationens avskrift:

1 Informationsmöte 19 maj 2016 Kunskapskrav enligt föreskrifterna om sprängarbete respektive berg-och gruvarbete Arbetsmiljöverket 2016-05-19 Informationsmöte1

2 Arbetsmiljöverkets föreskrifter AFS 2007:1 om sprängarbete AFS 2010:1 om berg- och gruvarbete (AFS 2001:1 om systematiskt arbetsmiljöarbete) 2016-05-19 Informationsmöte2

3 AFS 2007:1 om sprängarbete ‒ Användarföreskrift ‒ Arbetsgivaransvar Regler vid sprängarbete (oavsett ämne/medel): ‒ Riskbedömning och sprängplan, skriftligt dokumenterat (3 §) ‒ Utsedd sprängarbas (4 §) ‒ Krav sprängarbas (6 §): dokumenterad teoretisk kunskap om sprängning minst ett års praktik från sprängarbete ‒ Krav sprängarbas för mindre komplicerat slag, tex skut, stubbar, tjälad jord, klenhål (6 §): dokumenterad teoretisk kunskap om sådan sprängning minst två års yrkeserfarenhet i arbete där sådan sprängning ingått 2016-05-19 Informationsmöte3

4 AFS 2007:1 om sprängarbete Vad säger 34 §? ‒ Ett undantag från hela föreskriften om sprängarbete ‒ Delvis riktat mot leverantörer och uthyrare (”tillverkarregel”) ‒ Villkor som förtydligats i PM daterat 2016-03-23 ‒ Förtydligandet är riktat mot samtliga aktörer i branschen, inte minst arbetsgivarna för det ansvar de har 2016-05-19 Informationsmöte4

5 Vad säger 34 §? (fortsättning) ‒ PM om vad undantaget i 34 § gäller: Det är arbetsgivarens ansvar att känna till villkoren i 34 §, då räcker den instruktion och det skriftliga prov som leverantörer och uthyrare tillhandahåller. Ett borrhål – en laddning sönderdelar åt gången Laddningsvikten när krut används är högst 75 gram Laddningsvikten när gasgenererande kompositioner används är högst 150 gram Sönderdelningen ska ske i friliggande block/sten/betong Metoden som beskrivs i 34 § inte är förbjuden att använda i fast berg, vid högre eller fler laddningar (salva). Dock måste hela föreskriften följas. 2016-05-19 Informationsmöte5

6 AFS 2010:1 om berg- och gruvarbete ‒ Användarföreskrift ‒ Arbetsgivaransvar ‒ Gäller för allt bergarbete Vid sönderdelning av berg gäller flera av reglerna i AFS 2010:1, bla: ‒ Undersökning och riskbedömning som särskilt beaktar bergets egenskaper (3 §) ‒ Borrning i berg, om förebyggande av dammspridning, bergrensning och dolor (35-36 §§) ‒ Skuthantering, om damm, dolor och stenkast (42 §) 2016-05-19 Informationsmöte6

7 AFS 2001:1 om systematiskt arbetsmiljöarbete ‒ Användarföreskrift ‒ Arbetsgivaransvar ‒ Gäller för allt arbete Arbetsgivarens ansvar att arbetstagare har rätt kompetens för sitt arbete ‒ Systematiskt undersöka, genomföra och följa upp verksamheten så att ohälsa och olycksfall förebyggs. (2 §) ‒ Arbetsgivaren ska se till att arbetstagarnas kunskaper om arbetet och riskerna i arbetet är tillräckliga för att ohälsa och olycksfall skall förebyggas och en tillfredställande arbetsmiljö uppnås. (7 §) 2016-05-19 Informationsmöte7


Ladda ner ppt "Informationsmöte 19 maj 2016 Kunskapskrav enligt föreskrifterna om sprängarbete respektive berg-och gruvarbete Arbetsmiljöverket 2016-05-19 Informationsmöte1."

Liknande presentationer


Google-annonser