Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Influensavaccin 2015-2016 Influensavaccin (spjälkat virus, inaktiverat) Fluarix, Rx, EF. J07BB02. Indikation: Influensaprofylax, speciellt för dem som.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Influensavaccin 2015-2016 Influensavaccin (spjälkat virus, inaktiverat) Fluarix, Rx, EF. J07BB02. Indikation: Influensaprofylax, speciellt för dem som."— Presentationens avskrift:

1 Influensavaccin 2015-2016 Influensavaccin (spjälkat virus, inaktiverat) Fluarix, Rx, EF. J07BB02. Indikation: Influensaprofylax, speciellt för dem som löper en ökad risk för influensarelaterade komplikationer. Fluarix är indicerat till vuxna och barn från 6 månaders ålder. Användningen av Fluarix ska baseras på officiella rekommendationer. Fluarix, injektionsvätska, suspension i förfylld spruta. Influensavaccin (spjälkat virus, inaktiverat) För fullständig information om varningsföreskrifter och begränsningar se www.fass.se. Datum för översyn av produktresumén 2014-06-17 Fluarix <> SE/FLU/0001/14,201409

2 Fluarix Inaktiverat, spjälkat influensavirus (split-virion) 1 Influensaprofylax för vuxna och barn från 6 månaders ålder 1 Har funnits sedan 1992 - >300 miljoner doser distribuerade 2 Används i > 100 länder 2 0.5 ml intramuskulär injektion 1 Ej adjuvanterat 1 Innehåller ej tiomersal 1 < > Ref: 1) Produktresumé Fluarix www.fass.se; 2) GSK. Data on filewww.fass.se

3 WHOs rekommendation (norra halvklotet) och EUs rekommendation för säsongen 2014/2015 Influensavirus (inaktiverat, spjälkat) av följande stammar* per 0,5 ml dos: A/California/7/2009 (H1N1)pdm09-liknande stam (NIB-74xp, deriverad från A/Christchurch/16/2010) 15 mikrogram** A/Switserland/9715293/2013(H3N2)-liknande stam (A/Switserland/9715293/2013, NIB-88 15 mikrogram** B/Phuket/3073/2013 15 mikrogram HA** * producerat i befruktade hönsägg från friska höns ** hemagglutinin Fluarix < > Ref: Produktresumé Fluarix www.fass.se;

4 Seroprotektion erhålles vanligen inom 2 till 3 veckor. Duration av skyddet mot homologa stammar eller mot stammar som är nära relaterade till vaccinets stammar varierar, men är vanligtvis 6-12 månader efter vaccination. Fluarix <> Effekt Ref: Produktresumé Fluarix www.fass.se;

5 Varaktighet och hastighet hos immunsvar personer 18 - 60 år > < Fluarix - serologi Ref: Adapterad från Hehme NW, et al. Ten years of experience with the trivalent split-influenza vaccine, Fluarix TM. Clin Drug Invest 2002; 22 (11): 751-769.

6 0,5 ml injektionsvätska, suspension, i förfyllda sprutor Förvaras vid 2°C - 8°C (i kylskåp) Rumstemperatur max 24 h Får ej frysas Hållbarhet 1 år (se utg datum på förpackning) Fluarix <> Hantering Ref: Produktresumé Fluarix www.fass.se;

7 Kontraindikationer Överkänslighet mot de aktiva substanserna, något av hjälpämnena eller något ämne som kan förekomma i restmängder t ex: Ägg (ovalbumin, kycklingproteiner), Formaldehyd, Gentamicinsulfat och Natriumdeoxikolat Vaccination med Fluarix ska uppskjutas hos patienter med hög feber eller akut infektion. <> Ref: Produktresumé Fluarix www.fass.se;

8 Sammanfattning Fluarix är ett väl beprövat, trivalent vaccin mot säsongsinfluensa Fluarix har visat god immunogenicitet i olika åldersgrupper och mött de krav på säkerhet som satts upp av EMA (CHMP) Fluarix är väl tolererat Fluarix innehåller inget adjuvans eller tiomersal <> Ref: Produktresumé Fluarix www.fass.se;

9

10

11


Ladda ner ppt "Influensavaccin 2015-2016 Influensavaccin (spjälkat virus, inaktiverat) Fluarix, Rx, EF. J07BB02. Indikation: Influensaprofylax, speciellt för dem som."

Liknande presentationer


Google-annonser