Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Regeringens arbetsmarknadspolitik (från ännu ej lagd budgetpropp och från regeringsförklaringen) För nyanlända/integration Snabbspår in på arbetsmarknaden.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Regeringens arbetsmarknadspolitik (från ännu ej lagd budgetpropp och från regeringsförklaringen) För nyanlända/integration Snabbspår in på arbetsmarknaden."— Presentationens avskrift:

1 Regeringens arbetsmarknadspolitik (från ännu ej lagd budgetpropp och från regeringsförklaringen) För nyanlända/integration Snabbspår in på arbetsmarknaden utarbetas o 25 miljoner kronor år 2016 på kompletterande utbildning för personer med avslutad utländsk utbildning som motsvarar en svensk högskole- utbildning. 340 miljoner år 2019.

2 För nyanlända, forts. Ökning av anslaget till Universitets- och högskolerådet för bedömning av utländsk utbildning med 8 miljoner år 2016. Dessutom tillfällig satsning på validering genom att universitet och högskolor får medel för att utveckla effektivare bedömningar av reell kompetens under 2016-2018. (30 miljoner/år)

3 För arbetslösa Extratjänster införs. Långtidsarbetslösa ges möjlighet att studera med bibehållet aktivitetsstöd. Arbetslöshetsförsäkringen förbättras: Taket har höjts. Fler ska kunna kvalificera sig och ansluta sig till försäkringen. Ett lagförslag läggs fram för att stoppa missbruket av visstidsanställningar.

4 För arbetslösa (forts.) 300 miljoner kronor till Samhall för att öka möjligheterna till arbete för personer med en funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga. 2 000 fler platser årligen. 400 miljoner kronor i ökade resurser till lönestöden och till ett särskilt introduktions- och uppföljningsstöd. Detta beräknas skapa ett utrymme för att upp till 1 000 personer med funktionsnedsättning.

5 För arbetslösa (forts.) Arbetsförmedlingen får större möjlighet att erbjuda insatser utifrån de arbetslösas behov. Avvecklingen av Fas 3 kommer att ske succesivt genom stoppar anvisningarna av nya individer till dagens sysselsättningsplatser, och istället erbjuda aktiva insatser så som subventionerade anställningar, utbildning och praktik. De individer som idag har en sysselsättningsplats ska succesivt erbjudas dessa andra insatser, t.ex. en Extratjänst i välfärden. Medel tillskjuts för att kunna ge fler arbetsmarknadspolitiska insatser för de som varit arbetslösa längst.

6 Ny ”jobbagenda” Investering i bostäder, infrastruktur, forskning och klimat. Tillsammans med satsningarna på samma områden i vårbudgeten 2015 innebär detta investeringar PÅ 14,3 miljarder år 2016, 17,6 miljarder år 2017, 18,9 miljarder år 2018 och 18,1 miljarder kronor för år 2018 Fler och växande företag: 430 miljoner kronor för jobb i hela landet, i innovativa och växande företag samt i insatser för ökad export. 20 miljoner kronor i besöksnäringen med fokus på natur- och ekoturism. Matchningen på arbetsmarknaden ska fungera. 1,3 miljarder år 2016 i nya utbildningsplatser inom vuxenutbildningen – i ett nytt kunskapslyft 50 miljoner kronor avsätts för nästa år (251 mnkr inkl. studiemedel) för att finansiera motsvarande 2 500 utbildningsplatser i yrkeshögskolan. Följande år utökas det till 360 miljoner kronor (605 mnkr inkl. studiemedel), motsvarande 6 000 utbildningsplatser. 3 000 nya folkhögskoleplatser..


Ladda ner ppt "Regeringens arbetsmarknadspolitik (från ännu ej lagd budgetpropp och från regeringsförklaringen) För nyanlända/integration Snabbspår in på arbetsmarknaden."

Liknande presentationer


Google-annonser