Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

MIGRATION. Migration = Människan flyttar och bosätter sig på nya platser Ekonomiska skäl Politiska skäl Kulturella skäl Miljöförstöring.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "MIGRATION. Migration = Människan flyttar och bosätter sig på nya platser Ekonomiska skäl Politiska skäl Kulturella skäl Miljöförstöring."— Presentationens avskrift:

1 MIGRATION

2 Migration = Människan flyttar och bosätter sig på nya platser Ekonomiska skäl Politiska skäl Kulturella skäl Miljöförstöring

3 Push och pull-faktorer

4 Sverige på 1800-talet Sverige är ett jordbruksland. Trots nyodlingar äger rum räcker inte jorden till den växande befolkningen. ”Freden, vaccinet och potäterna” – Esaias Tegnér År Milj inv.1,82,33,85,1 Medellivslängd

5 Sverige på 1800-talet Industrialism  Människor flyttar till städerna - urbanisering Industrialismen hade dock inte fått ordentlig fart – misär i staden Dåligt avkastning och missväxt i jordbruket  Emigration till framför allt USA

6 Den svenska emigrationen Utvandringen – var? Från Sverige till USA 1,5 miljoner Svenskar utvandrade, ca 1/5 av Sveriges befolkning

7 Historisk statistik… Tabell­kom­missionen i rapporten Bidrag till Sveriges officiella statistik, (BiSOS A). Föregångare till SCB Sammanlagt utvandrade, enligt BiSOS, personer till Amerika under åren 1851 ‑ 1855, men det var bara början ‑ talet var det decennium då utvand­ringen kulmi­nerade, med topp­året Då uppges personer ha lämnat Sverige varav var svenskar som bosatte sig i Förenta stat­erna. Totalt fram till 1910 lämnade Sverige och majoriteten, eller , sökte sig till Förenta stat­erna, berättar tabellerna i Historisk statistik för Sverige, En betydande emigration till Förenta stat­erna fortsatte sedan fram till 1920 ‑ talet, för att sedan sjunka till en lägre nivå.

8 Jämförelsetal 1851 ‑ 1910 över emigrationen LänTotaltVarav till Förenta Staterna Malmöhus län Värmlands län Älvsborgs län Kalmar län Stockholms stad och län Jönköpings län Kristianstads län Östergötlands Göteborg & Bohus län Kronobergs län Skaraborgs län Hallands län Blekinge län Gävleborgs län Örebro län Kopparbergs län Västernorrlands län Jämtlands län Norrbottens län Västmanlands län Södermanlands län Gotlands län Västerbottens län Uppsala län Summa Varav landsbygdsbor

9 Push-pull modellen i 1800-talets Sverige Push: brist på odlingsmark religiöst förtryck, bristande personlig frihet, politisk konservatism, relativt få arbetstillfällen, allmän värnplikt. Pull: överflödet av odlingsmark (billig, nästan gratis till följd av 1862 års jordförvärvslag religionsfrihet, ett demokratiskt politiskt system, bättre tillgång på eller mer välbetalda jobb, ingen allmän värnplikt, Anonymitet mm.

10 Andra viktiga faktorer… Underlättade utvandringen, gjorde även utvecklingen av reguljär transatlantisk passagerartrafik, järnvägsbyggandet och det arbete som migrationsagenter utförde på uppdrag av amerikanska delstater, landkompanier och järnvägsföretag för att locka emigranter. Flödet av brev, pengar och (ofta) förskottsbetalda biljetter från immigranter i USA till släktingar hemma i Sverige var också viktigt.

11 Väl på plats.. Många byggde nya hus på mark som de antingen köpte eller förvärvade i enlighet med American Homestead Act. Det kunde vara i landsbygdsområden i Mellanvästern (Illinois, Wisconsin, Iowa, Nebraska, Minnesota, North Dakota eller South Dakota) eller i nordvästra USA (Washington eller Oregon). En allt större andel av immigranterna slog sig dock ner i de framväxande städerna i dessa delar av landet. Varför slog sig så många svenskar ner på dessa platser? Det var tidpunkten den avgörande faktorn. Nordamerikas gränsland flyttades steg för steg västerut över kontinenten

12 I både landsbygds- och stadskolonierna var det vanligt att ett område eller ett kvarter blev i princip ”helsvenskt”. Dessa ”kolonier” fungerade som ”magn­eter” för senare immigranter.

13 Hur mottogs svensken? Liksom fallet är med invandrare nästan överallt uppstod stereotypa bilder av dem – både positiva och negativa – och det hände att svenskarna förlöjligades och förringades. + svenskar betraktades som renliga, gudfruktiga, ärliga och arbetsamma. - Negativa fördomar om svenskarna var att de var lata och trögtänkta suputer. I konjunktursvackor anklagades svenskarna för att ta jobb från icke-immigranter. ”dumb Swede


Ladda ner ppt "MIGRATION. Migration = Människan flyttar och bosätter sig på nya platser Ekonomiska skäl Politiska skäl Kulturella skäl Miljöförstöring."

Liknande presentationer


Google-annonser