Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Introduktion till energieffektiviseringsnätverk. Program 9.30 Inledning – Landshövdingen, Magdalena Andersson 9.50 Presentationsrunda 10.10 Nätverksmodellen.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Introduktion till energieffektiviseringsnätverk. Program 9.30 Inledning – Landshövdingen, Magdalena Andersson 9.50 Presentationsrunda 10.10 Nätverksmodellen."— Presentationens avskrift:

1 Introduktion till energieffektiviseringsnätverk

2 Program 9.30 Inledning – Landshövdingen, Magdalena Andersson 9.50 Presentationsrunda 10.10 Nätverksmodellen – Energimyndigheten och koordinatorerna 10.50 Bensträckarmingel 11.00 Förutsättningar och förväntningar i rummet, workshop 11.30 Goda exempel från Västerbotten 12.00 Lunch 13.00 Energikartläggning - Aktea 13.15 Optimering av projektet för er, workshop 13.45 Att jobba i nätverk – Energimyndigheten 14.00 Fika 14.15 Enkät, nollbasmätning och utvärdering 14.45 Summering 15.00 Slut – vart ses vi nästa gång?

3 Nätverkets tre faser

4 Nätverkets tre nyckelord Energiledning Gemensamt Kartläggning

5 Så bygger vi ett gemensamt nätverk Gemensamma mål för nätverket. Nätverksmötenas inriktning och innehåll baseras på era behov. Utbyte av erfarenheter och information. Roterande värdskap för möten.

6 Förslag på inledande mötesplan Månad 1 Månad 12 Månad 6 Kick-off Introduktion Energieffektiviseringsnätverk Energikartläggning: Omfattning & arbetssätt Beställning Lönsamhetskalkyl för åtgärder Energikartläggning: Resultat & åtgärder Handlingsplan Nätverkets mål och inriktning

7 Vi utformar vårt eget nätverk Organisatoriskt Energipolicy, mål och handlingsplaner. Driftrutiner och ansvarsfördelning. Finansieringsmöjligheter och stöd. Energianvändning – teknik & åtgärder Tryckluft Belysning Kylsystem Energi, miljö och ekonomi – synergier Resurseffektivitet Produktutveckling och energi.

8 Energieffektivisering genom stärkt energiledningsarbete

9 Varför energiledning? Strukturerat arbetssätt Engagerar fler medarbetare Ger mer lånsiktig och strategiskt energitänk Ständiga förbättringar Säkrar ett levande effektiviseringsarbete Hitta fler energieffektiviseringsmöjligheter Bättre uppföljning Tydligare bild av företagets energikonsumtion Kunskap om effekter från genomförda energieffektiviseringsåtgärder ger incitament att genomföra fler åtgärder.

10 Vad är energiledning?

11 Energikartläggning Utgör grunden för det fortsatta arbetet. Ger kunskap om: Företagets energianvändning och möjliga energieffektiviseringsåtgärder. Företagets utgångspunkt. Underlättar att sätta SMARTA mål. specifikt mätbart accepterat realistiskt tidsbundet

12 Stöd för energikartläggning Utbildning och diskussion kring kartläggningsmetodik. Stöd vid beställning av energikartläggning. Stöd för att söka Energimyndighetens energikartläggningsstöd. Bedömning och eventuell uppdatering av befintliga kartläggningar. Energikartläggningsstöd - EKS (tidigare Energikartläggningscheck).

13 Ny eller uppdaterad kartläggning? Har företaget en energikartläggning? NejJa Granskas av energiexpert – kan den användas? NejJa AnvändSök Energikartläggningsstöd Sökt EKS tidigare? NejJa Uppdatera

14 Energikartläggningsstöd Stöd för små- och medelstora företag. Företaget söker stöd från Energimyndigheten. Stöd med upp till 50 % av kostnaden – högst 50 000 SEK. Energimyndighetens riktlinjer för kartläggningskostnad: 500 – 1999 MWh: 60 000 SEK (stöd: 30 000) 2000-3999 MWh: 80 000 SEK (stöd: 40 000) Koordinatorn kan stödja med: Praktiska frågor kring ansökan Bedömning av lämplig stödnivå att söka Motivering, om företaget söker högre stöd än Energimyndighetens riktlinjer

15 Vid beställning av energikartläggning Tydliga krav på omfattning, genomförande och kvalitet. Tydlig beskrivning av ansvarsfördelning mellan företag och konsult. Verifiera konsultens tidigare erfarenheter och kompetens. Tydliggör timkostnad, tidsomfattning och tidsplan.

16 Att tänka på vid offertförfrågan Beskriv företagets verksamhet. Ställ krav enligt Energikartläggningsstödets kriterier och krav. Efterfråga referenser som styrker kompetens och erfarenheter av: Företagets bransch och utrustning. Energimätningar. Energikartläggning och kartläggningsrapporter. Anpassa beställning av kartläggningen efter ditt företags behov.

17 Tillgängligt stöd vid beställning Tips på Energimyndighetens hemsida. ”Stöd till beställare av energikartläggning” och ”Kontrollfrågor för uppföljning av kartläggningar”. Koordinator och energiexpert: Diskussionspart Granskning av offertförfrågan och beställningsunderlag.


Ladda ner ppt "Introduktion till energieffektiviseringsnätverk. Program 9.30 Inledning – Landshövdingen, Magdalena Andersson 9.50 Presentationsrunda 10.10 Nätverksmodellen."

Liknande presentationer


Google-annonser