Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

CoaguChek XS Pro. CoaguChek XS Pro Testremsa C B A C B A Streckkod Mätbrunn Applikationsområde för provmaterial (kapillärt helblod)

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "CoaguChek XS Pro. CoaguChek XS Pro Testremsa C B A C B A Streckkod Mätbrunn Applikationsområde för provmaterial (kapillärt helblod)"— Presentationens avskrift:

1 CoaguChek XS Pro

2

3 CoaguChek XS Pro Testremsa C B A C B A Streckkod Mätbrunn Applikationsområde för provmaterial (kapillärt helblod)

4 CoaguChek XS Pro Analysmeny PK(INR) Miljökrav m.m. Temperatur +15 till +32 ºC Relativ luftfuktighet 10 – 85 % Instrumentet ska placeras på ett vibrationsfritt underlag eller hållas horisontellt.

5 CoaguChek XS Pro Pekskärmen reagerar på ”tryck”, med det menas att vidröra skärmen och sedan ta bort fingret från pekskärmen, d.v.s. funktionen startas när man tar bort fingret

6 CoaguChek XS Pro Ikoner – betydelse

7 CoaguChek XS Pro Ikoner – betydelse forts

8 CoaguChek XS Pro Huvudmeny Huvudmeny Patienttest Kontrolltest Granska resultat Inställningar

9 CoaguChek XS Pro Inställningar

10 Exempel: Ställa in tid Huvudmeny –Inställning Skärm –Datum/tid »Ställa in tid Tid – t.ex. ändra till sommar/vintertid genom att ”trycka” på eller bredvid Timme, spara med och gå tillbaka till huvudmenyn med symbolen för huvudmenyn.

11 CoaguChek XS Pro Kodchip Testremsa med tillhörande kodchip Varje kodchip tillhör en viss lot med testremsor och innehåller lotspecifik information

12 CoaguChek XS Pro Kodchip När en testremsa av ny lot ska analyseras första gången visas numret på det kodchip som krävs på displayen. Ta ut det gamla kodchipet och släng det. Kontrollera att numret stämmer mellan testremsa och kodchip och sätt i det nya kodchipet.

13 CoaguChek XS Pro Att utföra ett patientprov forts. Sätt på instrumentet, en självtest utförs Ta ur testremsan Återförslut burken ”Tryck” på Patienttest

14 CoaguChek XS Pro Att utföra ett patientprov forts. ”Tryck” på Scan Läs in LID-nummer genom att hålla streckkoden framför streckkodsläsaren

15 CoaguChek XS Pro Att utföra ett patientprov forts. Symbolen för testremsan blinkar Håll testremsan med texten och applikationsfältet vända uppåt Skjut in testremsan i glidskenan för testremsor i pilarnas riktning Tryck in testremsan så långt det går

16 CoaguChek XS Pro Att utföra ett patientprov forts. Värmer upp: timglassymbolen visar att instrumentet värmer upp testremsan (OBS! Stick inte patienten än!)

17 CoaguChek XS Pro Att utföra ett patientprov forts. När uppvärmningen är klar blinkar bloddroppssymbolen och en 180 sekunders nedräkning påbörjas. Provet måste tillsättas inom denna tid.

18 CoaguChek XS Pro Att utföra ett patientprov forts. Stick nu ett hål på sidan av fingertoppen med blodprovstagaren Applicera den första bloddroppen från fingret (OBS! Inom 15 sec) Applicera blodet (8 µL) direkt från fingret till sidan av provtagningsområdet Testremsan suger då upp blodet med kapillärkraft Håll kvar droppen mot testremsan tills den blinkande bloddroppssymbolen försvinner

19 CoaguChek XS Pro Att utföra ett patientprov forts. Provet analyseras när bloddroppssymbolen försvinner och timglaset framträder Applicera inte mer blod Vidrör inte testremsan förrän testresultatet visas

20 CoaguChek XS Pro Att utföra ett patientprov forts. Mätaren utför en automatisk kvalitetskontroll av testremsan innan resultatet visas. I teckenfönstret visas ”QC” (kvalitetskontroll). Testresultatet visas och lagras automatiskt Ta ut testremsan när ”ta ut remsan” visas

21 CoaguChek XS Pro Minne Från huvudmenyn väljs ”Granska resultat” –Alla resultat: Här visas patientresultaten med det senast analyserade provet överst, fem LIDnr per sida kan ses. Tryck på respektive LIDnr för att se resultatet. Fler resultat ”uppåt” eller ”neråt” visas med fyllda pilar  respektive  –QC-resultat: Här visas QC- resultaten på samma sätt

22 CoaguChek XS Pro Att utföra ett patientprov Under mätning får inte: Testremsan vidröras eller tas bort Mer blod tillföras efter att mätningen påbörjats Kodchipet tas ut eller sättas i

23 CoaguChek XS Pro Att utföra ett patientprov forts. Provmaterial: 8 µL kapillärt helblod eller icke antikoagulationsbehandlat venöst helblod. Testremsor hållbarhet: 18 månader i rumstemperatur eller i kylskåp (+2ºC till +30ºC). Förvara alltid testremsorna i originalburken med locket väl förslutet.

24 CoaguChek XS Pro CoaguChek Control Förvaring och hållbarhet Förvara vid 2-8 °C. Den lyofiliserade kontrollplasman är hållbar vid denna temperatur till angivet utgångsdatum. Det spädda kontrollmaterialet är hållbart i 30 minuter. Imprecision Nivå 1: CV ≤ 4.1 % vid INR på 1.2. Nivå 2: CV ≤ 4.1 % vid INR på 3.0.

25 Doing now what patients need next


Ladda ner ppt "CoaguChek XS Pro. CoaguChek XS Pro Testremsa C B A C B A Streckkod Mätbrunn Applikationsområde för provmaterial (kapillärt helblod)"

Liknande presentationer


Google-annonser