Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

13.6.2011Lapin ELY-keskus1 Underhåll av vägnätet i norra Finland, norra Sverige, Nordnorge och nordvästra Ryssland Sommaren 2010 Vintern 2011.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "13.6.2011Lapin ELY-keskus1 Underhåll av vägnätet i norra Finland, norra Sverige, Nordnorge och nordvästra Ryssland Sommaren 2010 Vintern 2011."— Presentationens avskrift:

1 13.6.2011Lapin ELY-keskus1 Underhåll av vägnätet i norra Finland, norra Sverige, Nordnorge och nordvästra Ryssland Sommaren 2010 Vintern 2011

2 13.6.20112 Det totala samplen 1 689 personer, på sommaren 827 svarande och på vintern 862 svarande. Varje svarande har utvärderat de två berörda länderna. Landsspecifika resultat har tagits bort resultaten av de ryska svarandena. Undersökningen utfördes på de livligast trafikerade gränsövergångarna;  gränsen mellan Finland och Sverige; Torneå och Muonio  gränsen mellan Finland och Norge; Kilpisjärvi, Kivilompolo och Utsjoki  gränsen mellan Sverige och Norge; Riksgränsen (E 10) och Umasjö (E 12)  gränsen mellan Finland och Ryssland; Rajajooseppi, Salla  gränsen mellan Norge och Ryssland; Kirkkoniemi Päätiet Main roads Huvudvägar ГЛАВНЫЕ ДОРОГИ Haastattelupiste Interview points Intervjupunkter пункт опроса NORWAY SWEDEN FINLAND RUSSIA E 12

3 13.6.20113 Sommaren 2010

4 13.6.20114

5 5

6 6

7 7

8 8

9 9

10 10

11 13.6.201111

12 13.6.201112

13 13.6.201113

14 13.6.201114

15 13.6.201115

16 13.6.201116

17 13.6.201117

18 13.6.201118

19 13.6.201119

20 13.6.201120

21 13.6.201121

22 13.6.201122

23 13.6.201123

24 13.6.201124

25 13.6.201125

26 13.6.201126

27 13.6.201127

28 13.6.201128

29 13.6.201129

30 13.6.201130

31 13.6.201131 SAMMANFATTNING SOMMARUNDERHÅLLET Det har inte förekommit någon betydande förändring i sommarunderhållet i Finland. Trenden är svagt nedåtgående. Sommarunderhållet på belagda vägar var fortfarande på god nivå. På grusvägarna utvärdering var mer kritisk. Sverige har förbättrat sommarunderhållet och det var på lite högre nivå än i Finland. I Norge sommarunderhållet utvärderades vara lägre än under 2005. Norge är långt efter Finland och Sverige. I Ryssland sommarunderhållet på belagda vägar var på samma nivå och på grusvägarna klart lägre än 2005. I sitt helhet sommarunderhållet på nordvästra vägnätet i Ryssland utvärderades fortfarande ganska dåligt.

32 13.6.201132 Vintern 2011

33 13.6.201133

34 13.6.201134

35 13.6.201135

36 13.6.201136

37 13.6.201137

38 13.6.201138

39 13.6.201139

40 13.6.201140

41 13.6.201141

42 13.6.201142

43 13.6.201143

44 13.6.201144

45 13.6.201145

46 13.6.201146

47 13.6.201147

48 13.6.201148

49 13.6.201149

50 13.6.201150

51 13.6.201151

52 13.6.201152

53 13.6.201153

54 13.6.201154

55 13.6.201155

56 13.6.201156 SAMMANFATTNING VINTERUNDERHÅLLET I Finland vinterunderhållet i sitt helhet utvärderades att vara fortfarande best på huvudvägarna och lika bra som i Sverige på övriga vägarna. Nivån på underhållet har försämrats vidare. I Sverige vinterunderhållet i sitt helhet var på god nivå. Sverige har förbättrat sin nivå sedan 2005 och det är nu samma som i Finland. I Norge vinterunderhållet utvärderades att vara på samma nivå än året 2005 och 2001. Norrmännen själva är mer missnöjda. Halkbekämpning var fortfarande det svagaste området. I Ryssland vinterunderhållet på huvudvägarna utvärderades på bättre nivå och på övriga vägar på lägre nivå än tidigare. Ryssarna själva var mest nöjda och normännens bedömning har förbättrats betydligt. I helhet vinterunderhållet i Ryssland var det dåligaste men på huvudvägarna skillnaden har minskat betydligt.


Ladda ner ppt "13.6.2011Lapin ELY-keskus1 Underhåll av vägnätet i norra Finland, norra Sverige, Nordnorge och nordvästra Ryssland Sommaren 2010 Vintern 2011."

Liknande presentationer


Google-annonser