Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Tomas Tranströmer Gläntan.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Tomas Tranströmer Gläntan."— Presentationens avskrift:

1 Tomas Tranströmer Gläntan

2 Poesi Fundera och diskutera frågorna med varandra!
Vad tänker du på när du hör ordet poesi? Vad är vitsen med att läsa och skriva poesi? I vilka sammanhang har du stött på poesi? Beskriv vad en dikt är. Är det svårt eller lätt att skriva poesi? Förklara. Kan alla skriva poesi? Kan du? Fundera och diskutera frågorna med varandra!

3 Poesi eller prosa? Prosa – längre berättande vardaglig text eller tal, obundet Poesi – versmått, rim, själva uppställningen Eller direkt ur en gammal gymnasiebok: Ser ni, gossar, om jag säger så här: Jag stiger upp klockan åtta och tvättar mig och dricker kaffe, så är det prosa. Men om jag säger så här: Klockan åtta stiger jag opp, tvättar min kropp och dricker kaffe med dopp, då är det poesi.

4 Bruno K Öijer: Den meningslösa hettan Om att stå på scen

5 Carl Michael Bellman Glimmande nymf Märk hur vår skugga 2

6 SV2 centralt innehåll: Uppbyggnad, språk och stil i olika typer av texter. Svenska och internationella författarskap, såväl kvinnliga som manliga. Skönlitterära verkningsmedel. Centrala litteraturvetenskapliga begrepp och deras användning. Vi kopplar området till den litterära epoken Romantiken! V 15 onsdag och torsdag – arbete med lyrik V 16 onsdag – plugga på, torsdag – prov

7 Två delar i en analys: Del 1, innehållet: Vad handlar dikten om?
Vilka förekommer i dikten? Vilken tid och miljö beskrivs? Vilken stämning är det? Vilka ord skapar stämningen? Vilka bilder skapar dikten? Varför tror du poeten har skrivit dikten?

8 Analys del 2 Versrad, strof Bunden och obunden vers Liknelse, metafor,
Eufemism Omkväde Kontrast, paradox Besjälning/ personifikation Allitteration Anafor

9 Versrad, strof Versrad = en rad i en dikt.
Strof = ”ihopklumpade rader” i en dikt (med tom rad före och efter). Efter en dvala med hemska och skakande syner och röster och tvivelskval halvt som i sovande, halvt som i vakande drömde jag sagan om Gral (Fröding)

10 Bunden vers, obunden vers
Bunden vers är dikter som följer ett regelbundet mönster, t.ex. har en regelbunden rytm eller rimmar (ofta gammaldags, som förra sidan) Obunden vers/fri vers = moderna dikter som inte följer några regler eller givna mönster. Men ändå Gatan föll in som syfilitikernas näsor, flodens sinnlighet flöt ut i saliv. Parken hade slitit av sig sina vita underkläder och vältrade sig i juni, glad och liderlig (Majakovskij)

11 Liknelser, metaforer Liknelse = en språklig bild som innehåller jämförelseordet ”som” eller ”liksom”. ”Du är som en ros”. Metafor = språklig bild där jämförelseordet ”som” eller ”liksom” saknas. Du är en ros! Liknelser och metaforer används för att du ska kunna bygga upp bilder av det som skrivs!

12 Eufemism, omkväde Eufemism – förskönande uttryck istället för varg säger man tuss, guldtass istället för djävulen säger man hin håle istället för idioter säger man psykiskt sjuka Omkväde är ett gammalt svenskt ord som betyder refräng (på dansk siger man fortsat omkvaed)

13 Kontrast, paradox Kontrast – motsatser ställs mot varandra för att göra det ena eller det andra ännu tydligare. Svart – vit, natt – dag, god – ond Paradox = ett påstående som verkar orimligt, men som ändå innehåller en sanning, ung. motsägelsefullt. Han ägde aldrig en krona, men blev ändå så rik. Han dog ung, ändå blev han odödlig.

14 Besjälning & Personifikation
Besjälning är en språklig bild där en sak, naturen eller ett abstrakt begrepp beskrivs med mänskliga egenskaper Månen grät, havet var rasande Parken hade slitit av sig sina vita underkläder och vältrade sig i juni, glad och liderlig En personifikation ger något icke-levande mänskliga egenskaper och gör en hel person av begreppet Liemannen kom för att hämta fadern

15 Alliteration, anafor Allitteration – ord som står nära varandra börjar på samma bokstav Bättre börda bärs inte på väg än mycket mannavett Anafor – när två eller flera rader börjar med samma ord Om hösten när man tar avsked Om hösten när alla grindar står öppna Mot meningslösa hagar

16 De olika begreppen Versrad, strof Bunden och obunden vers
Liknelse, metafor Eufemism Omkväde Kontrast, paradox Besjälning/personifikation Allitteration Anafor

17 Rim Rimmens funktion i en dikt kan vara många. Frågan är hur läsaren uppfattar det man skrivit och vilken effekt det får. Kan de förstöra den känsla som författaren vill uppnå? Nödrim Experimentera med språket Här kommer några exempel på rim:

18 Rim Fullrim:Är som man kan gissa ord som rimmar helt. Kan även kallas för slutrim då orden som rimmar helt ofta har samma ändelse Vid – Tid Klocka – Docka Nysa – Frysa

19 Rim Inrim: Är när man väljer att placera rimmen inuti en versrad.
Rimmar i timmar gör yrkesmedveten poeten Parrim: Är när rimmen återfinns på versraden under. Solen lyser Men jag fryser Näsan rinner Jag tror bacillerna vinner

20 Rim Korsrim eller Varannanradsrim är när rimmen finns med en rads mellanrum. Jag uppstämma vill min lyra, fast det blott är en gitarr Å berätta om en myra som gick ut å leta barr

21 Rimflätning När man analyserar en dikt skriver man också ett rimschema! Titta på denna limerick: Det bodde två bröder i Spånga (a) som var väldigt olika långa (a) Dom var glada ändå (b) när dom tänkte uppå (b) att dom – trots allt – ju var lika många (a) (Limerick = 5 rader, rad 1, 2 och 5 ska rimma, rad 3 och 4 likaså. Rimordet i rad 1 är ofta ett ortnamn!)

22 Versfot (för kännedom)
Stigande vers: Jamb kamrat _ - Anapest ideal _ _ - Peon (stigande) idealism _ _ _ - Fallande vers: Troké mannen - _ Daktyl människan - _ _ Peon (fallande) människorna - _ _ _

23 Nu är du fullfjädrad! Övning:
Det är dags att visa vad du kan genom att göra en analys av en dikt i din bokcirkelgrupp! Gruppen gör en presentation av det ni kommit fram till imorgon. Diskutera och anteckna! Samarbeta – dela INTE upp arbetet! Använd ingen teknisk utrustning!


Ladda ner ppt "Tomas Tranströmer Gläntan."

Liknande presentationer


Google-annonser