Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

MODERN PERSISK POESI شعر معاصر فارسی UPPSALA UNIVERSITET Forogh Hashabeiky.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "MODERN PERSISK POESI شعر معاصر فارسی UPPSALA UNIVERSITET Forogh Hashabeiky."— Presentationens avskrift:

1 MODERN PERSISK POESI شعر معاصر فارسی UPPSALA UNIVERSITET Forogh Hashabeiky

2 Nimā Yushij November 12, 1896 - January 6, 1960

3 Klassisk persisk poesi 900-1900 talet Khorāsāni-skolan; 900-1100 talet; Persiska dynastier, Tāhiriderna, Saffāriderna, Sāmāniderna *Panegyrisk qaside  Rudaki, ’Onsori *Episk mathnavi  Daqiqi, Asadi, Ferdousi ‛Arāqi-skolan; 1200-1400 talet; Mongolerna; timuriderna Episk mathnavi ersattes med sufisk mathnavi och diktformen ghazal knuffade undan diktformerna qaside och mathnavi. Sufisk Mathnavi  Molānā Ghazal  Hāfiz, Molānā, Sacdi Hendi-skolan 1600-1800 talet; med diktare som hade flytt undan timuriderna och safaviderna till Indien;  invecklat bildspråk Sā‛eb Tabrizi Bidel Dehlavi Bāzgasht-skolan ’Återkomst skolan; nyklassicism’; 1800-talet, en reaktion mot hendi-skolan för att återuppliva den persiska poesins storhetstid.  Anjoman-e Esfahān under Karim Khān Zand (Moshtāq Esfahāni, Sabāhi Bigdeli, Āzar Bigdeli)  De som fortsatte: Neshāt Esfahāni, Fath’li khān Sabā (Šahanšāhnāme), Vesāl Shirāzi, och Qā’āni.

4 Två mindre viktiga skolor: Azerbāijāni-skolan som utvecklades någon gång mellan Khorāsani skolan och ‛Arāqi skolan i nordvästra Iran  Nezāmi Ganje-i och Khāqāni Voqu’i-skolan som utvecklades efter ‛Arāqi skolan och före Hendi-skolan  Vahshi Bāfqi

5 Historisk bakgrund 1.Den konstitutionella Revolutionen 1906-11 2.1921-1941 Reza Shah 3.1941-1953 Mohammad Reza Shah 4.1953-1963 Mohammad Reza Shah efter 1953 kuppen 5.1963-1970 Snabb modernisering; Siāhkal 6.1970-1978 Innan revolutionen 7.1979- efter Revolutionen

6 1. Den konstitutionella periodens poesi (1870-1911) شعر دوران مشروطیت

7 I. Den konstitutionella periodens poesi (1870-1911) شعر دوران مشروطیت Samma gamla diktformer; innehåll samhällsfrågor, politiska dikter ‛Āref Qazvini (1882-1934), Nationalpoet, skrev dikter om Iran. (Az xun-e javānān-e vatan lāle damide) Farrokhi Yazdi (1887-1939), fängslades under Rezā Shāh och dödades i fängelse (Āzādi) Mirzāde ‛Eshqi (1893-1924), politisk författare och diktare, mördades på Rezā Shāhs order * Operāye rastākhiz-e mehr, Kafan siāh, Rastāxiz-e irān. * Hans mest kända dikt är: * ide’āl-e piremard-e dehgāni. *Nōruznāme * Tidskriften ”Qarn-e bistom” Abu al-Qāsem Lāhuti (1887-1957) * Kāve-ye āhangar * Qaside-ye Keremlin Iraj Mirzā (1874-1926), Satiriska dikter; två av hans mest kända dikter är: Mādar ’Moder’ och Dāstān-e chādor ’berättelsen om chādor’ Malak al-Sho’arā Bahār (1886-1951), Diktare, politiker, litteraturhistoriker (morgh-e sahar) Ali Akbar Ghazvini (Dehkhodā) (1879-1959), diktare, novellist, satiriker och författaren till Loghat-name (yād ār ze sham’-e morde yād ār)

8 Den moderna persiska poesin شعر نو فارسی Nimāyānsk revolution انقلاب نیمایی Nimā Yushijs (1896-1959) dikt Afsāne 1301/1922 publiceras i tidskriften Qarn-e bistom ’1900-talet’ vars chefredaktör är den unge och revolutionäre poeten Mirzāde ‛Eshqi.

9 Nimas manifest Dar bāre-ye she‛r o shā‛eri "Om dikten och diktkonsten": En ny och modern värld, nya sociala förhållanden kräver nya diktformer. De gamla diktformerna är för begränsade för den nya verkligheten. Innehållet ska avgöra diktformen och inte tvärtom Ogiltigförklarar de gamla diktformer som enligt honom hör till en förmodern tid.

10 De viktigaste elementen i nimāyānsk dikt: 1.Versmåttet (وزن) utformas inte inom ramen för en enda halvvers (مصراع) eller en vers (بیت). Flera rader/halvverser tillsammans kan utforma versmåttet. motesāvi al-arkān (lika många versfötter i varje halvvers) vs. Nimayansk moxtalef al-arkān (olika antal versfötter i varje rad). horisontella axeln vs. den vertikala. 2.Rim ska finnas, men avståndet mellan rimmen varierar och ibland faller dem ganska långt ifrån varandra. 3. Till skillnad från den klassiska poesin står inte verserna självständiga från varandra. 4.I den moderna poesin finner man paralleller mellan dikten och den historiska verkligheten på ett tydligt sätt.

11 Nimāyānska diktare شاعران نیمایی Mehdi Akhavān Sāles Forogh Farrokhzād Sohrāb Sepehri

12 2. Modern persisk poesi under Rezā Shāh (1925- 1941) Nyckelord: Politisk och ekonomisk kris Pahlavi dynastin  Rezā Shāh Modernisering från ovan Nationalism Politiskt förtryck

13 Poeter & diktsamlingar Mohammad Moghadam med diktsamlingarna: Rāz-e nime shab Rāhi chand birun az parde Bāzgasht be Alamut Parto Tondarkia med diktsamlingen: Šāhin

14 3. Modern persisk poesi 1941- 1953 Nyckelord: Rezā Shāhs fall Mohammad Rezā Shāh blir kung Tudeh-partiet Den Nationella Fronten Den islamiska rörelsen Mosaddeq, nationalisering av Irans oljeindustri; hopp, självförtroende

15 Poeter & diktsamlingar Manuchehr Sheybāni; Jaraqqe Ahmad Shāmlu; Qat‛nāme Esmā’il Shāhrudi; Ākharin nabard Bland de dikter som återspeglar denna periods sociopolitiska stämning kan man nämna:  ”tā shokufe-ye sorkh-e yek pirāhan” ur Shāmlus diktsamling Qat’nāme  ”Deqqat” ur Esmāil Shāhrudis diktsamling Ākharin nabard

16 tā shokufe-ye sorkh-e yek pirāhan سنگ می کشم بر دوش سنگ الفاظ سنگ قوافی را... تا بام شعر را بر آن نهم تا در آن بنشینم در آن زندانی شوم تا شکوفهء سرخ یک پیراهن بر بوتهء یک اعدام: تا فردا.

17 Deqqat” ur Esmāil Shāhrudis diktsamling Ākharin nabard لیکن ای ملت! دقت! لیکن ای ملت! غنچهء خشم تو، عصیان تو، طغیان تو دائم شکفد شکفد دائم زود بوی گل مستم سازد

18 Banbrytande poeter Hushang Irani; Banafsh-e tond-e khākestari Lägger åt sidan den sociopolitiska verkligheten betonar formen, diktarens intuition och spontanitet. väljer t.o.m. att skriva sina dikter på vänstra sidan av pappret. En av hans mest kända dikter är Kāsāndrā” ur diktsamlingen Banafsh-e tond-e khākestari: Sohrāb Sepehri: debuterar med diktsamlingen Marg-e rang 1951

19 fortsättning Några av Nimās viktigaste dikter publiceras under denna period: Pādshāh-e fath Ququli ququ

20 4. Modern persisk poesi 1953- 1963 Nyckelord: CIA stödda kuppen mot den populäre statsministern Mosaddeq den 19 augusti 1953 Hårt politiskt klimat, oppositionen förtrycks Nederlag, besvikelse, skepticism och ensamhet

21 Poeter & diktsamlingar Nosrat Rahmāni: Kuch Nāder Nāderpour: Chashm-hā o dasthā Hushang Ebtehāj: Zamin Ahmad Shāmlu: Havāye tāze, Bāgh-e āyene Sohrāb Sepehri: Āvār-e āftāb Manuchehr Ātashi: Āhang-e digar Forugh FarrokhzĀd: Asir, Divār, ‛Osyān Siāvosh Kasrāyi: Ārash-e kamāngir M. Āzād: Diār-e shab Simin Behbahāni: Jā-ye pā Fereidun Moshiri: Gonāh-e daryā Mehdi Akhavān Sāles: Zemestān, Āxar-e Shāhnāme och Az in Avestā.

22 Viktiga händelser År 1338/1959 dör Nimā Yushij. Havāye tāze av Ahmad Shāmlu publiceras: -den absolut viktigaste diktsamlingen -uppmärksammas av kritiker -etablerar Shāmlu som en stor poet som -- -senare blir en legend inom modern persisk poesi

23 Mehdi Akhavan Sāles شاعر یأس Nederlagets och besvikelsens diktare Nykhorasani-skolan Högtidligt språk Berättande dikter Meningslöshet; nihilismen 1332/1953-1341/1962: höjdpunkten i hans diktning

24 Akhavān Sāles viktigaste diktsamlingar I Zemestān beskriver den mörka stämningen efter kuppen 1953 Ākhar-e Shāhnāme återspeglar nederlaget och besvikelsen, men också Akhavāns intresse för Irans förislamiska tid som en räddning. I dikten Mirās i denna diktsamling skriver han: سالها زین پیشتر من نیز خواستم کین پوستین را نو کنم بنیاد ناگهان توفان بیرحمی سیاه برخاست... I Az in Avestā lägger Akhavān den sociopolitiska verkligheten åt sidan och betonar människans meningslösa öde; nihilismen: Katibe ’inskriften’: den viktigaste dikten i denna diktsamling

25 5. Modern persisk poesi 1963- 1970 Nyckelord: Oljepriset går upp kraftigt Snabb och omfattande modernisering av samhället Stora klassklyftor Den Vita Revolutionen Motsättningen mellan det moderna och det traditionella; kulturkrock Islamiska rörelser och Āyatollāh Khomeini (1963) Uppkomsten av radikala vänsterinriktade gerillarörelser Denna periods stämning kan sammanfattas i: väntan, ovisshet, letande; det iranska folket och dess poeter försöker att resa sig efter det tidigare nederlaget.

26 Poeter och diktsamlingar Ahmad Rezā Ahmadi: Tarh Rezā Barāheni: Āhovān-e bāgh Forogh Farrokhzād: Tavallodi digar Mohammad ‛ Ali Sepānlu: Āh Biāban Ahmad Shāmlu: Āydā, derakht, khanjar va khātere och Qoqnus dar bārān Esmā ‛ il Khoyi: Bar kheng-e rāhvār-e zamin Hamid Mosaddeq: Manzume-ye ābi, khākestari, siāh Mohammad Rezā Shafi ‛ i Kadkani: Az zabān-e barg Sa‛id Soltānpur: Sedā-ye mirā Sohrāb Sepehri: Hajm-e sabz Yadollāh Ro’yāyi: Deltangi-hā och Daryāyi-hā Mansur Ouji: Bāgh-e shab

27 Viktiga händelser Shāmlus ställning som en stor poet fastställs. Sa‛id Soltānpur; enkla politiska dikter. Sohrāb Sepehri etablerar sig som representant för en specifik typ av Nimāyānsk diktning. Yadollāh Ro’yāyi; She‛r-e hajm (Espacementalism) Ahmad Rezā Ahamadi; she‛r-e mouj-e nou (Den nya vågen) Forogh Farrokhzād dör i en bilolycka (1345/1966), men hon har redan hunnit komma ut med diktsamlingen Tavallodi digar. Denna diktsamling markerar en ny period i Forogh Farrokhzāds diktning. Mognar i sin diktning; presenterar en ny tolkning av Nimāyānskt versmått.

28 Sohrab Sepehri (1928-1980) http://www.sohrabsepehri.com/main.asp

29 Sohrāb Sepehri: Poet och konstnär De viktigaste elementen i Sohrāb Sepehris diktning: närmar sig den klassiska Hendi-skolan vad det gäller bildspråket. Personifiering är ett slående inslag i Sepehris dikter. kinesisk mystik naturen

30 Forogh Farrokhzad (1935-1967) Diktsamlingen Tavallodi digar Denna diktsamling markerar en ny period i Forogh Farrokhzāds diktning. Mognar i sin diktning; En ny tolkning av Nimāyānskt versmått.

31 Yadollah Ro’yāyi: She‛r-e hajm (Espacementalisme) (1348\1969) بیانیه شعر حجم bryr sig inte om den yttre verkligheten She‛r-e hajm skapar en tredimensionell verklighet som är mycket större än den vardagliga verkligheten med ordens magi She‛r-e hajm befriar sig från ideologier och socialt åtagande

32 Ahmad Rezā Ahmadi: Mōj-e nō undviker att använda ord som symboler för någonting annat. utvidgar ordets riktiga betydelse.

33 6. Modern persisk poesi 1970- 1979 Nyckelord: fortsatt snabb modernisering stora klassklyftor stora kulturklyftor censur och politiskt förtryck. Siāhkal (gerilla rörelsen): den absolut viktigaste politiska händelsen under denna period Efter Siāhkal födds den moderna episka poesin med Shāmlus heroiska dikter som hyllar hjältarna.

34 Shamlu (1925-2000) http://www.shamlu.com/ http://www.shamlu.com/

35 Shamlus dikter sätter människan i centrum mot all typ av religion hoppas på en bättre framtid

36 She‛r-e shāmluyi شعر شاملویی Shāmlu är bland de första som välkomnar den nimāyānska revolutionen, men senare bryter mot den och utvecklar det som kommer att bli känd som she‛r-e sepid (blank vers, blank poesi, fri poesi); she‛r-e shāmluyi; Ingen vazn alls!

37 She‛r-e shāmluyi شعر شاملویی lämnar den Nimāyānska dikten bakom sig och bryter mot all typ av versmått prosadikter She‛r-e sepid eller blank poesi eller rättare sagt den fria poesin. Högtidligt språk inspirerat av tidiga klassiska verk som Tārikh-e Beyhaqi blandat med det vardagliga språket Inre rim براستی صلت کدام قصیده ای ای غزل Användningen av refräng Den yttre formen av dikten ای کاش می توانستم قطره خون رگانم را گریه کنم

38 Poeter & diktsamlingar Ahmad Shāmlu: Shekoftan dar meh, Ebrāhim dar ātash, Deshne dar dis Ahmad Rezā Ahamdi: Man faqat sefidi-ye asb ra geristam Rezā Barāheni: Gol bar gostare-ye māh Ne‛mat Mirzāde: Sohuri Mohammad Rezā Shafi‛i Kadkani: Dar kuche bāġ-hā- ye Neyshābur Siāvosh Kasrāyi: Be sorkhi-ye ātash be ta‛m-e dud Mansur Ouji: In Susan ast ke mikhānad Mohammad Mokhtāri: Qaside-ye Hāviye Mehdi Akhavān Sāles: Duzakh ammā sard

39 7. Den persiska postrevolutionära poesin 1979- 1.Den postrevolutionära poesin skriven i Iran 2. Den postrevolutionära poesin skriven i exil

40 1. Den postrevolutionära poesin skriven i Iran Reza Barheni (1935-): Khatāb be parvāne-hā va cherā digar shā‛er-e nimāyi nistam Formen före innehållet Dikten behöver inte referera till den yttre verkligheten Bryta mot grammatikens totalitarism Återför alla versmått (klassiska så väl som Nimāyānska) in i den moderna poesin; polyfoni.

41 Seyyed Ali Salehi (1955-) She’r-e mōj-e sevvom Enkelt språk Bygger mest på dialog

42 2. Den postrevolutionära poesin skriven i exil Nyckelord: exil, ensamhet, förvirring, erotism, kvinnlighet… Några exempel: Nānām: Angoshtam rā dar jangal foru kardam va sabz surākh shod Behnām Bāvandpur: Mesrā‛-e avval Mirzā Āqā Askari Māni: Sepide-ye pārsi Behzād Keshmiripur: Pāpati bar makhmal-e shab Jamshid Meshkāni: Ketāb-e tars Zibā Karbāsi: Tā kamar dar bād rikhte-am Mānā Āqāyi: Marg agar labhā-ye to rā dāsht Maryam Hule: Kompāni-ye duzakh va jozām-e mo‛āser ‛Abbās Saffāri: Durbin-e qadimi


Ladda ner ppt "MODERN PERSISK POESI شعر معاصر فارسی UPPSALA UNIVERSITET Forogh Hashabeiky."

Liknande presentationer


Google-annonser