Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1. INLEDNING Allmänt om risker 2. SÄKERHETSGRANSKNING Allmänt om säkerhetsarbete 3. TILLFÖRLITLIGHET Komponentfel, felmekanismer, statistiska metoder 4.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1. INLEDNING Allmänt om risker 2. SÄKERHETSGRANSKNING Allmänt om säkerhetsarbete 3. TILLFÖRLITLIGHET Komponentfel, felmekanismer, statistiska metoder 4."— Presentationens avskrift:

1 1. INLEDNING Allmänt om risker 2. SÄKERHETSGRANSKNING Allmänt om säkerhetsarbete 3. TILLFÖRLITLIGHET Komponentfel, felmekanismer, statistiska metoder 4. REAKTORSÄKERHET Skenande reaktioner, kemikalieproduktion 5. RISKKEMIKALIER Reaktiva, brännbara (explosiva kemikalier), toxiska 6. RISKANALYS Checklistor, indexmetoder, Hazop, felträdsanalys 7. KONSEKVENSANALYS Utsläpp, utströmning och spridning, Brand och explosion 8. RISKVÄRDERING/-Minimering Riskacceptans, risk/-nyttaanalys, skydds- och säkerhetssystem katastrofplanering Processriskanalys

2 Risk = (Sannolikhet för eller frekvens av olycka) x (Konsekvens av olycka) Risk är således en storhet som kvantifieras med en enhet, exempelvis kr/år, antal dödsfall, etc. Processriskanalys

3 Riskprocesser Reaktorsäkerhet Tillförlitlighetsanalys Teknisk säkerhetsgranskning Riskanalys Konsekvensanalys Riskvärdering Processriskanalys Riskkemikalier

4 Processriskanalys Definiera systemet Identifiera riskkällor i systemet Uppskatta sannolikheten för skadehändelser Uppskatta konsekvenser av skadehändelser Värdera risker Kan riskerna accepteras? Rapportera Kör systemet Följ upp systemet Ja Nej Modifiera systemet

5 Explosion Ej Upptäckt Ingen/fel åtgärd Gasmoln Läckage Läckage fläns Rör brister Läckage ventil Gaslarm ur funktion Mänsklig miss av larmet Felhandlande Tank havererar Tänd- källa ELLER OCH ELLER ZEZE ZAZA Z1Z1 Z3Z3 Z2Z2 Z4Z4 PDPD PCPC P3P3 P2P2 P1P1 PBPB Figur 1. Fel träd För fall med gaslarm Processriskanalys P4P4

6 o Kvantitativa riskacceptkriterier o Risk-/nyttaanalys o Acceptkriterier för miljörisker o Uppskattningsmetoder o Undersökande metoder o Semikvantitativa riskacceptkriterier Risk och riskhantering

7 Typ av verksamhet Acceptabel risk ALARP Oacceptabel risk Risk och riskhantering

8 Synonym: Kostnads-/nyttaanalys Kr/år Totalkostnad Risk Kostnad för åtgärd Omfattning av åtgärder Risk = (Sannolikhet)*(Kostnaden för konsekvensen) Processriskanalys

9 Klass Karaktär Konsekvens 1.Små 2. Lindriga 3. Stora 4.Mycket stora 5. Katastrofskada Frekvens 1. Liten sannolikhet 2. 3.Sannolik 4. 5.Mycket sannolik Ingen sanering, liten utbredning Enkel sanering, liten utbredning Enkel sanering, stor utbredning Svår sanering, liten utbredning Svår sanering, stor utbredning Mindre än 1 gång per 1000 år 1 gång per 100-1000 år 1 gång per 10-100 år 1 gång per 1-10 år Mer än 1 gång per år

10 Finns enbart i krig Åtgärdas omedelbart Åtgärdas Åtgärdas eventuellt Försum- bart 5432154321 Små Lindriga Stora Mycket Katastrof- stora fara A B C D E Mycket sannolik Mer än 1 gång/år 1 gång per 1-10år Sannolik 1 gång per 10-1000 år 1 gång per 100-1000 år Liten sannolikhet Mindre än 1 gång per 1000 år

11 Shell BP ICI Statoil Norsk Hydro Rohm & Haas Vanligtvis individuell risk för arbetstagare, anläggningsskador och miljöskador Risk och riskhantering

12 o Brand o Explosion o Giftutsläpp Slutkonsekvenser av olyckor o Skada på processanläggning o o Produktionsbortfall o o Hälsoeffekter o Dödsfall o Skada på miljö/ekosystem o Kringliggande anläggningar Risk och riskhantering Riskkällor inom processindustrin

13 Antal dödsoffer per 1000 personers totala arbetstid under ett helt liv Risk och riskhantering Kemisk industri Stålindustri Jordbruk Fiske Kolgruvor Banarbete/järnväg Byggnadsindustri 3.5 (5) 8 10 35 40 45 67

14 Baserat på utbetalningar av försäkringar o Bristande kunskaper om kemikaliers egenskaper o Bristande kunskaper om processer o Dålig dimensionering och layout o Dåligt underhåll o Operatörsfel o Annat 4% 11% 21% 31% 7% 26% Risk och riskhantering

15 o Felfunktion i utrustningsdelar som pumpar, kompressorer, ventiler, omrörare och instrument o Materialfel; läckage i behållare, ledningar, kopplingar, axeltätningar o Bortfall av stödfunktioner såsom el, vatten, tryckluft, drift och underhåll o Yttre händelser Processriskanalys

16 o Förändringar i processparametrar; tryck, temperatur, koncentration, flöde och fassammansättning o Läckage och utflöde o Mänskligt felhandlande o Antändning och explosion Processriskanalys

17 1. Systemlösningar, inherent säkerhet 2. Säkerhetssystem i form av dubblerade kritiska systemfunktioner (redundans), säkerhetsventiler 3. Skyddsanordningar som skärmväggar, invallningar, sprinklersystem och personlig skyddsutrustning 4. Skyddsåtgärder som larm, katastrofplaner, räddnings- och personlig evakueringsinsatser Risk och riskhantering

18 1 30-100 300-500 Katastrof Olyckor Tillbud Processriskanalys

19 Flixborough 1974 Seveso 1976 México City 1984 Bopal 1985 Basel 1986 Göteborg 1981 Karlskoga 1985, 1992 Göteborg 1992 Risk och riskhantering


Ladda ner ppt "1. INLEDNING Allmänt om risker 2. SÄKERHETSGRANSKNING Allmänt om säkerhetsarbete 3. TILLFÖRLITLIGHET Komponentfel, felmekanismer, statistiska metoder 4."

Liknande presentationer


Google-annonser