Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Anna Feldreich, sjukhustandläkare, Med dr. Institutionen för fysiologi och farmakologi, KI. Inger Johansson, läkare, docent Sektionen för farmakogenetik,

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Anna Feldreich, sjukhustandläkare, Med dr. Institutionen för fysiologi och farmakologi, KI. Inger Johansson, läkare, docent Sektionen för farmakogenetik,"— Presentationens avskrift:

1 Anna Feldreich, sjukhustandläkare, Med dr. Institutionen för fysiologi och farmakologi, KI. Inger Johansson, läkare, docent Sektionen för farmakogenetik, Institutionen för fysiologi och farmakologi,KI. Klinisk Farmakologi Patientfall Descartes 1664

2 Patientfall 1  Britta kommer på undersökning inför extraktion av 46.  Diagnos: 46 karies i kronskarven med osteit. Symptom: ua  Diagnos: 11 intern rotresorption. Symptom: ua Anamnes: Parkinson patient som har svårt att böja på nacken och kan inte bli bakåtlutad för långt.

3 Patientfall 1 Hälsodeklaration  Sjukdomar: pollenallergi, parkinson och benskör.  Mediciner: Aclasta®, Madopark® och Kestine®.

4 Patientfall 1  Vad bör du som tandläkare tänka på innan operation, ur farmakologisk synvinkel?

5 Patientfall 1  Aclasta®,Infusionsvätska, innehållande Zoledronsyra.  Under behandling bör dessa patienter om möjligt undvika invasiv tandvård.  För patienter som utvecklar osteonekros i käken under behandlingen med bisfosfonater kan kirurgi förvärra tillståndet.  Vid medicinering med Aclasta rekomenderas remiss till käkkirurgisk klinik eller sjukhustandvården beroende på ingreppets art.

6 Patientfall 1  Ha alltid FASS till hands vid upprättandet av hälsodeklarationen.  Det är du som tandläkare som ansvarar för behandlingen.  I vårt yrke är det ofta tidspress. Ha som rutin att det är du som tandläkare som ansvarar för hälsodeklarationen.

7 Patientfall 2  Alexander kommer till dig akut pga. värk i 11.  Diagnos: 11 parodontitis gravis.  Anamnes: Alexander har Downs syndrom, hjärtmissbildning och epilepsi och är pc- allergiker.

8 Patientfall 2  En rad organ och system i kroppen kan vara påverkade vid Downs syndrom.  Kan ni nämna några de vanligaste medicinska åkommorna?  På ett ungefär hur vanligt är dessa i procent?

9 Patientfall 2  Hjärtfel förekommer hos 40%.  Hörselnedsättning förekommer hos 70%.  Ökad infektionsrisk föreligger hos 50%.  Andra komplikationer är epilepsi (10%), hypothyreos (10%) och autism (8%).

10 Patientfall 2  Hur går du tillväga för att kunna behandla Alexander?  Vill du skriva ut några läkemedel till honom?

11 Patientfall 2  Pc profylax?  Vilket preparat?  Vilken dos?  Premedicinering?

12 Patientfall 3 I remisstexten står det:  Anamnes: Patienten (Marcus) har förlorat sina tänder i överkäken pga. omfattande karies.  Patienten står på Waran har diskbråck och är deprimerad i skov.  Tacksam för två fixturer i överkäken och fortsatt omhändertagande av denna patient.

13 Patientfall 3 Marcus kommer till dig i dag för en undersökning inför fixtur operationen. Planerat är att operera Marcus om en vecka. Vill du fråga Marcus någonting eller ordinera något läkemedel?

14 INR= International Normalized Ratio  INR= ” International Normalized Ratio”.  Målet med Waran behandling är vanligtvis ett INR-värde mellan 2.0-3.0.  Boka patienten på eftermiddagen.  Tala med patientens ansvavriga läkare!

15 Sekundär hemostas-koagulation  Är en process då koagulationsfaktorerna bygger upp och armerar kolagenet med fibrin.  Vid warfarin medicinering är fibrinbildningen och trombocypluggen av sämre kvalité.  Ökad risk för blödning postoperativt i flera dagar!!

16 Sekundär hemostas-koagukation  Warfarin (Waran).  Lång halveringstid (36 h).  95-99 %. proteininbundet.  Många interaktioner!  Passerar BBB.  Effekten kommer 4-5 dagar. FASS

17 Sekundär hemostas-koagulation 2. Warfarin, Waran®.  Hämmar syntes av vitamin K-beroende koagulationsfaktorer (protrombin, FVII, FIX och FX, protein S och protein C).

18 Sekundär hemostas-koagulation  Andra patientgrupper är de med grav leversjukdom och ärftliga blödarsjukdomar.

19 Sekundär hemostas-koagulation o Tre nya perorala läkemedel som påverkar sekundära hemostasen. o På hemsidan för Svenska sällskapet för trombos och hemostas (www. ssth) finner man riktlinjer mm. SSTH

20 Åtgärder  Sutureringen mycket viktig!!

21 Åtgärder  Komprimera alveolen med en kompress indränkt med 5% tranexamsyralösning i 30-60 min.  Behandlingen kan sedan kompletteras med egensköljning 3-6 gånger per dygn i 1-3 dygn.

22 Tranexamsyralösning 5%  Lös upp en Cyklokaron® brustablett 1g i 20 ml vatten.  Tandläkare som utför ingrepp på patienter med ökad blödningsrisk ska ha ökad kunskap om denna behandling.  Annars rekommenderas remiss till käkkirurg eller sjukhustandläkare.

23 Fibrionolyshämmare  Preparat: Cyklokapron® (tranexamsyra) APL oral lösning.100 mg/ml.  Andra preparat för lokal hemostasbehandlling: Kollagen, cellulosaderivat, Gelatinbas.

24

25 Patientfall 5  Lotta kommer till dig för vanlig undersökning. Hälsodeklaration: värk i höger uk, tidigare missbrukare, blodsmitta enligt patienten ua. Hjärtsvikt. 1177

26 Patientfall 5  Vid den kliniska underökningen finner du: Karies: 26/o, 47/mobl. 47 omfattande karies med apikal parodontit. 47 går ej att rädda  Parod: generell gingivit  Slemhinnor: rodnad  Bettfys: ua  Ort: ua

27 Patientfall 5  Terapiplan: Ex 36 lagning 26/o.  Planering: Ny tid bokas om 1 vecka.  Lotta tycker att det är lite jobbigt att vara hos tandläkaren och nu vill hon gärna gå.  Vill du informera eller fråga Lotta något innan ni ses om en vecka?

28 Patientfall 5  Medicinlista:  Trombyl® 75 mg.  Treo® comp 3/dag.  Övrigt: vitlöskapslar 1-2/dag.  Lotta har tid hos dig för ex av 36 om 1 vecka ?  Vill du ordinera något läkemedel?  Vill du beställa något provsvar?  Vill du förbereda något annat?

29 Frågor  INR?  APT tid?  Cyklokarpon?  Antibiotika?  Suturering?  Påverkan på primära eller sekundära hemostasen?

30 Primär hemostas Samspel mellan kärlkontraktion, kärlväggen, underliggande bindväv och trombocyter.

31 Primär hemostas Inom 5 minuter

32 Trombocytaggregationshämmande medel För:  Trombosprofylax.  Inflammationshämning.  Smärtlindring.  Kan ni nämna några aktiva substanser som hämmar tromocyternas funktion?

33 Fast kompendier och böcker,

34 Källförteckning (bilder)  www.1177.se  www.ssth.se www.ssth  www.fass.se


Ladda ner ppt "Anna Feldreich, sjukhustandläkare, Med dr. Institutionen för fysiologi och farmakologi, KI. Inger Johansson, läkare, docent Sektionen för farmakogenetik,"

Liknande presentationer


Google-annonser