Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Välkommen till Mötesplats social hållbarhet Pia Lindeskog, Folkhälsomyndigheten Jonas Frykman, Sveriges Kommuner och Landsting.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Välkommen till Mötesplats social hållbarhet Pia Lindeskog, Folkhälsomyndigheten Jonas Frykman, Sveriges Kommuner och Landsting."— Presentationens avskrift:

1

2 Välkommen till Mötesplats social hållbarhet Pia Lindeskog, Folkhälsomyndigheten Jonas Frykman, Sveriges Kommuner och Landsting

3 Om Mötesplats social hållbarhet Mötesplats social hållbarhet är ett forum för att bidra till att utveckla samhället på ett socialt hållbart sätt. Genom kunskaps- och erfarenhetsutbyte bidrar mötesplatsen till minskade hälsoskillnader och att tillgodose människors grundläggande behov och rättigheter. Mötesplatsens aktiviteter är öppna för förtroendevalda, tjänstemän och forskare inom kommun, landsting, stat, näringsliv och civilsamhällets organisationer.

4 Varför en mötesplats? ”Ett socialt hållbart samhälle är resilient, men samtidigt förändringsbenäget och ett samhälle där människor lever ett gott liv med god hälsa, utan orättfärdiga skillnader. Det är ett samhälle med hög tolerans där människors lika värde står i centrum, vilket kräver att människor känner tillit och förtroende till varandra och är delaktiga i samhällsutvecklingen.” ur programförklaringen För att ett socialt hållbart samhälle ska vara möjligt krävs vilja, engagemang, kunskap, samarbete och möten – därför finns Mötesplats social hållbarhet

5 Inriktning 2015  Öka kunskapen om social hållbarhet, de insatser som behöver göras, hur de kan omsättas i praktiken och hur insatser och utvecklingen kan följas upp och utvärderas  Stärka samverkan mellan den offentliga sektorn och civilsamhällets organisationer, näringslivet och forskarsamhället  Identifiera kommande behov och utmaningar inom social hållbarhet och medverka till att utveckla åtgärder och strategier för att hantera dessa

6 Referensgrupp för mötesplats social hållbarhet Civilsamhällets organisationer Fonden för mänskliga rättigheter, Riksidrottsförbundet Näringslivet Ragn-Sells, Riksbyggen Kommun Helsingborg stad (Healthy Citiesnätverket), Övertorneå kommun, Malmö stad, Umeå kommun Landsting/region Region Skåne, Landstinget Dalarna, Region Östergötland, Västra Götalandsregionen Statliga myndigheter Boverket, Forte, Tillväxtverket, VINNOVA

7 Civilsamhällets roll för social hållbarhet Ett centralt tema för mötesplatsen  Övergripande slutsats från samling för social hållbarhet – minska skillnader i hälsa  Temat belystes i panelen under den första nationella konferensen ”Kunskap till handling” (maj 2014)  Särskild workshop vid nationell konferens ”Social hållbarhet för alla” (maj 2015)  Temaseminarium nr 6 i Mötesplats social hållbarhet (20 nov 2015)

8 Civilsamhällets roll Fem huvudfunktioner enligt Framtidskommissionen (1) Civilsamhället som röstbärare, det vill säga som lobby- eller intresseorganisationer, företrädare för medlemmarnas åsikter, deltagare i det demokratiska samtalet och samtalspartner till – eller i protest mot – politiken. (2) Civilsamhället som serviceproducent, det vill säga som alternativ eller komplement till offentligt ägda och vinstdrivande tjänsteproducenter och till hjälp inom den egna familjen. (3) Civilsamhället som gemenskap. Denna funktion uttrycks bland annat i begreppet socialt kapital, som håller samman enskilda grupper och gemenskaper – och överbryggande socialt kapital som överbryggar dessas gränser och binder samman samhället i stort.

9 Civilsamhällets roll Fem huvudfunktioner enligt Framtidskommissionen (4) Civilsamhället som demokratiskola, det vill säga en plats där människor tillägnar sig demokratiska färdigheter och värderingar som ingår i föreningslivets etos. (5) Civilsamhället som motvikt, vilket är en funktion som på många sätt följer av de övriga, antingen genom öppen opposition (röstbärarfunktionen) eller som ett alternativ till offentliga, vinstdrivande och släktskapsbaserade aktörer och sammanhang.

10 Exempel på samverkan civilsamhällets organisationer och offentlig sektor Överenskommelsen med idéburen sektor Följande sex principer kännetecknar samarbetet: 1.Självständighet och oberoende 2.Dialog 3.Kvalitet 4.Långsiktighet 5.Öppenhet och insyn 6.Mångfald

11 Workshop ”Social hållbarhet för alla” Idéburen sektors roll för social hållbarhet Medverkande: Anna Karin Berglund SKL och Maria Leiner NÄTVERKET- Idéburen sektor Skåne och Överenskommelsen Region Skåne Innehåll: Utmaningar och framgångsfaktorer för samverkan Några axplock ur diskussionerna: Förändringsbenäget ledarskap (saknar förebilder) Olika förutsättningar hos parterna (vem bestämmer reglerna?) Känsla av skendemokrati Byggandet av långsiktighet och respektfull samverkan Idéburen sektor som offentlig sektors förlängda arm Hur långt kan idéburen sektor gå utan att förlora sin själ? Hur synliggörs de små organisationerna?

12 Syftet med dagen Att synliggöra hur civilsamhällets bidrar till social hållbarhet och utifrån detta diskutera hur dialog och samarbete mellan den offentliga sektorn och civilsamhällets organisationer kan gestalta sig för att samarbetet ska bli hållbart och samtidigt bidra till en socialt hållbar utveckling

13 Två röster från civilsamhällets organisationer Jenny Jansson Pearce, Fonden för mänskliga rättigheter Mattias Hjelmberg, Riksidrottsförbundet

14 Civilsamhällets roll för social hållbarhet Hans Abrahamsson Institutet vid globala studier, Göteborgs universitet

15 Civilsamhällets roll för social hållbarhet och några exempel på samverkan Dena Gevarez, Naturskyddsföreningen Mats Wåhleman, Hela människan, Botkyrka Salem Ola Mattsson, Rädda barnen

16 LUNCH Återsamling kl. 13.10

17 Civilsamhällets roll för social hållbarhet och några exempel på samverkan Ylva Löwenborg, Studieförbundet Sensus och SEÖN Staffan Nilsson, Hela Sverige ska leva Marcus Hjelm, Borlänge kommun

18 Det civila samhällets roll och villkor Julia Grosse Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

19 Trender och utvecklingsstrategier i relationen mellan kommuner, landsting och civilsamhället Anna-Karin Berglund Sveriges Kommuner och Landsting

20 KAFFE Vi börjar igen kl. 15.00

21 Civilsamhällets organisationers roll för social hållbarhet - dialogpass Nina Olsson, Folkhälsomyndigheten

22 Avslutande kommentarer Pia Lindeskog, Folkhälsomyndigheten Jonas Frykman, Sveriges Kommuner och Landsting

23 Våra reflektioner – Mötesplatsens roll Centrala frågeställningar att jobba vidare med Mötesplatsen fortsatta roll!

24 Vad händer härnäst? 11 december Workshop med Nationell plattform för hållbar stadsutveckling ”Nationell samordning av social hållbarhet” Februari/mars Workshop ”Mät och förstå din samtid och framtid” 17-18 maj Göteborg Nationell konferens som belyser ”FN:s hållbarhetsmål”

25 Tack så mycket för denna dag Vi ses igen!


Ladda ner ppt "Välkommen till Mötesplats social hållbarhet Pia Lindeskog, Folkhälsomyndigheten Jonas Frykman, Sveriges Kommuner och Landsting."

Liknande presentationer


Google-annonser