Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

AYY goals for Municipal Elections 2017 - Presentation to council Delegationsmöte 12.5.2016 Säde Palmu,

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "AYY goals for Municipal Elections 2017 - Presentation to council Delegationsmöte 12.5.2016 Säde Palmu,"— Presentationens avskrift:

1 AYY goals for Municipal Elections 2017 - Presentation to council Delegationsmöte 12.5.2016 Säde Palmu,

2 I DENNA PRESENTATION AUS-styrelsens förslag till delegationen om AUS mål för kommunalvalet 2017

3 BAKGRUND 1 Mål i styrelseprogrammet: Delegationen behandlar AUS mål för kommunalvalet 2017 Workshop i delegationen i mars Kommunalval våren 2017 Målen utnyttjas i kommunikationen kring kommunalvalet, som inleds hösten 2016 Kommunikationsplan för kommunalvalet är ett styrelseprogramsprojekt

4 ALLMÄNNA PRINCIPER I I beslutsdokumentet eftersträvas inga motiveringar för målen, enbart riktlinjer Motiveringar och bakgrund förklaras muntligt i denna presentation AYYE fattar alltså inget beslut om motiveringarna, utan de utformas vid behov separat för varje parti. Viktigast är att målen går igenom. Det egentliga kampanj- och lobbymaterialet kommer separat när målen slagits fast Kommunikationsplan inför valet ett mål i styrelseprogrammet

5 ALLMÄNNA PRINCIPER II Målen är utformade för Esbo Allmänna mål för huvudstadsregionen har redan formulerats via WSC-nätverket Målen betonar Otnäs planläggningsfrågor som bara Esbo kan påverka Syftet i kommunikationsskedet att hitta alla Esbopolitiker som omfattar våra mål

6 NEDAN FÖLJER EN PRESENTATION AV MÅLEN Alla mål i följande form i det dokument som går till delegationen, versionen finns i Sharepoint:Sharepoint Rubrik Mål 1 Underpunkt eller precisering vid behov Mål 2 Underpunkt Osv.

7 BOENDE Esbo ska utarbeta en plan för byggandet av studentbostäder där bindande mål fastställs för studiebostadsproduktionen. Det kvantitativa målet ska sättas upp i samarbete med AUS och HOAS så att deras bostadsproduktion beaktas. Genom planläggning och överlåtelse av tomter säkerställer Esbo ett tillräckligt antal studiebostäder stödda genom långa räntestödslån på campusområdet i Otnäs eller med goda trafikförbindelser.

8 PARKERINGSNORMEN Parkeringsnormen för byggandet av studiebostäder i Esbo ska vara 1 bilplats (bp)/600 våningskvadratmeter (v-m 2 ) när avståndet till kollektivtrafikens knutpunkter är 600 meter oh på andra områden 1bp/500 v-m 2

9 HÅLLBAR TRAFIK I Esbo ska främja genomförandet av projektet Tiederatikka som knyter samman högskolecampusen i Esbo och Helsingfors. Esbo stad ska stödja campuscyklar i Otnäs.

10 HÅLLBAR TRAFIK II Cykeltrafiken i Esbo ska göras så smidig som möjligt Cykelförbindelsen längs Västerleden till Helsingfors bör bli ett särskilt utvecklingsobjekt Cykelvägar får inte avbrytas av trottoarkanter Cykelvägar och cykelrutter ska vara obrutna Cykelrutternas tillstånd och underhåll ska säkerställas. Cyklingen ska betraktas som ett eget färdsätt och separeras från fotgängarna på en egen rutt. Trafikarrangemangen för cyklister ska vara så tydliga som möjligt och skyltningen god

11 STÖD FÖR FÖRETAGSAMHET I ESBO Esbo stödjer företagsamheten bland studerande genom att satsa på utvecklingen av T3-området. De studerande företagarnas röster och förslag ska höras i utvecklingen av T3-området Esbo är en lockande och konkurrenskraftig stad för företagare och företag.

12 STUDERANDENAS VÄLBEFINNANDE Tjänsterna inom studerandehälsovården ska förbli högklassiga efter social- och hälsovårdsreformen. Universitetsstuderandenas hälsovård ska ordnas av SHVS. Kostnadsfria preventivmedel för alla Esbobor under 25 år Den offentliga hälsovården ska erbjuda unga både kondomer och hormonella preventivmedel kostnadsfritt.

13 HUVUDMÅL Ett av målen väljs till huvudmål AUS kommunalvalskampanj byggs upp kring huvudmålet De övriga målen likvärdiga Vi försöker få kandidaterna att förbinda sig till så många som möjligt av dessa Styrelsens förslag till huvudmål är Boende: Kvantitativa mål för studiebostadsproduktionen i Esbo.

14 KOMMENTARER, FRÅGOR?

15 DET VAR ALLT!


Ladda ner ppt "AYY goals for Municipal Elections 2017 - Presentation to council Delegationsmöte 12.5.2016 Säde Palmu,"

Liknande presentationer


Google-annonser