Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

© SIWI | siwi.org Title Subtitle Vattenresan En guide till vattensmarta värdekedjor.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "© SIWI | siwi.org Title Subtitle Vattenresan En guide till vattensmarta värdekedjor."— Presentationens avskrift:

1 © SIWI | siwi.org Title Subtitle Vattenresan En guide till vattensmarta värdekedjor

2 © SIWI | swedishwaterhouse.se 13.00 Välkommen Torgny Holmgren, SIWI 13.10 Den globala vattenutmaningen Karin Glaumann, SIWI 13.30 Röster från nätverket – varför vi arbetar med globalt vatten som prioritet Annelie Barklund, Nestlé, Martin Laurentz, Lantmännen, Johan Anell, Livsmedelsföretagen, Maria Smith, ICA. 14.00 Demonstration av vår interaktiva hemsida ”Vattenresan” Elin Weyler, SIWI 14.20 Röster från nätverket – så hjälper verktygen oss i vattenarbetet Rönnaug Vinje, Coca-Cola, Åsa Domeij, Axfood, Jessica Boklund, Hermansson & Co, Lena Rogeman, Systembolaget, Ann-Christin Pålsson, Santa Maria. 14:40 Frågestund

3 © SIWI | swedishwaterhouse.se Den blå planeten 70% fryst knappt 30% grundvatten 0,3% ytvatten tillgängligt i floder, sjöar och våtmarker Saltvatten 97,5% Sötvatten 2,5%, varav:

4 © SIWI | swedishwaterhouse.se

5

6 Vattenbristen i världen

7 © SIWI | swedishwaterhouse.se Jordbruket konsumerar 70% av allt produktivt vatten. Bidrar till övergödning och försurning. Utdikning och avskogning för att ge plats åt mer jordbruksmark. Jordbruket är även en förvaltare av landskapet och bidrar med viktiga ekosystemtjänster. Utan vatten ingen mat

8 © SIWI | swedishwaterhouse.se

9 Färre undernärda men övervikt ökar, halva världens befolkning felnärda. Globala köttkonsumtionen har ökat med 20% senaste 10 åren. Utfiskade hav, fler fiskodlingar. Minskat näringsvärde – men vattenåtgången är konstant. Förändrade konsumtionsmönster

10 © SIWI | swedishwaterhouse.se Matsvinn

11 © SIWI | swedishwaterhouse.se Avskogningen har saktat ner med 50% de senaste 25 åren. En tredjedel av jordbruksmarken har förlorats de senaste 40 åren. 80% av framtida produktionsökning på befintlig mark. Tillgång till jordbrukmark

12 © SIWI | swedishwaterhouse.se 90% av jordbruket söder om Sahara är regnförsörjt. Stor potential i rainwater harvesting men kompletterande bevattning krävs då vattentillgången blir mer osäker. Bevattningsmetoder kan bli mer effektiva! 38% når grödan i utvecklingsländer. Regnbevattnat jordbruk dominerar

13 © SIWI | swedishwaterhouse.se Ca 40% av all jordbruksmark bevattnas med grundvatten och uttaget ökar. Energisubventioner har lett till överpumpning. Stora problem i Indien, Pakistan och MENA-regionen. Grundvattnets viktiga roll

14 © SIWI | swedishwaterhouse.se 1,3 miljarder lever på drygt en dollar om dagen. 25% av världens undernärda söder om Sahara. Många fattiga på landsbydgen är beroende av ekosystemtjänster. Satsningar på WASH viktigt för livsmedelstryggheten. Vatten, jordbruk och fattigdom

15 © SIWI | siwi.org Title Subtitle Vattenresan En guide till vattensmarta värdekedjor

16 © SIWI | swedishwaterhouse.se waterforfood.swedishwaterhouse.se


Ladda ner ppt "© SIWI | siwi.org Title Subtitle Vattenresan En guide till vattensmarta värdekedjor."

Liknande presentationer


Google-annonser