Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

National Assessment Sweden: Storgöteborgsområdet - Community Perspective Framställt av Barrett Values Centre March 18, 2016.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "National Assessment Sweden: Storgöteborgsområdet - Community Perspective Framställt av Barrett Values Centre March 18, 2016."— Presentationens avskrift:

1 National Assessment Sweden: Storgöteborgsområdet - Community Perspective Framställt av Barrett Values Centre March 18, 2016

2 National Assessment Sweden: Storgöteborgsområdet - Community Perspective (89) byråkrati (L) 353(O) resursslöseri (L) 293(O) våld och brott (L) 271(R) centralstyrning (L) 243(O) förvirring (L) 233(O) mångfald 234(R) osäkerhet om framtiden (L) 231(I) miljömedvetenhet 226(S) makt (L) 213(R) entreprenörskap 204(I) skyller på varandra (L) 202(R) arbetstillfällen 501(O) ansvar för kommande generationer 457(S) ekonomisk stabilitet 391(I) demokratiska processer 304(R) långsiktighet 287(S) miljömedvetenhet 266(S) bevarande av naturen 226(S) jämlikhet 214(R) medborgarinflytande (invånare) 214(O) hållbarhet 176(S) kvalitet 173(O) Values Plot March 18, 2016 Copyright 2016 Barrett Values Centre I = Individuell R = Relationsvärdering Understruket med svart = PV & CC Orange = PV, CC & DC Orange = CC & DC Blå = PV & DC P = Positiv L = Möjligtvis begränsande (vit cirkel) O = Organisationsvärdering S = Samhällsvärdering Värderingar som matchar PV - CC 0 CC - DC 1 PV - DC 0 Kulturentropi: Nuvarande kultur 43% familj 392(R) humor/ glädje 365(I) ärlighet 295(I) ansvar 284(I) medkänsla 267(R) positiv attityd 255(I) effektivitet 243(I) anpassningsbarhet 234(I) balans hem/arbete 234(I) engagemang 235(I) självständighet 234(I) NivåPersonliga värderingar (PV)Nuvarande kulturella värderingar (CC)Önskade kulturella värderingar (DC) 7 6 5 4 3 2 1 IRS (P)=9-2-0 IRS (L)=0-0-0IROS (P)=1-1-0-1 IROS (L)=1-3-4-0IROS (P)=1-2-3-5 IROS (L)=0-0-0-0

3 National Assessment Sweden: Storgöteborgsområdet - Community Perspective (89) Personliga värderingar Values Distribution March 18, 2016 Copyright 2016 Barrett Values Centre Positiva värderingar Värderingar som kan vara begränsande Nuvarande kulturella värderingar Önskade kulturella värderingar C T S 2 1 3 4 5 6 7 C = Gemensamt goda T = Förändring S = Egenintresse CTS = 43-21-36CTS = 24-17-59 CTS = 41-25-34 Kulturentropi = 5% Kulturentropi = 43% Kulturentropi = 5%

4 National Assessment Sweden: Storgöteborgsområdet - Community Perspective (89) Kulturentropi Personliga värderingar Nuvarande kulturella värderingar Önskade kulturella värderingar Egenintresse Förändring Gemensamt goda CTS Copyright 2016 Barrett Values Centre March 18, 2016

5 National Assessment Sweden: Storgöteborgsområdet - Community Perspective (89) Antalet värderingar som kan vara begränsande valda av utvärderarna per nivå för Nuvarande kultur. Dem representerar alla värderingar som kan vara begränsande som valdes och inkluderar därför nödvändigtvis inte de tio högst rankade värderingar i värderingsdiagrammet. Värderingar som kan vara begränsande finns bara på nivå 1, 2 och 3. Det är en reflektion av nivån av oordning inom ett system. Observera att små procentvariationer inom nivåerna/kategorierna av total kulturell entropi på diagrammen kan ske som resultat till avrundning av siffror till det närmaste hela. Nivå Värderingar som kan vara begränsande (röster) Kulturentropi % 3 byråkrati (35) resursslöseri (29) centralstyrning (24) förvirring (23) makt (21) håller inne information (16) hierarki (13) konkurrens (10) 19% av det totala antalet röster 2 skyller på varandra (20) tradition (13) konflikt/ aggression (10) diskriminering (9) hat (5) imperiebyggande (5) 7% av det totala antalet röster 1 våld och brott (27) osäkerhet om framtiden (23) kortsiktighet (19) arbetslöshet (18) kostnadsjakt (18) korruption (14) försiktighet (12) manipulation (12) miljöförstöring (5) kontroll (3) 17% av det totala antalet röster Totalt 384 utav 890 43% av det totala antalet röster Cultural Entropy Table March 18, 2016 Copyright 2016 Barrett Values Centre Denna nivå av kulturell entropi reflekterar inhemska problem som kan leda till demonstrationer, våldsamma oroligheter och/eller allvarligt ekonomiskt sönderfall och som indikerar ett behov av politisk förändring och/eller regeringsskifte. Det är viktigt att minska nivån av kulturell entropi för att förbättra individuellt och socialt välbefinnande. Kulturentropi rapport

6 National Assessment Sweden: Storgöteborgsområdet - Community Perspective (89) Röster: Nuvarande kulturRöster: Önskad kulturHopp ansvar för kommande generationer104535 arbetstillfällen175033 ekonomisk stabilitet173922 demokratiska processer93021 långsiktighet82820 medborgarinflytande (invånare)42117 kvalitet51712 ärlighet012 jämlikhet102111 effektivitet41511 Ett värderingshopp inträffar när det är fler röster för en värdering gällande Önskad kultur än för en värdering gällande Nuvarande kultur. Nedan listas de värderingar vars röster har ökat mest. Värderingar i fet stil är representerade i Önskad kultur. Values Jumps Table March 18, 2016 Copyright 2016 Barrett Values Centre Värderingshopp

7 National Assessment Sweden: Storgöteborgsområdet - Community Perspective (89) Personliga värderingarNuvarande kulturella värderingarÖnskade kulturella värderingar Positive Values Distribution Copyright 2016 Barrett Values Centre March 18, 2016 Nivå 1Nivå 2Nivå 3Nivå 4Nivå 5Nivå 6Nivå 7 Önskade kulturella värderingar arbetstillfällen ekonomisk stabilitet kvalitet demokratiska processer jämlikhet medborgarinflytande (invånare) miljömedvetenhet bevarande av naturen hållbarhet ansvar för kommande generationer långsiktighet Värderingshoppeffektivitetärlighet Detta diagram visar andelen positiva värden på olika nivåer. Tabellen visar de mest önskade kulturvärderingarna och värderingsskiftningar på nivåer där mer fokus har begärts. Positiv distribution av värderingar


Ladda ner ppt "National Assessment Sweden: Storgöteborgsområdet - Community Perspective Framställt av Barrett Values Centre March 18, 2016."

Liknande presentationer


Google-annonser