Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

National Assessment Sweden: Storstockholmsområdet - Community Perspective Framställt av Barrett Values Centre March 18, 2016.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "National Assessment Sweden: Storstockholmsområdet - Community Perspective Framställt av Barrett Values Centre March 18, 2016."— Presentationens avskrift:

1 National Assessment Sweden: Storstockholmsområdet - Community Perspective Framställt av Barrett Values Centre March 18, 2016

2 National Assessment Sweden: Storstockholmsområdet - Community Perspective (242) byråkrati (L) 903(O) mångfald 694(R) ekonomisk stabilitet 661(I) kostnadsjakt (L) 641(O) resursslöseri (L) 643(O) våld och brott (L) 641(R) miljömedvetenhet 636(S) arbetslöshet (L) 601(O) kortsiktighet (L) 601(O) osäkerhet om framtiden (L) 581(I) arbetstillfällen 1301(O) ansvar för kommande generationer 1027(S) ekonomisk stabilitet 1011(I) bevarande av naturen 896(S) miljömedvetenhet 766(S) pålitlig samhällsservice 743(O) långsiktighet 727(S) demokratiska processer 624(R) trygghet 591(O) medborgarinflytande (invånare) 564(O) Values Plot March 18, 2016 Copyright 2016 Barrett Values Centre I = Individuell R = Relationsvärdering Understruket med svart = PV & CC Orange = PV, CC & DC Orange = CC & DC Blå = PV & DC P = Positiv L = Möjligtvis begränsande (vit cirkel) O = Organisationsvärdering S = Samhällsvärdering Värderingar som matchar PV - CC 1 CC - DC 2 PV - DC 1 Kulturentropi: Nuvarande kultur 42% familj 1122(R) humor/ glädje 1015(I) tar ansvar 834(R) ansvar 784(I) ärlighet 765(I) balans hem/arbete 704(I) medkänsla 697(R) ekonomisk stabilitet 681(I) hälsa 621(I) rättvisa 625(R) NivåPersonliga värderingar (PV)Nuvarande kulturella värderingar (CC)Önskade kulturella värderingar (DC) 7 6 5 4 3 2 1 IRS (P)=6-4-0 IRS (L)=0-0-0IROS (P)=1-1-0-1 IROS (L)=1-1-5-0IROS (P)=1-1-4-4 IROS (L)=0-0-0-0

3 National Assessment Sweden: Storstockholmsområdet - Community Perspective (242) Personliga värderingar Values Distribution March 18, 2016 Copyright 2016 Barrett Values Centre Positiva värderingar Värderingar som kan vara begränsande Nuvarande kulturella värderingar Önskade kulturella värderingar C T S 2 1 3 4 5 6 7 C = Gemensamt goda T = Förändring S = Egenintresse CTS = 40-21-39CTS = 22-19-59 CTS = 40-23-37 Kulturentropi = 6% Kulturentropi = 42% Kulturentropi = 3%

4 National Assessment Sweden: Storstockholmsområdet - Community Perspective (242) Kulturentropi Personliga värderingar Nuvarande kulturella värderingar Önskade kulturella värderingar Egenintresse Förändring Gemensamt goda CTS Copyright 2016 Barrett Values Centre March 18, 2016

5 National Assessment Sweden: Storstockholmsområdet - Community Perspective (242) Antalet värderingar som kan vara begränsande valda av utvärderarna per nivå för Nuvarande kultur. Dem representerar alla värderingar som kan vara begränsande som valdes och inkluderar därför nödvändigtvis inte de tio högst rankade värderingar i värderingsdiagrammet. Värderingar som kan vara begränsande finns bara på nivå 1, 2 och 3. Det är en reflektion av nivån av oordning inom ett system. Observera att små procentvariationer inom nivåerna/kategorierna av total kulturell entropi på diagrammen kan ske som resultat till avrundning av siffror till det närmaste hela. Nivå Värderingar som kan vara begränsande (röster) Kulturentropi % 3 byråkrati (90) resursslöseri (64) förvirring (52) centralstyrning (50) makt (47) hierarki (42) håller inne information (38) konkurrens (38) 18% av det totala antalet röster 2 skyller på varandra (46) tradition (32) diskriminering (27) konflikt/ aggression (24) imperiebyggande (18) hat (8) 7% av det totala antalet röster 1 kostnadsjakt (64) våld och brott (64) arbetslöshet (60) kortsiktighet (60) osäkerhet om framtiden (58) miljöförstöring (24) kontroll (23) korruption (22) manipulation (21) försiktighet (20) 17% av det totala antalet röster Totalt 992 utav 2400 42% av det totala antalet röster Cultural Entropy Table March 18, 2016 Copyright 2016 Barrett Values Centre Denna nivå av kulturell entropi reflekterar inhemska problem som kan leda till demonstrationer, våldsamma oroligheter och/eller allvarligt ekonomiskt sönderfall och som indikerar ett behov av politisk förändring och/eller regeringsskifte. Det är viktigt att minska nivån av kulturell entropi för att förbättra individuellt och socialt välbefinnande. Kulturentropi rapport

6 National Assessment Sweden: Storstockholmsområdet - Community Perspective (242) Röster: Nuvarande kulturRöster: Önskad kulturHopp ansvar för kommande generationer1510287 arbetstillfällen5013080 långsiktighet197253 pålitlig samhällsservice297445 lyhördhet74639 ekonomisk stabilitet6610135 effektivitet74134 bevarande av naturen578932 trygghet285931 rättvisa73730 Ett värderingshopp inträffar när det är fler röster för en värdering gällande Önskad kultur än för en värdering gällande Nuvarande kultur. Nedan listas de värderingar vars röster har ökat mest. Värderingar i fet stil är representerade i Önskad kultur. Values Jumps Table March 18, 2016 Copyright 2016 Barrett Values Centre Värderingshopp

7 National Assessment Sweden: Storstockholmsområdet - Community Perspective (242) Personliga värderingarNuvarande kulturella värderingarÖnskade kulturella värderingar Positive Values Distribution Copyright 2016 Barrett Values Centre March 18, 2016 Nivå 1Nivå 2Nivå 3Nivå 4Nivå 5Nivå 6Nivå 7 Önskade kulturella värderingar arbetstillfällen ekonomisk stabilitet trygghet pålitlig samhällsservice demokratiska processer medborgarinflytande (invånare) bevarande av naturen miljömedvetenhet ansvar för kommande generationer långsiktighet Värderingshopplyhördheteffektiviteträttvisa Detta diagram visar andelen positiva värden på olika nivåer. Tabellen visar de mest önskade kulturvärderingarna och värderingsskiftningar på nivåer där mer fokus har begärts. Positiv distribution av värderingar


Ladda ner ppt "National Assessment Sweden: Storstockholmsområdet - Community Perspective Framställt av Barrett Values Centre March 18, 2016."

Liknande presentationer


Google-annonser