Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

UNIVERSITY OF JYVÄSKYLÄ I öppna samtal blir social nätverk en resurs Jaakko Seikkula Kolding 24. april 2008.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "UNIVERSITY OF JYVÄSKYLÄ I öppna samtal blir social nätverk en resurs Jaakko Seikkula Kolding 24. april 2008."— Presentationens avskrift:

1 UNIVERSITY OF JYVÄSKYLÄ I öppna samtal blir social nätverk en resurs Jaakko Seikkula Kolding 24. april 2008

2 UNIVERSITY OF JYVÄSKYLÄ LITERATURTIPS Seikkula, J. & Arnkil, TE (2005) Sociala nätverk i dialog. Stockholm: Mareld Seikkula, J. & Arnkil TE (2009). Sociale nettverk i dialog. Oslo: Universitetsforlaget. Hermans, H. & Dimaggio, A. (2005).Dialogical self in psychotherapy. Stern, D.N. (2004). The present moment in psychotherapy and every day life. NY: Norton Whitaker, R. (2001). Mad in America.Bad science, bad medicine, and the returning mistreatment of the mentally ill. Perseus Publishing. Scott, T. (2006). America has been fooled.

3 UNIVERSITY OF JYVÄSKYLÄ Tornio Jyväskyla

4 UNIVERSITY OF JYVÄSKYLÄ Mihail Bachtin upptäckte paradoxen Valentin Voloshinov – (Lev Vygotsky) I språket är vi subjekt bara fysiologiskt – producerar yttrandet Språket är emellan – åhöraren alltid en del av yttrandet

5 UNIVERSITY OF JYVÄSKYLÄ Två historier - samtidig 1.Att vara tillstädes här och nu - en delad upplevelse – men inte detsamma - största del utan ord 2.Berättelser (“narrativer”) om händelser, upplevelser och sak - förfluten tid - menings byggning i ordlig form

6 UNIVERSITY OF JYVÄSKYLÄ Nuheten – leva i ögonblicket Att vara närvarande blir viktigaste för en psykoterapeutisk bemötande – ”Once occuring event of being” (M. Bakhtin) Varken – eller (T. Andersen) ”From explicit knowledge to implicit knowing” (D. Stern, 2004) Från berättelser till ”här-och-nu” berättandet Intersubjektivitet: ”Jag ser mig själv i dina ögon” (M.Bakhtin: Colwyn Trevarthen)

7 UNIVERSITY OF JYVÄSKYLÄ “För ordet (och därigenom för en människa) finns ingenting så hemskt än att stå utan svar” “Att bli hörd i sig är ett dialogiskt förhållande” (M. Bakhtin, 1975 )

8 UNIVERSITY OF JYVÄSKYLÄ T2 T1 Mikko Sinikka Seppo Liisa ”Horizontal polyfonin” = socialt nätverk

9 UNIVERSITY OF JYVÄSKYLÄ T2 T1 Mikko Sinikka Seppo Liisa kvinna Fars minne far mor psykol og dödsupplevelse ”Vertikal polyfonin” = inre stemmer om livets erfarenheter familjeterapeut Fars minne

10 UNIVERSITY OF JYVÄSKYLÄ Socialt nätverk Privat: De närmaste social relationer där livet sker Professionell: Samarbete mellan de professionella, som är involverade i akuta problem

11 UNIVERSITY OF JYVÄSKYLÄ Sociala nätverket - gå över gränsen Gränsen mellan olika professionella och familj – ”gränssystemet” Från konkurrens om vem som vet best – till en öppen nyfikenhet hur andra ser situationen I fokus på dialogen blir en subjekt för förändringen

12 UNIVERSITY OF JYVÄSKYLÄ Vårdmöte - 1984 Öppet möte från första början: patienten med och familjen inkallas i varje fall ”Inte tillåtet att tala om patienten eller fatta beslut om familjen, om inte närvarande” Fokus på team arbete i möten – inte längre individuella inkomstintervjuer

13 UNIVERSITY OF JYVÄSKYLÄ GRUNDELEMENTER I ÖPPNA SAMTAL/1 Alla medverkar från första början i samtal All analys av problem, all planläggning av behandling och alla behandlingsbeslut diskuteras och fattas i allas närvaro Samtalsform förberedas inte i förväg

14 UNIVERSITY OF JYVÄSKYLÄ GRUNDELEMENTER I ÖPPNA SAMTAL/2 Det primära målet i mötet är inte en intervention för förändring av patienten eller nätverket Målet är att bygga up nytt, gemensamt språk för erfarenheter, som inte ännu har ord

15 UNIVERSITY OF JYVÄSKYLÄ GRUNDELEMENTER I ÖPPNA SAMTAL/3 Mötet kan ha en mötesledare eller alla yrkesmänniskor kan delta i intervju Struktur för mötet skapas enlig kontexten (1) Att öppna mötet, (2) att ta hand om att allas röster blir hört, (3) att skapa möjligheter för samtal mellan behandlarna och att (4) avrunda mötet med konkreta slutsatser att allas röster blir hört

16 UNIVERSITY OF JYVÄSKYLÄ GRUNDELEMENTER I ÖPPNA SAMTAL/4 Professionella samtalar med varandra om sina observationer i närvaron av klienter/nätverket Oftast ingen särskild reflekterande team, reflektioner händer genom att byta positionen

17 UNIVERSITY OF JYVÄSKYLÄ GRUNDELEMENTER I ÖPPNA SAMTAL/5 Samtalet följer nätverkets språk och försöker inte hitta döljda meningar bakom det uppenbara Osäkerheten tolereras och snabba slutsatser och beslut försökas undvika

18 UNIVERSITY OF JYVÄSKYLÄ HUVUDPRINSIPER I ORGANISERING OMEDELBAR HJÄLP SOCIALT NÄTVERKSPERSPEKTIVET FLEXIBILITET OCH MOBILITET ANSVAR PSYKOLOGISK KONTINUITET OSÄKERHETSTOLERANS DIALOGISMEN

19 UNIVERSITY OF JYVÄSKYLÄ OMEDELBAR HJÄLP första mötet inom första dygn krisstöd dygnet runt alla medverkar från början i samtal de psykotiska berättelserna diskuteras i en öppen dialog med alla närvarande patienten når någonting av det ”ännu-icke-sagda”

20 UNIVERSITY OF JYVÄSKYLÄ SOCIALT NÄTVERKSPERSPEKTIV de som definierar problemet skall inkluderas i behandlingsprosessen – i varje fall en gemensam diskussion och ett gemensamt beslut om vilka som vet om problemet, vilka som kan vara till hjälp och vilka som skall bli inbjudna till vårdmötet familj, släktingar, vänner, arbetskamrater och myndighetspersoner

21 UNIVERSITY OF JYVÄSKYLÄ FLEXIBILITET OCH RÖRLIGHET svaret är anpassat till de speciella och varierande behov varje patient och dennes sociala nätverket har (”Need-Adapted treatment”) platsen för mötet bestäms tillsammans från institutioner till hem, arbetsplatser, skolor, polikliniker

22 UNIVERSITY OF JYVÄSKYLÄ ANSVAR - Den som först blir kontaktad är ansvarig för att arrangera det första mötet - Teamet tar ansvar för hela processen oberoende av platsen för behandlingen - Alla frågor diskuteras öppet mellan den ansvariga läkaren och teamet i patientens och familjens närvaro

23 UNIVERSITY OF JYVÄSKYLÄ PSYKOLOGISK KONTINUITET Integrera öppen- och slutenvård antingen i ett gemensamt team eller i gemensamma möten Möten sker så ofta som behövs Möten sker för så lång tid som behövs Samma team både i sluten- och öppenvård Vid nästa kris bildas ett nytt team med kärnan från det gamla Ej remittera till en annan plats

24 UNIVERSITY OF JYVÄSKYLÄ OSÄKERHETSTOLERANS Att bygga upp en tillräckligt trygg scen för processen Att stärka patientens och de närståendes psykologiska resurser Att undvika förtida beslut och behandlingsplaner Att klargöra det obestämda

25 UNIVERSITY OF JYVÄSKYLÄ DIALOGICITETEN Betoning på att skapa dialog – inte i strävan mot förändring av patienten eller familjen Nya ord och gemensamt språk för erfarenheter som inte ännu har ord och språk ”lyssna på vad människor säger, inte på vad de menar”

26 UNIVERSITY OF JYVÄSKYLÄ Seikkula, J., Alakare, B., Aaltonen, J., Haarakangas, K.,Keranen, J. & Lehtinen, K. (2006) Five years Experiences of First-Episode Non-Affective Psychosis in Open Dialogue Approach: Treatment Principles, Follow-up Outcomes and Two Case Analyses Psychoptherapy Research. Två speciella mål: öka hembehandling och ha information om neuroleptikas plats Första gångs psykotiska (Non- affective DSM-III-R) i finska Västerbotten, 72 000 invånare 1.4.1992 – 31.12.1993 API perioden 1.1.1994 – 31.3.1997 ODAP perioden 2 års uppföljning och 5 års uppföljning Uppföljningsintervjuerna som läroforum

27 UNIVERSITY OF JYVÄSKYLÄ Table 1. Charasteristics of the patients at the baseline (N=80) Male FemaleTotal --------------------------------------------- Age (mean) 26.9 25.926.5 Employment status Studying 12 1224 30 % Working 27 1138 48 % Unemployed 7 2 9 11 % Passive 4 5 9 11 % Diagnosis (DSM-III-R) Brief psychotic episodes 12 719 23 % Nonspecified psychosis 8 615 18 % Schizophreniform psychosis 9 817 21 % Schizophrenia 20 1030 38 % OPEN DIALOGUE IN ACUTE PSYCHOSIS 1992- 1997 Preliminar information of 5 years follow-up

28 UNIVERSITY OF JYVÄSKYLÄ OPEN DIALOGUE IN ACUTE PSYCHOSIS Preliminar information of 5 years follow-up Figure 1. Means of hospital days at 2 and 5 years follow-ups 2-5 years

29 UNIVERSITY OF JYVÄSKYLÄ OPEN DIALOGUE IN ACUTE PSYCHOSIS Preliminar information of 5 years follow-up Table 3. Psychotic symptoms compared to neuroleptic medication during the first 2 years/ % Rating of symptoms Neuroleptics01234 Total ------------------------------------- Not used859330 100 Used or cont.58178170 100 ------------------------------------- Total8010460100 Chi-square 5.93; df=3; p=.145 (NS)

30 UNIVERSITY OF JYVÄSKYLÄ OPEN DIALOGUE IN ACUTE PSYCHOSIS Preliminar information of 5 years follow-up Table 4. Relapses compared to use of neuroleptics during the early phase of the treatment Neuroleptics Not-used Used Total/% Chi-sq. P -------------------------------------------------------- Relapses 0-2 years 056763/ 82 8.97;3.030 At least 19514/ 18 Relapses 2-5 years 047956/ 73 2.96;2 ns At least 1 16319 27 ---------------------------------------------------------- Total number of relapse cases 28% 0-5 years

31 UNIVERSITY OF JYVÄSKYLÄ OPEN DIALOGUE IN ACUTE PSYCHOSIS Preliminar information of 5 years follow-up Table 5. Employment status at 2 and 5 years follow-up/ % 2 years 5 years (N=79) (N=73) -------------------------------------------- Studying2819 Employed4255 Unemployed and14 7 job-seeking Disability allowance1619 or passive -------------------------------------------- Total100100

32 UNIVERSITY OF JYVÄSKYLÄ COMPARISON OF 5-YEARS FOLLOW-UPS IN WESTERN LAPLAND AND STOCKHOLM ODAP Western LaplandStockholm* 1992-19971991-1992 N = 72N=71 Diagnosis: Schizophrenia 59 %54 % Other non-affective psychosis 41 %46 % Mean age years female 26.5 30 male27.5 29 Hospitalization days/mean 31110 Neuroleptic used33 %93 % - ongoing 17 %75 % GAF at f-u 6655 Disability allowance or sick leave19 %62 % *Svedberg, B., Mesterton, A. & Cullberg, J. (2001). First-episode non-affective psychosis in a total urban population: a 5-year follow-up. Social Psychiatry, 36:332-337.

33 UNIVERSITY OF JYVÄSKYLÄ Utmaningar till framtiden Positivt: Team arbete, socialt nätverk som resurs, fokus på dialogen ökar patientens och närvarandes betydelse som människor, inte som patienter Problematisk: Hur garantera kontinuiteten i den sektoriserade social- och hälsovårdssystemet – utbildning, nya behandlingsprinciper


Ladda ner ppt "UNIVERSITY OF JYVÄSKYLÄ I öppna samtal blir social nätverk en resurs Jaakko Seikkula Kolding 24. april 2008."

Liknande presentationer


Google-annonser