Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Hälso- och sjukvårdssystemet i Finland Servicekedja: sköter om individen från vaggan till graven Vilka hälso- och sjukvårdstjänster har du utnyttjat?

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Hälso- och sjukvårdssystemet i Finland Servicekedja: sköter om individen från vaggan till graven Vilka hälso- och sjukvårdstjänster har du utnyttjat?"— Presentationens avskrift:

1 Hälso- och sjukvårdssystemet i Finland Servicekedja: sköter om individen från vaggan till graven Vilka hälso- och sjukvårdstjänster har du utnyttjat?

2 Hälso- och sjukvårdstjänster Rådgivning för mödrar och barn Familjerådgivning Skolhälsovård Hälsocentraler Företagshälsovård Specialistvård

3 Hälso- och sjukvårdstjänster Ca 450 kommuner i Finland, vissa ingår i samkommuner  Exempel: Kårkulla samkommun, svenskspråkig service för personer med funktionsnedsättning Kommunerna ansvarar för social- hälso och sjukvården Primärvården sköts av hälsovårdscentraler (totalt knappa 300 st)

4 Hälsovårdscentralens tjänster Mottagningsverksamhet  Läkarmottagning  Tandläkarmottagning  Vård- och bäddavdelning Förebyggande hälsovård  Mödra- och barnrådgivning  Skolhälsovård Företagshälsovård Miljöhälsovård (livsmedelstillsyn, veterinärvård, produktsäkerhet)

5 Hälsovårdscentralens tjänster Husläkarsystem = varje hvc-läkare sköter ett område med 20 000 invånare, ibland husläkarteam (t.ex. i Esbo) Hyrläkare = läkare anställd av privat bemanningsföretag (i stil med Staffpoint)

6 Små och stora kommuner En hälsostation borde betjäna ca 20 000 invånare - -> problem för små kommuner Lösningar:  Samkommuner  Köpa tjänster

7 Specialsjukvård Kommunerna ansvarar för att ordna specialsjukvård Ges vid sjukhus 20 sjukvårdsdistrikt (plus Åland) Centralsjukhus i varje sjukvårdsdistrikt, fem av dem är universitetscentralsjukhus:  Helsingfors, Tammerfors, Åbo, Kuopio och Uleåborg

8 Specialsjukvård Varje kommun måste höra till ett sjukvårdsdistrikt, kommunerna kan också köpa privata tjänster Kommunerna betalar till sjukvårdsdistriktet enligt den vård kommuninvånarna får Patienter som behöver specialsjukvård får en remiss av sin hvc-läkare

9 Öppenvård = patienten bor hemma men kommer till hälsovårdscentralen eller sjukhuset för att få vård Slutenvård = patienten bor på sjukhuset/vårdanstalten

10 Den privata sektorn Kompletterar den hälsovård som kommunerna och staten erbjuder De vanligaste privata tjänsterna:  Fysioterapi  Läkare eller tandläkare  Laboratorietjänster Patienten bekostar själv, men kan få en del ersatt av Folkpensionsanstalten

11 Den tredje sektorn Aktörer inom den tredje sektorn:  Frivilligorganisationer  Föreningar  Stiftelser  Aktionsgrupper och självhjälpsgrupper Exempel: Finlands Röda Kors, Folkhälsan, Krigsinvalidernas Brödraförbund, Studenternas hälsovårdsstiftelse, Invalidförbundet Drivs av aktiva medborgare genom frivilligarbete

12 Den tredje sektorn Folkhälsoorganisationer, medborgarorganisationer som främjar hälsa  Arbetar ofta för vissa grupper, t.ex. människor med vissa sjukdomar (Allergi- och astmaförbundet, Diabetesförbundet)  Forna nykterhetsorganisationer, t.ex. Förbundet för Sund Livsstil Penningautomatföreningen (RAY) ger understöd till flera organisationer

13 Uppgifter Gå in på www.kommunerna.net --> Kommunernas och samkommunernas verksamhet --> Social-, hälso- och sjukvård.www.kommunerna.net  Vilka tjänster är det som kommunerna tillhandahåller?  Vad menas med vårdgaranti? Ta reda på vilka avgifter din egen hälsovårdscentral debiterar: vad kostar det att besöka mottagningen, hur mycket kostar blodprov och röntgen, intyg och vård på bäddavdelning? Gå in på en folkhälsoorganisations hemsida och bekanta dig med dess verksamhet. Hur finansieras verksamheten?


Ladda ner ppt "Hälso- och sjukvårdssystemet i Finland Servicekedja: sköter om individen från vaggan till graven Vilka hälso- och sjukvårdstjänster har du utnyttjat?"

Liknande presentationer


Google-annonser