Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Ökenbiom och klimatförändring. Från: Britannica Online Encyclopedia.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Ökenbiom och klimatförändring. Från: Britannica Online Encyclopedia."— Presentationens avskrift:

1 Ökenbiom och klimatförändring

2 Från: Britannica Online Encyclopedia

3 Btorra, arida område Wtorra områden där den potentiella evapotranspirationen är mer än total nederbörd. Årliga nederbörd mindre än 250mm. hvarm öken: årsmedeltemp över 18 C. Exempel: Mexicale, Mexico; Jodphur, Indien. kkall öken: årsmedeltemp under 18 C. Exempel: Gobi, Mongolien S'Steppe' klimat, torr semiarid område. Grässavann. Årliga nederbörd mellan 250 - 500mm. hårsmedeltemp över 18 C. Exempel: Cobar, Australien kårsmedeltemp under 18 C. Exempel: Karoo, Sydafrika

4

5 Växter i öken

6 Ofta små Få löv, istället taggar Tjocka löv Långa tunna rötter Vissa håller sig under ytan tills vatten väl kommer

7 Olika typer av vegetation Saftig vegetation Icke saftig vegetation Flyktig vegetation http://www.fao.org/docrep/T0122E/t0122e03.htm

8 Kaktus

9 Exempel på ökendjur Taggagam (Moloch horridus) - Hygroskopisk hud som drar till sig vatten från dagg, regn, etc. - Små skåror i kroppen som leder all vatten som rör kroppen till munnen genom kapillärkraft Fennek (Vulpes zerda) - Överlever utan att dricka vatten, de får all vätska de behöver från sina bytesdjur - Använder stora öron för att ge ifrån sig värme - Nattaktiva för att undvika höga dagstemperaturer Dromedar (Camelus dromedarius) - Undviker perspiration genom att växla kroppstemperaturen mellan 34 - 41 grader - Spar fett i sin puckla för att klara av långa perioder då föda är begränsad

10

11 Wooly sunflower Popcorn flower

12 Ökensköldpadda (Gopherus agassizii) - Ökensköldpaddans habitat kartlades genom fältundersökningar - Habitatets utbredning analyserades med hjälp av GIS - Effekten av IPCCs klimatförändringar scenarios på habitatets storlek beräknades - ca 80% av ökensköld- paddans habitat förväntas försvinna

13 Arabisk Oryx (Oryx leucoryx) - Studie som gjordes på konsekvenserna av ökade temperaturer och minskad nederbörd på Arabiska Oryx i Saudiarabien - Studien visade att djurens dagliga aktivitet inklusive födosök och socialt beteende minskades drastiskt

14 Ökentjockhornsfår (Ovis canadensis nelsoni) -En population ökentjockhornsfår studerades över tjugo år i Isla del Tiburón, ett kontrollerat område i Mexiko -Använde data om populationstäthet och förekomsten av torka för att bygga modeller som kan beräkna effekterna av IPCCs klimatförändring scenarios - Fann att ökande temperaturer i ökenområden,och torka, skulle leda till starkt minskad överlevnad hos ökentjockhårsfåren

15 Referenser Barrows, C.W. (2011) "Sensitivity to climate change for two reptiles at the Mojave-Sonoran Desert Interface." Journal of Arid Environments, 75(7), 629-635 Colchero et al. (2009) "Predicting population survival under future climate change: density dependence, drought and extraction in an insular bighorn sheep." Journal of animal ecology, 78(3), 666-673 Ismail et al. (2011) "Effects of an exceptional drought on daily activity patterns, reproductive behaviour, and reproductive success of reintroduced Arabian Oryx (Oryx leucoryz)" Journal of Arid Environments, 75(2), 125-131 IPCC Intergovernmental Panel on Climate Change, 3 rd Assessment Report, 4 th Assessment Report http:/ /www.world-builders.org/lessons/less/biomes/desert/hot-desert/hot_desert_py.gif http://esciencenews.com/articles/2009/12/16/warming.climate.chills.sonoran.deserts.spring.flowers http://www.ne.se/lang/%C3%B6ken http://www.buzzle.com/articles/desert-vegetation.html http://www.buzzle.com/articles/how-did-the-cactus-learn-to-love-desert.html http://www.energy-101.org/wp/wp-content/uploads/2009/10/PPG.pdf http://news.nationalgeographic.com/news/2009/07/090731-green-sahara.html


Ladda ner ppt "Ökenbiom och klimatförändring. Från: Britannica Online Encyclopedia."

Liknande presentationer


Google-annonser