Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Hälsoprat. Hur står till med hälsan?  Astma & Allergier 500 000  Cancersjukdomar 340 000  Diabetssjukdomar 350 000  Förhöjt blodtryck1 800 000  Inkontinensbesvär.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Hälsoprat. Hur står till med hälsan?  Astma & Allergier 500 000  Cancersjukdomar 340 000  Diabetssjukdomar 350 000  Förhöjt blodtryck1 800 000  Inkontinensbesvär."— Presentationens avskrift:

1 Hälsoprat

2 Hur står till med hälsan?  Astma & Allergier 500 000  Cancersjukdomar 340 000  Diabetssjukdomar 350 000  Förhöjt blodtryck1 800 000  Inkontinensbesvär 500 000  Hörselskadade1 000 000  Psykiska sjukdomar1 500 000  Psoriasis 250 000 – 300 000  Reumatiska sjukdomar1 000 000  Kroniska lungsjukdom 400 000 – 700 000 Totalt 7 640 000 – 7 990 000

3 Folkhälsorapport 2005  Livslängden i Sverige fortsätter att öka och spädbarnsdödligheten är lägst i världen efter Japan.  Sedan 1990 har mäns medellivslängd ökat med 3 år och kvinnors med 2 år. Den främsta enskilda orsaken till ökad medellivslängd är att dödligheten i hjärt- och kärlsjukdomar har minskat.

4 Folkhälsan i stort  Medellivslängden fortsätter förbättras  Risken att insjukna i hjärt- kärlsjukdomar minskar dramatiskt  Alkoholrelaterad dödlighet minskar  Självmorden minskar  Funktions- och rörelseförmåga förbättras, främst för de äldsta  Rökningen minskar

5 Vad orsakar den ökande sjukskrivningen? Svar: Ökat datoranvändande i hemmet

6 Mycket starkt samband. r=0.99

7  År 1999 stod psykiska sjukdomar för 18 procent av sjukskrivningarna som pågått minst 60 dagar. År 2003 stod de för 30 procent.

8 Undersökningarna av levnadsförhållanden (ULF) SCB

9

10

11

12  Den psykiska ohälsan har ökat under de senaste 15 åren (trötthet, sömnproblem och oro).  Däremot märks ingen ökning av de svåra psykiska sjukdomarna.

13 Orsaker till försämrad psykisk hälsa??  Ökande krav där toleransen har minskat mot dem som inte ger 100 procent.  Kraven på människors egna initiativ och engagemang har även ökat utanför arbetslivet.  Vi ändrat vår syn på hur mycket möda och besvär vi ska acceptera.  Symptomglidning där psykisk ohälsa i större utsträckning accepteras av både läkarkåren och arbetstagare som orsak till sjukskrivning.

14

15 Utbränd eller psykiskt utsliten? Om burnout-fenomenet  Resultaten visade att personer utanför arbetsmarknaden besväras i minst lika hög grad av utbränning som förvärvsarbetande.  Det var till och med fler arbetslösa än arbetande som befann sig i riskzonen för utbränning.  Vidare framkom att problematiska familje- eller privata relationer ökar risken för utbränning.

16 Belastningsskador  Trots arbetsmiljöförbättringar har kroniska besvär som värk i nacke, skuldror och rygg inte minskat.  Bland det totala antalet arbetssjukdomar uppskattas 50-70 procent vara belastningssjukdomar.  Kvinnor drabbas nästan dubbelt så ofta som män, och speciellt tycks kvinnor vara utsatta för värk i övre delen av ryggen.


Ladda ner ppt "Hälsoprat. Hur står till med hälsan?  Astma & Allergier 500 000  Cancersjukdomar 340 000  Diabetssjukdomar 350 000  Förhöjt blodtryck1 800 000  Inkontinensbesvär."

Liknande presentationer


Google-annonser