Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Handledarutbildning steg 1-3 ska genomsyras av kunskap om och redskap för att kunna hantera de sju diskrimineringsgrunderna; kön, könsöverskridande identitet.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Handledarutbildning steg 1-3 ska genomsyras av kunskap om och redskap för att kunna hantera de sju diskrimineringsgrunderna; kön, könsöverskridande identitet."— Presentationens avskrift:

1 Handledarutbildning steg 1-3 ska genomsyras av kunskap om och redskap för att kunna hantera de sju diskrimineringsgrunderna; kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, sexuell läggning, funktionsnedsättning, religion eller annan trosuppfattning och ålder

2 Syfte och mål Att stärka en likvärdig handledarutbildning för regionala och lokala Vård- och omsorgscollege samt stärka samverkan och samhandling mellan arbetslivet, utbildning och fackliga organisationer.

3  Steg 1 handledare för elever på reguljär utbildning (APL), praktikanter samt nyanställda  Steg 2 valideringshandledare, lärlingshandledare och handledare för Yrkeshögskolestuderande (YH)  Steg 3 handledare för handledare (steg 1 och steg 2) Steg 1 och steg 2 kan läsas sammanhängande eller var för sig.

4 Steg 1 Urvalsgrunder deltagare Engagerade medarbetare med formell utbildning och erfarenhet inom relevant yrkesområde, rekommenderad av den egna organisationen. Förkunskaper deltagare Bör ha genomgått Skolverkets webbaserade handledarutbildning, modul 1-4, inför steg 1. Upplägg och genomförande Tidsåtgång 2-3 dagar

5 Steg 2 Urvalsgrunder deltagare Engagerade medarbetare med formell utbildning och erfarenhet inom relevant yrkesområde, rekommenderad av den egna organisationen. Förkunskaper deltagare Genomgången handledarutbildning steg 1 Bör ha genomgått Skolverkets webbaserade handledarutbildning, modul 5, inför steg 2.

6 Steg 1-2 Intyg och betyg  Kan leda till intyg efter genomgången kurs alternativt delbetyg/betyg på examinerade moment.  Kunskaper ska prövas mot hela betygsskalan vid varje betygssättning. Högsta betyg ska vara möjligt att få redan i delbetyget.  Regional styrgrupp i aktuellt Vård- och omsorgscollege beslutar om intyg alternativt betyg ska ges.

7 Definition steg 3 Uppdrag att handleda handledare (steg 1 och steg 2) enskilt eller i grupp, samordna samt utveckla det operativa handledaruppdraget. Uppdraget innebär även att fungera som informationsansvarig och omvärldsbevakare gällande handledning.

8 Syfte och mål steg 3  Teoretisk kunskap och praktisk färdighet att arbeta som handledare för handledare  Karriärutveckling för den enskilde handledaren  Arbetsplats- och organisationslärande för verksamheterna

9 Steg 3 innebär  Handleda handledare i grupp  Samordna handledare i verksamhet samt utveckla handledaruppdraget  Möjliggöra för handledare att samråda gällande det operativa handledaruppdraget  Introducera nyanställda, kollegor och studerande m.fl.  Informationsansvarig och omvärldsbevakare gällande handledning

10 Steg 3 Urvalsgrunder: Formell utbildning och erfarenhet inom relevant yrkesområde, rekommenderad av den egna organisationen. Deltagaren som arbetsplatsen väljer ut bör tilldelas steg 3- handledarfunktionen på arbetsplatsen. Förkunskaper: Genomgått handledarutbildning steg 1 och steg 2 samt minst ett års erfarenhet som handledare. Intyg: Nationellt intyg erhålls efter genomförd utbildning. Utvärdering genomförs regionalt

11 Genomförande steg 3 Fem dagar samt hemuppgifter 3 x 8 tim. Dag 1: Pedagogiskt ledarskap Dag 2: Grupprocesser och kulturmöten – Mötesmetoder och presentationsteknik Dag 3: Grupprocesser och kulturmöten – Mötesmetoder och presentationsteknik Dag 4: Samtalsmetodik och svåra samtal Dag 5: Seminariedag, Dialogcafé. Chefen deltar

12 Frågeställningar 1. Hur långt har vi kommit med handledarutbildning i våra regionala VO-College inför 1 juli 2016? 2. Vad behöver vi, som samordnare, för att kunna implementera handledarutbildning 1-3 på hemmaplan? Vilken tidsplan har vi?  Tankar, reflektioner, frågor på materialet skickas till: gunilla.kajrup@kfsk.se senast den 14/10 gunilla.kajrup@kfsk.se


Ladda ner ppt "Handledarutbildning steg 1-3 ska genomsyras av kunskap om och redskap för att kunna hantera de sju diskrimineringsgrunderna; kön, könsöverskridande identitet."

Liknande presentationer


Google-annonser