Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Sundbom2010 Pedagogiskt program för Uppsala Universitet.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Sundbom2010 Pedagogiskt program för Uppsala Universitet."— Presentationens avskrift:

1 Sundbom2010 Pedagogiskt program för Uppsala Universitet

2 Sundbom2010 Innehåll Förutsättningar för studenternas lärande Utveckling av utbildningen Pedagogisk kompetensutveckling Undervisningsuppgiftens meritvärde

3 Sundbom2010 Förutsättning för studentens lärande Vetenskapligt förhållningssätt Aktiverande undervisningsformer Tydlig röd tråd och progression Examination och återkoppling som pedagogiskt styrmedel Samverkan mellan lärare och studenter

4 Sundbom2010 Utveckling av utbildningen Ett tydligt pedagogiskt ledarskap Kontinuerlig uppföljning och återkoppling Kollegial samverkan och ideutbyte

5 Sundbom2010 Pedagogisk kompetensutveckling Grundläggande pedagogisk utbildning Introduktion av nya lärare Pedagogisk och ämnesdidaktisk kompetensutveckling

6 Sundbom2010 Undervisningsuppgiftens meritvärde Bedömning av pedagogiska meriter Pedagogisk meritportfölj Pedagogisk karriärsstege

7 Sundbom2010 Basgruppsarbete Läs igenom kapitel 1. Förutsättningar för studentens lärande. Diskutera vad som menas med de olika punkterna. Förstår du innebörden i dem? Tror du att beskrivningarna förbättrar förutsättningarna för ditt lärande? På vilket sätt? Saknar du något? Kan du arbeta efter dessa beskrivningar?

8 Sundbom2010 Hur kan du bidra till ditt och dina kurskamraters lärande? Vad innebär aktivt lärande?


Ladda ner ppt "Sundbom2010 Pedagogiskt program för Uppsala Universitet."

Liknande presentationer


Google-annonser