Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Basal elektrofysiologi och de vanligaste supraventrikulära takykardierna Göran Kennebäck SVK maj 2014.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Basal elektrofysiologi och de vanligaste supraventrikulära takykardierna Göran Kennebäck SVK maj 2014."— Presentationens avskrift:

1 Basal elektrofysiologi och de vanligaste supraventrikulära takykardierna Göran Kennebäck SVK maj 2014

2 Retledningssystemet

3 Action potential Cellulär nivå

4 Summation av elektrisk aktivitet på hudkostymen

5 P Förmak

6 PQ Överledning genom AV-noden

7 QRS Kammare

8 Kamrarnas repolarisationstid QT

9 Sinusknuteaktivering basalt och under isoprenalin CT 70 150 V cava sup V cava inf Tricuspidalis Crista terminals

10 Elektrofysiologiska begrepp Konduktionstid: Fortlednings- hastighet i vävnaden Refraktäritet: Den tid som måste förlöpa innan vävnaden kan exciteras igen

11 Blockerad takykardi

12 Elektrofysiologiska begrepp Konduktionstid: fortledningshastighet i vävnaden Refraktäritet: Den tid som måste förlöpa innan vävnaden kan exciteras igen Heterogenicitet: Såväl hastighet som refraktäritet kan variera lokalt i hjärtvävnad, ex vis i förmaksmuskel- vävnad eller i AV-noden

13 A B B A ej refraktär refraktär Refraktäritetens påverkan på konduktion

14 A B B A ej refraktärrefraktär Refraktäritetens påverkan på konduktion rel refraktär, nedsatt konduktionshastighet

15 Elektrofysiologiska begrepp Konduktionstid: fortledningshastighet i vävnaden Refraktäritet: Den tid som måste förlöpa innan vävnaden kan exciteras igen Heterogenicitet: Såväl hastighet som refraktäritet kan variera lokalt i hjärtvävnad, ex vis i förmaksmuskel- vävnad eller i AV-noden Block : Fixa och funktionella

16 V cava sup V cava inf Tricuspidalis Crista terminals Crista terminalis

17 Förmaksaktivering registrerat med non-contact mapping

18 Elektrisk aktivering av förmaken under SR Hö Crista terminalis Bachmans bundle Sinus coronarius

19 Kateterplacering vid elektrofysiologisk undersökning

20 Elektrofysiologisk undersökning med registrering av intrakardiella elektrogram Stimulering från hö kammare med retrograd konduktion till förmak via accessorisk bana

21 Elektrofysiologisk undersökning med registrering av intrakardiella elektrogram Stimulering från hö kammare med retrograd konduktion till förmak via accessorisk bana

22 Elektrofysiologisk undersökning med registrering av intrakardiella elektrogram Stimulering från hö kammare med retrograd konduktion till förmak via accessorisk bana

23 Elektrofysiologiska mekanismer för takykardier Ökad automaticitet cellnivå aktionspotentialens fas 4 Re-entry Återkoppling runt myokardstruktur t ex klaff, extra retledningsbanor, infarktärr Mikro eller makro Triggad aktivitet cellnivå Tidiga efterpotentialer – fas 3 Sena efterpotentialer – från vilopotentialen

24 Supraventrikulära tackykardier AV-nodal återkopplingstakykardi (AVNRT) WPW-takykardi (atrioventrikulär takykardi, AVRT) Förmaksfladder Förmakstakykardi

25 Atrioventrikulära noden (AV-noden) Posterior bana Anterior bana

26 Egenskaper för AV nodens banor Anteriora banan: –snabb konduktion –lång refraktärtid Posteriora banan: –långsam konduktion –kort refraktärtid

27 Överledning via den anteriora snabba banan – det normala SN

28 AVNRT: mekanism vid uppkomst Tidigt extraslag, som initialt blockeras i den anteriora banan, fortleds i den posteriora banan med senare retrograd konduktion i den snabba banan åter till förmaket med simultan fortledning till kamrarna.

29 AVNRT av det ovanliga slaget

30 Supraventrikulära tackykardier AV-nodal återkopplingstakykardi (AVNRT) WPW-takykardi (atrioventrikulär takykardi, AVRT) Förmaksfladder Förmakstakykardi

31 SR med preexcitation

32

33

34

35 Accessorisk bana (AP) preexcitation AVRT (atrioventrikulär reentry takykardi)

36 Återkoppling (re-entry) via accessorisk bana Extra systole AP refraktär Takykardi

37 Preexcitation definition För tidig aktivering av kammare eller förmak via annan fortledning än AV noden

38 WPW syndrom Preexcitation + takykardi

39 Varianter av takykardi vid WPW OrtodromAntedrom

40 Vä-sidig lateral accessorisk bana ortodrom takykardi

41 Vä-sidig lateral accessorisk bana kammarstimulering

42 Posterior accessorisk bana kammarstimulering

43 WPW-takykardi preexciterat förmaksflimmer

44 FALL 1 En 25 årig tidigare frisk man föll plötsligt ner medvetslös i hemmet med generella kramper. Händelsen bevittnades av sambon, som larmade ambulans. Ambulanspersonalen defibrillerade patienten, som återfick sinusrytm. Förnyat hjärtstopp inträffade vid ankomsten till akutmottagningen, varför ytterligare 25 minuter avancerad hjärt–lungräddning (AHLR) och defibrilleringar gavs. EKG under sinusrytm visade preexcitation. FALL 2 En 30-årig man kom till akutmottagningen på grund av sveda i bröstet och palpitationskänsla. Akutsjuksköterskan kopplade patienten till EKG-övervakning och lämnade patienten. Strax därefter fann jourläkaren patienten mycket påverkad och snart därefter medvetslös. EKG visade breddökad oregelbunden takykardi (preexciterat förmaksflimmer) med mycket snabb kammarfrekvens. Patienten defibrillerades till sinusrytm, och EKG visade preexcitation Schwieler et al, Läkartidningen nov 2009 Preexciterat förmaksflimmer Sinusrytm med preexcitation

45 Supraventrikulära takykardier AV-nodal återkopplingstakykardi (AVNRT) WPW-takykardi (atrioventrikulär takykardi, AVRT) Förmaksfladder Förmakstakykardi

46 Klassiskt förmaksfladder (cavotrikuspid istmusberoende FFL) Negativa fladdervågor, sågtands-mönster i II, aVF och III; positiva i V1. Frekvens i förmak 200- 350 bpm. Det finns också ovanlig typ som är medursroterat, mer variabla fladdervågor 2:1 blockerat fladder Fladder med varierande blockeringsgrad

47 Medursroterat FFL Vanligen positiva fladdervågor i V1 och inferiort. Denna bild ses dock även vid andra ”atypiska” fladder

48 Förmaksfladder

49 Supraventrikulära tackykardier AV-nodal återkopplingstakykardi (AVNRT) WPW-tackykardi (atrioventrikulär tackykardi, AVRT) Förmaksfladder Förmakstakykardi

50 Hö Crista terminalis Bachmans bundle Sinus coronarius SN Hö Crista terminalis Bachmans bundle Sinus coronarius SN Mikro reentry (återkoppling) Ökad automaticiet eller triggad aktivitet Fokal takykardi 12 avl EKG skiljer sig inte åt beroende på underliggande mekanism

51 Fokala förmakstakykardier – isoelektrisk baslinje mellan P-vågorna

52 Elektrisk aktivering av förmaken under sinusnära makro re-entry Hö Crista terminalis Bachmans bundle Sinus coronarius SN Makro reentry

53 Elektrisk aktivering av förmaken under re-entry vä förmak Hö Crista terminalis Bachmans bundle Sinus coronarius SN Makro reentry

54 Makro re-entry förmakstakykardier – Ej isoelektrisk baslinje mellan P-vågorna CTI fladder Perimitralfladder

55 Förmakstakykardi Re-entry: kan utlösas av programmerad stimulering. Mikro eller makro. Fokal: kan ibland utlösas av isoprenalin 70% lokaliserade i hö förmak. Ofta längs crista terminalis, längs septum, kring mitralis- och tricuspidalisostiet och i lungvener.

56 Insulander 09


Ladda ner ppt "Basal elektrofysiologi och de vanligaste supraventrikulära takykardierna Göran Kennebäck SVK maj 2014."

Liknande presentationer


Google-annonser