Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Hur stärker vi Socialfondens chanser att göra skillnad? Lärkonferens 25 – 26 augusti 2010 ESF-rådet, processtöd och temagrupper.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Hur stärker vi Socialfondens chanser att göra skillnad? Lärkonferens 25 – 26 augusti 2010 ESF-rådet, processtöd och temagrupper."— Presentationens avskrift:

1 Hur stärker vi Socialfondens chanser att göra skillnad? Lärkonferens 25 – 26 augusti 2010 ESF-rådet, processtöd och temagrupper

2 Program 25 augusti Inledning Inspel från uppföljningar En lägesbild Inspiration Gruppdialoger Reflektioner

3 Program 26 augusti Återkoppling Inspiration Gruppdialoger Summering Utvärdering Reflektioner

4

5 Lärande & strategisk påverkan Lärande & strategisk påverkan Tillgänglighet och Jämställdhet Processtödens och Temagruppernas samspel och insatser i projektens arbete och tidscykel Projektutveckling De fem Temagrupperna: Ungdomar, Integration, Arbetsplatslärande, Entreprenörskap, Likabehandling

6 EU 2020 Nationella strategin Socialfonds- programmet Den regionala planen Lissabon- strategin GENOMFÖRANDE Ansöknings- omgång BeredningPrioritering Beslut UTFALL RESULTAT EFFEKTER Påverkan på policy, system och politik o regionalt o nationellt o EU-nivå RUP

7 Steg HUR kan vi påverka? (aktiviteter, processer) VEM/VILKA kan påverka? Den regionala planen Ansöknings- omgång Beredning Prioritering Beslut Genomförande Efter projekttiden Att göra skillnad - möjligheter

8 Gav gårdagens arbete uppslag till nya utvecklingsområden eller förändring av befintliga initiativ som pågår i er region? I så fall, vilka utvecklingsområden vill ni prioritera att jobba vidare med? Hur kan ett sådant arbete läggas upp? Frågeställningar till den ”regionala” dialogen

9 Hur kan temagruppernas resultat presenteras för att nyttiggöras i Socialfondens regionala arbete? Hur kan ett sådant arbete tas vidare? Frågeställningar till temagruppernas dialog

10 Regioncheferna Gunilla Tosteby Mats Andersson Cenita Panelsamtal efter gruppdialogerna

11 R E R R R E + Förprojektering Produktionsprojekt eller utvecklingsprojekt?

12 Arbetsgrupp Cecilia Eng Jakobsson Mats Andersson Marianne Öberg-Håkansson Marie-Louise Norrgård Owe Ivarsson Andreas Eriksson CM Tunevall Christian Råbergh

13 www.spl.nu/sollentuna Facebook


Ladda ner ppt "Hur stärker vi Socialfondens chanser att göra skillnad? Lärkonferens 25 – 26 augusti 2010 ESF-rådet, processtöd och temagrupper."

Liknande presentationer


Google-annonser