Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Behandling av ätstörningar hos barn Barn- och ungdomsenheten för ätstörningar Akademiska sjukhuset, Uppsala Karin Edh, leg. psykolog

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Behandling av ätstörningar hos barn Barn- och ungdomsenheten för ätstörningar Akademiska sjukhuset, Uppsala Karin Edh, leg. psykolog"— Presentationens avskrift:

1 Behandling av ätstörningar hos barn Barn- och ungdomsenheten för ätstörningar Akademiska sjukhuset, Uppsala Karin Edh, leg. psykolog karin.edh@akademiska.se

2 Agenda  Typer av ätstörningar  Distribution, uppkomst  Behandling  Vidmakthållande faktorer  Motivation till förändring

3 Typer av ätstörningar Anorexia nervosaBulimia nervosa  Underviktig (15% under normalvikt)  Hetsätning  Intensiv rädsla för viktuppgång  Kompensatoriskt beteende  Störd kroppsupplevelse, självkänsla överdrivet påverkad av kroppsvikt  Minst 2 ggr/v i minst 3 mån  Amenorré  Självkänsla överdrivet påverkad av kroppsform/vikt

4 Typer av ätstörningar, forts.  Hetsätningsstörning  Kommer troligen att bli en separat diagnos  Hetsätning utan olämpliga kompensatoriska beteenden  Resulterar ofta i övervikt

5 Typer av ätstörningar, forts. Ätstörning UNS  För kvinnor, alla kriterier för AN uppfyllda förutom amenorré  Alla kriterier för AN uppfyllda förutom att vikten ligger inom normalintervall trots betydande viktnedgång  Alla kriterier för BN uppfyllda förutom att hetsätning och kompensatoriska beteenden förekommer mindre än 2 ggr/v eller under kortare period än 3 mån.  En normalviktig person som regelmässigt använder kompensatoriskt beteende efter att ha ätit små mängder mat.  En person som vid upprepade tillfällen tuggar och spottar ut stora mängder mat.  Hetsätning: personen har återkommande episoder av hetsätning, men uppvisar inget av de kompensatoriska beteenden som annars karaktäriserar BN.

6

7 Bakgrund distribution Anorexia nervosa  90% kvinnor  Tonåren (13-14 år)  Möjligtvis något mer i övre social klass  Prevalens: ca 0,5-1,0% Bulimia nervosa  Mest kvinnor (män osäkert)  Unga vuxna (16-19 år)  Jämnt fördelat över klass  Prevalens: 1-2%

8 Uppkomst och utveckling  Biologiska faktorer  Sociokulturella faktorer  Psykologiska faktorer  Multifaktoriellt

9 Barn- och ungdomsenheten för ätstörningar, Uppsala  Tidig upptäckt, ingen väntelista, snabba insatser  Samarbete: pediatrik och barnpsykiatri med föräldrar, skolhälsovård, skolledning  Gemensamt synsätt = behandlingsprogram baserat på KBT och familjebehandling.  Undvik hospitalisering  Initialt fokus på viktuppgång (Undantag för BN)  ”Först mat sedan prat”

10 Barnläkarbedömning Familjen sjukskrivs under minst en vecka Bedömning på ätstörningsenheten Familjebehandling Separat familjebehandling Individuell behandling i samarbete med vårdnadshavare Dagvård

11 Familjebehandling  Forskningen visar att familjebehandling, som direkt angriper ätstörningen, är den mest hjälpsamma behandlingen för unga, nyinsjuknade patienter med AN.

12 Hur behandlingen går till: steg 1 Bryta svält och påbörja viktuppgång  Föräldrar återta auktoritet och kontroll över matsituationer  Skuldsanering  Externalisera sjukdomen  Regelbundna och normalstora måltider (+ näringsdrycker)  Vila efter huvudmåltiderna + lugn  Viktuppgång 0,5-1 kg per vecka  Hembesök med måltid  Sluta med kompensationsstrategier  Ångesthantering

13 Hur behandlingen går till: steg 2 Fortsatt viktuppgång/regelbundet och tillräckligt ätande  Så länge det behövs…  Undvika återgång till ”det anorektiska högvarvet”  Ångesthantering

14 Hur behandlingen går till: steg 3 Successiv återgång till skola och vanligt liv  När patienten har tagit igen ca hälften av förlorad vikt samt/eller när mat, vila, lugn fungerar  Social aspekt viktigare än studier (bromsa höga ambitioner och prestationskrav)  Gradvis ta över eget ansvar för mat, ätande och annat  Ätträning i skolan, träna svår mat  Anhöriggrupp

15 Hur behandlingen går till: steg 4 Eventuellt ta upp vidmakthållande faktorer  Övervärdering av vikt och figur  All form av bantning  Självkänsla  Interpersonella svårigheter  Färdighetsträning  Perfektionism  Känsloreglering  Problemlösning och stresshantering

16 Övervärdering av vikt och figur  Arbeta med hur det tar sig uttryck  Kolla kroppen  Väga  Prova kläder  Bantning  Felbenämning av oönskade tillstånd (känna sig tjock)

17 En ”vanlig” persons självvärdering

18 Självvärdering vid ätstörning

19 Motivation  Medicinska, psykologiska och sociala konsekvenser  Tillbaka till skola/aktiviteter/träning  Långsiktiga livsmål  Externalisera sjukdomen  Vad kan behandlingsprogrammet erbjuda?  Fördelar med att gå upp i vikt snabbt om man ändå har bestämt sig

20 Tack för mig!


Ladda ner ppt "Behandling av ätstörningar hos barn Barn- och ungdomsenheten för ätstörningar Akademiska sjukhuset, Uppsala Karin Edh, leg. psykolog"

Liknande presentationer


Google-annonser