Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1 EU:s kultur och mediaprogram Kreativa Europa och vad kulturnämnden gör Annika Strömberg Västra Götalandsregionen.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1 EU:s kultur och mediaprogram Kreativa Europa och vad kulturnämnden gör Annika Strömberg Västra Götalandsregionen."— Presentationens avskrift:

1 1 EU:s kultur och mediaprogram Kreativa Europa och vad kulturnämnden gör Annika Strömberg Västra Götalandsregionen

2 Vad gör kulturnämnden? Ekonomi Samarbetar allt mer med Kultur i Väst och Tillt Medfinansiering av EU-projekt Smärre resestöd för möten med partners eller nätverkande Konsultcheckar för att skriva Sprida resultat Påverkan Öppna samordningsmetoden, nätverk sakfrågor

3 En europeisk agenda för kulturen i en allt mer globaliserad värld kulturell mångfald och interkulturell dialog, kulturen som en drivkraft för kreativitet inom ramen för Lissabonstrategin för tillväxt och sysselsättning, och kulturen som ett väsentligt inslag i unionens internationella förbindelser.

4 Öppna samordningsmetoden ÖSM EU-kommissionen, kulturagendan Rådet Dvs medlemsstaterna Dvs kulturdepartementet Kulturutövarna Dvs fältet, alla ni som håller på Civilsamhällets plattform

5 Kreativa Europa Annika Strömberg 2016-01-27 2014−2020

6 Bevakar kulturfrågor inom EU KREATIVA EUROPA DESK SVERIGE Kulturrådet och Filminstitutet delar på uppdraget som nationell kontaktpunkt − Kreativa Europa Desk Kultur − Kreativa Europa Desk MEDIA Informerar om EU:s program Kreativa Europa Rådger sökande i ansökningsprocessen

7 −ansökningsdatum PROGRAM Kreativa Europa 2014−2020 –budget –mål Delprogrammet Kultur –stödformer –europeiska samarbetsprojekt –prioriteringar –vem kan söka och för vad

8 KREATIVA EUROPA Två delprogram: Kultur ̶ kultursektorn ( musik, scenkonst, bildkonst, museer, design, konsthantverk, arkitektur, bibliotek, litteratur, tidskrifter, radio, arkiv, kulturarv och kulturmiljö etc.) MEDIA ̶ audiovisuella sektorn (film, tv och dataspel) Ett sektorsövergripande programområde Bl.a. ett nytt lånegarantiinstrument och stöd till gränsöverskridande policysamarbete

9 BUDGET KREATIVA EUROPA Total budget för perioden 2014−2020: 1,462 miljarder euro, + 9 % Total budget för delprogrammet Kultur 2015: 54 310 115 euro, varav 38 000 000 euro (70 %) till europeiska samarbetsprojekt

10

11 ÖVRIGA INSATSER INOM KREATIVA EUROPA Europeiska kulturhuvudstäder EU:s kulturpriser inom kulturarv, litteratur, arkitektur och musik Europeiska kulturarvsmärket 2014−2020

12 PROGRAMMETS ALLMÄNNA MÅL Skydda, utveckla och främja Europas kulturella och språkliga mångfald och främja Europas kulturarv Stärka de europeiska kulturella och kreativa sektorernas konkurrenskraft för att främja smart och hållbar tillväxt för alla (Europa 2020-målen)

13 DELPROGRAMMET KULTUR Stöd till Europas kulturella och kreativa sektorer 2014–2020

14 FYRA STÖDFORMER Europeiska samarbetsprojekt Nätverk Plattformar Översättning och spridning av europeisk skönlitteratur Kultur

15 EUROPEISKA SAMARBETSPROJEKT Mindre samarbetsprojekt Stödsumma högst 200 000 euro Minst 3 deltagare från 3 olika länder EU-stöd max. 60 % av totalbudgeten Större samarbetsprojekt Stödsumma högst 2 000 000 euro Minst 6 deltagare från 6 olika länder EU-stöd max. 50 % av totalbudgeten Projektet kan pågå i max 4 år

16 VAD KAN VARA DEL AV ANSÖKAN? Produktioner, utställningar, turnéer, festivaler Seminarier, debatter, workshops Kunskaps- och erfarenhetsutbyte Skapa/utvidga europeiska nätverk för ökad professionalisering och internationalisering

17 PRIORITERADE OMRÅDEN Transnationell mobilitet(transnational mobility) Publikutveckling (audience development) Kapacitetsuppbyggnad (capacity building) –digitalisering (digitization) –nya affärsmodeller (new business models) –utbildning och kompetensutveckling (education and training)

18 PUBLIKUTVECKLING Tillgänglig och inkluderande kultur Nå nya publiker eller fördjupa publikarbetet Kunskapsutbyte och kunskapsutveckling Bottom-up process, inte top-down NYTTFOKUS

19 VEM KAN SÖKA STÖD? Offentliga eller privata juridiska personer T.ex. fristående organisationer, institutioner, kommuner, regioner, myndigheter, föreningar, privata företag med huvudsaklig verksamhet inom den kulturella och kreativa sektorn Organisationen måste ha varit registrerad sedan minst två år

20 VILKA LÄNDER DELTAR? EU:s28 medlemsstater EES-länder: Norge och Island EU:s kandidat- och potentiella kandidat- länder: Makedonien, Serbien, Montenegro, Bosnien Hercegovina, Albanien, Turkiet Nyhet: Europeiska grannskapsländerna Från 2015: Georgien, Moldavien, Ukraina Inte ännu: Armenien, Azerbaijan, Vitryssland, Algeriet, Egypten, Israel, Jordanien, Libanon, Libyen, Marocco, Palestina, Syrien och Tunisien

21 BESLUTSPROCESSEN EACEA (Education, Audiovisual and Culture Executive Agency) i Bryssel fattar beslut Alla sökande får en skriftlig, poängsatt motivering med utgångspunkt i särskilda bedömningskriterier Inga geografiska kvoter

22 Vilka fick små samarbetsprojekt 2015? - 476 ansökningar - 64 små samarbetsprojekt beviljades (13%) - 10 svenska ansökningar - Not quite enda svenska projektledaren Svenska parter i projekt ledda av andra: Sveriges Radio, Subtopia/Botkyrka, Staffan Björklunds teater, Föreningen Littfest

23 Vilka fick större projekt 2015? - 127 ansökningar - 16 utvalda (13%) - 3 från Sverige - 0 svenska projektledare Svenska samarbetsparter i projekt ledda av andra: Lunds kommun, Upplands Väsby kommun, Stockholms universitet

24 DELPROGRAMMET MEDIA Stöd till Europas audiovisuella branscher 2014–2020

25 STÖD TILL UTBILDNING OCH UTVECKLING Utbildning för professionella inom audiovisuella sektorn Stöd för utveckling av långfilmer, animationer och dokumentärer för bio, tv och digitala plattformar Nyhet: Stöd till dataspelsutveckling MEDIA

26 DISTRIBUTION Finansiering som ger stöd till distribution av mer än 1 000 europeiska filmer Stöd till biografnätverk som möjliggör för 2 500 biografer att visa europeiska filmer MEDIA

27 PUBLIKUTVECKLING OCH FESTIVALER Stöd till mer än 80 europeiska filmfestivaler för att marknadsföra europeisk film Finansiering till europeiska gränsöverskridande projekt på filmkunnighetsområdet Evenemang som ökar intresset för europeiska filmer MEDIA

28 ANSÖKNINGSDATUM Europeiska samarbetsprojekt Nästa tillfälle: 5 oktober 2016kl. 12.00 Utlysning en gång om året, alltid första onsdagen i oktober under perioden 2015−2020 Europeiska plattformar: 5 oktober 2016 Europeiska nätverk: 5 oktober 2016 Översättningsstöd: 3 februari 2016

29 MER INFORMATION EACEA http://eacea.ec.europa.eu/creative-europe_en Kreativa Europa Desk Sverige w.kreativaeuropa.eu Projektplattformen för Kreativa Europa http://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/projects/ Prenumerera gärna på vårt nyhetsbrev w.kulturradet.se/sv/EU_Kulturprogram

30 Göteborg Redan aktiva: Röda sten, Teater Spira, Göteborg Film Festival. Utveckling Nordost formar projekt nu: BRG, Högskolan för Scen och Musik, Folkhögskolan i Angered, Angeredsteatern, Blå stället.

31 Digiväv: Vuxenskolan, Changemaker AB och The Interactive Institute som har kompetens inom teknik och interaktionsdesign, användarfokuserad teknik. För att överbrygga glappet mellan traditionellt konsthantverk och den digitala världen.


Ladda ner ppt "1 EU:s kultur och mediaprogram Kreativa Europa och vad kulturnämnden gör Annika Strömberg Västra Götalandsregionen."

Liknande presentationer


Google-annonser