Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Ersättning till vårdcentraler från och med 2014. Ersättningen består av flera delar ACG Adjusted Clinical Groups CNI Care Need Index Små vårdcentraler.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Ersättning till vårdcentraler från och med 2014. Ersättningen består av flera delar ACG Adjusted Clinical Groups CNI Care Need Index Små vårdcentraler."— Presentationens avskrift:

1 Ersättning till vårdcentraler från och med 2014

2 Ersättningen består av flera delar ACG Adjusted Clinical Groups CNI Care Need Index Små vårdcentraler ensamma på orten BVC Mål och mått Övergångsregler Totalt 1 626 mkr

3 ACG Baseras på diagnoser som kombineras och ger en vårdtyngd Gruppering efter fem kriterier: Varaktighet Allvarlighet Säkerhet i diagnossättning Etiologi (orsak till sjukdomen) Behov av specialiserad vård

4 ACG Två delar: Vårdvalsdel och läkemedelsdel Utgör ca 88 % av ersättningen Av ACG-ersättningen är ca 40% för läkemedel Baseras på diagnoser satta på VC Kostnadsfördelningen som är grund för beräkningen utgörs av kostnader i primärvården inklusive kostnader för allmänläkemedel. Beräknas på en tidsperiod på 18 månader Diagnoser kan sättas även på indirekta kontakter Följsamheten till regelverket för diagnossättning viktigt, ska följas upp Många förekomster av samma diagnoskonstellation under perioden ger inte högre ersättning Förbättrad diagnossättning påverkar ACG-ersättningen, vilket gör det svårt att beräkna framtida utfall på en enskild vårdcentral

5 Fler diagnoser per besök ger högre ACG

6 Högre täckningsgrad ger högre ACG

7 Socioekonomisk ersättning, CNI Ersätter för socioekonomiska förhållanden som ACG inte fångar. En patient med socioekonomiska problem kan ta mer resurser oavsett diagnos. Baseras på sju variabler: Ålder över 65 år och ensamboende6,15 Utlandsfödd (Syd- och Östeuropa men ej EU, Asien, Afrika och Sydamerika)5,72 Arbetslös eller i åtgärd 16–64 år5,13 Ensamstående förälder med barn 17 år eller yngre4,19 Person 1 år eller äldre som flyttat in i området4,19 Lågutbildad 25–64 år3,97 Ålder yngre än 5 år3,23 Utgör ca 7% av ersättningen Bygger på individdata 60% av befolkningen har ingen CNI-variabel. 7-8% har två eller flera.

8 Små vc ensamma på orten En liten vårdcentral måste ha en viss basbemanning Svårt att rekrytera läkare, kan orsaka kostnader för hyrläkare Svårt att öka listningen Gränsen går vid 8000 listade Gäller: Österbymo, Boxholm, Ödeshög, Skänninge, Kolmården, Vikbolandet, Mantorp, Linghem, Borensberg, Valdemarsvik, Vadstena och Skärblacka. Ersättning i en trappa i tre steg: 1,5 mkr, 1,25 mkr och 1,0 mkr Utgör 1 % av ersättningen

9 BVC BVC arbetar inte med diagnoser, utan måste ha en separat ersättning. Utgör ca 4 % av ersättningen. En fast ersättning per barn 0-6 år 1800 kr per barn Socioekonomiska skillnader fångas av CNI

10 Ersättningsmodell för vårdcentraler jämförelse dagens modell och genomförd modell 2016

11 Övergångsregler ACG-delen av ersättningen Förändringen slår igenom med 1/3 2014 och 2/3 2015 Övrig del är baserad på ersättning per listad


Ladda ner ppt "Ersättning till vårdcentraler från och med 2014. Ersättningen består av flera delar ACG Adjusted Clinical Groups CNI Care Need Index Små vårdcentraler."

Liknande presentationer


Google-annonser