Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Bästa universitetssjukhus: US, Linköping Bästa mellanstora sjukhus: Ryhov, Jönköping (Norrköping 4, Kalmar 6, Värnamo 12) Bästa mindre sjukhus: Oskarshamn.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Bästa universitetssjukhus: US, Linköping Bästa mellanstora sjukhus: Ryhov, Jönköping (Norrköping 4, Kalmar 6, Värnamo 12) Bästa mindre sjukhus: Oskarshamn."— Presentationens avskrift:

1 Bästa universitetssjukhus: US, Linköping Bästa mellanstora sjukhus: Ryhov, Jönköping (Norrköping 4, Kalmar 6, Värnamo 12) Bästa mindre sjukhus: Oskarshamn (Motala 2) Välkommen till årets bästa sjukvårdsregion! Igen!

2 Centrumråd rekonstruktiv kirurgisk vård handkirurgi neurosjukdomar rehabilitering och smärta ögonsjukvård öronsjukvård RMPG årsrapporter 2015

3 handkirurgi neurosjukdomar rehabilitering och smärta ögonsjukvård öronsjukvård Handkirurgi Följsamhet till HAKIR Ny vårdprocess Dupuytrens kontraktur Infomöte med 3- 4 patienter samtidigt. Ssk + arbetsterapeut ”NÅL”, operation, Xiapex ® TRE VIKTIGA FRÅGOR Nivåstrukturering Kompetensutbyte mellan klinikerna i SÖ Gemensam hemsida (Plastikkirurgi - RMPG Kirurgisk vård?)

4 handkirurgi neurosjukdomar rehabilitering och smärta ögon öron Neurosjukdomar Nationella riktlinjer – MS & Parkinson 2016 Läkarresurser för uppföljningar Radiologisk kompetens Stamcellstransplantationer MS – starta på US? Pumpar – Duodopa vid Parkinson Stroke – gemensamma riktlinjer 2014 års data från riks-stroke – flytta tid för CR? Tillgänglighet/logistik för trombektomi - transport Kompetensförsörjning Sjuksköterskeutbildning 60 hp Regiondagar Neurologer – ST/rent neurologspår Neurofysiologi ”Neurokluster” på US

5 handkirurgi neurosjukdomar rehabilitering och smärta ögonsjukvård öronsjukvård Rehabilitering och smärta Arbetar för jämlik vård Gemensam rekrytering av ST-läkare i rehabiliteringsmedicin med kombinerad tjänstgöring främst Västervik – Linköping Centraliserad ryggmärgsskaderehabilitering Implementering av robotteknologi – forskningssamverkan - EKSO EDS –Västervik - kompetenscenter Pumpar hos patienter med spasticitet eller smärta baklofen – Västervik och Eksjö Vårdriktlinjer: 2 nya under året Uppdrag: Långvarig smärta

6 handkirurgi neurosjukdomar rehabilitering och smärta ögonsjukvård öronsjukvård Ögonsjukvård Kompetens avgörande för högkvalitativ ögonsjukvård – brist föreligger! Glaukomsjukvården är underdimensionerad - kronisk och synhotande ögonsjukdom Åldersrelaterad maculadegeneration är en patientgrupp med ett fortsatt ökande vårdbehov - Uppdrag Lucentis, Eylea och Ozurdex

7 Handkirurgi neurosjukdomar rehabilitering och smärta ögonsjukvård öronsjukvård Öronsjukvård (ÖNH) Standardiserade vårdförlopp Pilotprojekt ÖNH-cancer CI-verksamhet Kvalitetsregister Varierande kvalitet och täckningsgrad Kompetensförsörjning Uppdaterat program ST-akademin Forskning; 1 doktorand i Jönköping, Kalmar och Norrköping. 5 i Linköping. Uppdrag sömnapné

8 Centrumråd hjärtsjukvård hjärtsjukvård medicinsk diagnostik RMPG årsrapporter 2015

9 hjärtsjukvård med diagnostik Hjärtsjukvård 2015 Kardiogenetik - specialkompetens Högspecialiserad klinisk genetik Länsnivå – samordnare? Kompetensutveckling inom primärvården Fokus på hjärtsvikt, förmaksflimmer, kranskärlssjukdom Prevention - livsstilsförändringar Interventionell kardiologi - specialkompetens kateterburna klaffingrepp elektrofysiologiska interventioner, tex ff-ablation specialpacemakrar (CRT) specialmottagningar (GUCH-mottagning)

10 hjärtsjukvård med diagnostik Medicinsk diagnostik Bra samarbete, men i uppstartsskede Standardiserade vårdförlopp sätter fokus på diagnostik Omfattande – För omfattande för att få verkstad Behöver mäta mer och lika för att kunna jämföra och lära Stora investeringar där samverkan är en förutsättning för kostnadseffektivitet och kompetensförsörjning För övrigt anser RMPG medicinsk diagnostik …att RMPG bör förgöras …för att istället återuppstå som ett centrumråd!

11 hjärtsjukvård med diagnostik Uppdrag - Klinisk genetik (1) Klinisk Genetik vid US börjar arbeta i team. - ansvarar för en region/ett landsting Varje region/landsting har en länssamordnare - kontaktperson mot de föreslagna teamen Klinisk Genetik vid US i samarbete med berörd RMPG utformar diagnosspecifika tjänster och detaljerade mål Ekonomer från resp. region/landsting får i uppdrag att ta fram uppföljningssystem i enlighet med förslaget

12 hjärtsjukvård med diagnostik Uppdrag - Klinisk genetik (2) RMPG medicinsk diagnostik får i uppdrag att ta fram förslag till var olika laboratorieanalyser ska utföras och ev. investeringsbehov Skapa en arbetsgrupp för att utreda möjligheten att lagra blodprover (biobank) i Jönköping och Kalmar och om det medför investeringsbehov Skapa standardremiss i Cosmic för genetiska analyser Intern finansieringsmodell påverkar hur många patienter som utreds

13 Finansieringsmodell 2017 - 2021

14 hjärtsjukvård rekonstruktiv kirurgi AVTAL 2017 Pumpverksamhet – ”hemtagning” med läkemedels- administrering närmare hemorten Parkinson (PEG) Stroke Ambulans MS Ökat antal stamcellstransplantationer – US start? Genetik (onkogenetik och klinisk genetik) Analyskostnader Högspecialiserad kompetens Kompetens och handläggning på länsnivå Kateterburna klaffar Material, operationskostnad


Ladda ner ppt "Bästa universitetssjukhus: US, Linköping Bästa mellanstora sjukhus: Ryhov, Jönköping (Norrköping 4, Kalmar 6, Värnamo 12) Bästa mindre sjukhus: Oskarshamn."

Liknande presentationer


Google-annonser