Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Läkemedelsinfo Hälso- och sjukvårdens ledningsgrupp 10 maj 2016.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Läkemedelsinfo Hälso- och sjukvårdens ledningsgrupp 10 maj 2016."— Presentationens avskrift:

1 Läkemedelsinfo Hälso- och sjukvårdens ledningsgrupp 10 maj 2016

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12 Infliximab Kronoberg

13 Remsima istället för Remicade Landstingskostnad 2015: 10,9 milj kr (rekv) Andel Remsima 2015: 8% Remsima ca 65% billigare (upphandlat pris) Om 30% Remsima: -1,9 milj kr Om 50% Remsima: -3,3 milj kr Om 75% Remsima: -5,2 milj kr

14

15 TNF-hämmare Enbrel/Benepaliavtalen gäller från 1/4 2016 och borde innebära ca 2-3 milj kr lägre kostnad för etanercept på årsbasis. (förutsatt oförändrad volym…) Remicade/Remisma: Borde kunna ge ca 4 milj kr lägre kostnad i år för infliximab om trenden till byte håller i sig.

16 Bufomix Easyhaler istället för Symbicort Turbuhaler Förmånskostnad 2015: 8,1 milj kr (allmänlm) Andel Bufomix 2015: 12% Bufomix ca 30% billigare Om 50% Bufomix: - 1 milj kr Om 75% Bufomix: - 1,6 milj kr Om 90% Bufomix: - 2 milj kr

17

18

19

20 Pregabalin istället för Lyrica Förmånskostnad 2015: 5,98 milj kr (allmänlm) Andel generika 2015: 1% Pregabalin Sandoz/Accord ca 25-50% billigare beroende på styrka Om 50% generika: - 1 milj kr Om 75% generika: -1,5 milj kr

21

22 Prognos läkemedelskostnader 2016-18 från Socialstyrelsen (30 april 2016) Läkemedelsförmånen (recept) 2016: 4,8% 2017: 1,6% 2018: 1,4% Rekvirerade läkemedel 2016: 6,2% 2017: 2,8% 2018: 2,3% Smittskyddsläkemedel (HCV, HIV) Oförändrat 2016, 2017. Minskning 2018.

23 Prognos läkemedelskostnader 2016-18 från Socialstyrelsen (30 april 2016) Växande och åldrande befolkning ger en större läkemedelskonsumtion TLV:s arbete med omprövningar mm bromsar kostnadsutvecklingen Ett flertal patent går ut mellan 2016 och 2018, vilket beräknas minska kostnaderna för förmånen med 680 miljoner under perioden Fler läkemedel inom onkologin har en beredningsform så de kan förskrivas inom förmånen och det driver upp förmånskostnaderna Osäkerhet kring de rabatter som landstingen förhandlar fram med läkemedelsföretagen inom förmånssystemet och på rekvirerade läkemedel Nya, dyra specialläkemedel introduceras i den specialiserade vården och ökar kostnaderna Stor osäkerhet kring priser och rabatter för biologiska läkemedel och biosimilarer. Lägre priser kan också leda till fler behandlade patienter.

24 Nationellt ordnat införande – aktuellt Entresto (sakubitril/valsartan) vid hjärtsvikt, NT- rekommendation 7 april: ”använd i enlighet med införandeprotokollet, följ upp i Rikssvikt, teckna avtal om riskdelning som tagits fram i trepartsöverläggningar” Opdivo (nivolumab) vid nya indikationer (lungcancer och njurcellscancer) ”avvakta NT-rekommendation” Intuniv (guanfacin) vid ADHD, NT-rekommendation 3 maj: ”använd endast när svar på tidigare behandling med centralstimulerande medel och atomoxetin bedöms vara kliniskt otillräckligt, eller när behandling med dessa är olämpligt”

25 Nya cancerterapier PD1-hämmare (Opdivo, Keytruda m fl) malignt melanom lungcancer, flera typer njurcellscancer KLL Imbruvica (ibrutinib) Zydelig (idelalisib) Prostatacancer (Xtandi, Zytiga) KML mfl (Iclusig) Bröstcancer (Perjeta, Kadcyla)

26 http://qv-test/qlikview/


Ladda ner ppt "Läkemedelsinfo Hälso- och sjukvårdens ledningsgrupp 10 maj 2016."

Liknande presentationer


Google-annonser