Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

ELLÄRA För att förstå elektriska fenomen behöver vi veta vad en atom består av. Alla atomer består av en kärna. Kärnan består av två slags partiklar –

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "ELLÄRA För att förstå elektriska fenomen behöver vi veta vad en atom består av. Alla atomer består av en kärna. Kärnan består av två slags partiklar –"— Presentationens avskrift:

1 ELLÄRA För att förstå elektriska fenomen behöver vi veta vad en atom består av. Alla atomer består av en kärna. Kärnan består av två slags partiklar – protoner (p+) och neutroner (n). Kring atomkärnan kretsar elektroner (e-) på olika avstånd från kärnan. Kraften som håller kvar elektronerna kallas elektrisk laddning

2 Statisk elektricitet eller gnidningselektricitet Elektroner kan sitta olika hårt i olika ämnen. Om man gnider två sakar mot varandra kan elektroner hoppa över från den ena sak till den andra. Den som får för många elektroner blir negativt laddad. Dvs. Ämnen med överskott av elektroner – negativa. Den med för få elektroner blir positivt laddad Dvs. Ämnen med underskott av elektroner – positiva. Detta kallas statisk elektricitet. Det är samma sak när det sprakar när man tar av sig en tex. tröja. Gnistorna beror på elektroner som hoppar över mellan de olika materialen

3 (eller gnidningselektricitet) Ex. Då du kammar dig lossnar elektroner från håret fastnar på kammen. Alla hårstrån blir positiva och stöter ifrån varandra. STATISK ELEKTRICITET

4 Repellera eller atraherea Olika laddningar dras mot varandra ( attraherar) Lika laddningar stöter bort varandra (repellerar) - - - - - - + + + - - - - -

5 Laddningar Ämnen med överskott av elektroner – negativa Ämnen med underskott av elektroner – positiva Laddningar som dras mot varandra – attraheras Laddningar som stöter ifrån varandra – repellerar

6 Åska Åskan beror på statisk elektricitet. Elektriska laddningar i ett moln uppkommer när kraftiga vindar genom gnidning påverkar molnen. Det vi ser som åskblixtar är elektroner som går mellan molnen och marken för att jämna ut skillnaden i elektrisk laddning. Åskblixten tar alltid kortaste vägen. Du är oskyddad mitt på ett fält men skyddad i en bil. Ofta finns det åskledare på höga byggnader som kyrktorn.

7 Strömkälla En elektrisk ström är elektroner som vandrar för att utjämna en laddningsskillnad. Vill man ha en långvarig ström behövs ett batteri.

8 Det vi idag kallar batteri, kallade Volta galvaniskt element AlexandroVolta uppfann batteriet, men det var Galvani som hade gett honom iden

9 Gemensamt för alla batterier är att de har två olika poler, Pluspol och minuspol och antingen en syra eller en saltlösning mellan de

10 Kemisk energi blir elektrisk energi I ett batteri är det kemiska reaktioner som skapar en laddningsskillnad mellan polarna, det vill säga kemiska reaktioner bygger upp en spänning mellan polarna. Vid minuspolen är det överskott på elektroner och vid pluspolen är det underskott på elektroner. När man kopplar en ledning mellan de båda polerna rör elektronerna från minus till plus. Det måste vara en sluten krets för att tex. Få en lampa att lysa med hjälp av ett batteri.

11 Det finns två vanliga mått för elektricitet och det är ström och spänning Strömmen = hur många elektroner som passerar per sekund. Enhet för ström är amperer A. Enheten för ström är uppkallad efter Andre Marie Ampere(1775-1836) som var forskare och lärare.

12 Spänning Spänning är det kraft som driver elektronerna i ledningen. Enheten för spänning är volt, V Spänningen bestämmer hur stor strömmen kan bli. Materialet har också en viktig betydelse. Alessandro Volta (1745-1827) uppfann det första elektriska batteriet och därför är enheten för spänning volt.

13 Likström Det runda batteriet i en ficklampa har en spänning på ca 1,5 volt, vilket beroende på lampan ger en strömstyrka på ca 100 milliampere mA. Strömmen från batteriet går hela tiden i samma riktning. Den kallas likström och för den använder man beteckningen DC (direct current).

14 växelström Den ström man får ur ett vägguttag är en växelström, AC (alternating current). Växelströmmens frekvens är 50 Hz, vilket innebär att strömmen byter riktning 100 gånger per sekund.

15 Batteriets spännig ger upphov till en ström i en kretsen

16 Elektriska ledare Elektrisk Ledare kallas ett ämne där elektroner kan röra sig lätt och leder elektrisk ström. (t.ex. järn och koppar) Isolator kallas ett ämne där elektroner inte rör sig (t.ex. porslin och gummi)

17

18 Batteri Symbol Plus är den långa. Lampa Symbol Strömbrytare

19

20 GLÖDLAMPA Strömmen går genom glödtråden som blir varm och börjar glöda. I glasbehållaren har man tagit bort syret, annars skulle tråden brinna av.

21

22 KOPPLINGS-SCHEMA Strömkrets sluten, strömmen ritas alltid från plus till minus Öppen krets - lampan lyser ej

23 Lamporna kan kopplas i serie och parallellt Ju flera lampor det finns i en seriekoppling,desto lägre spänning får varje lampa I parallellkopplade lampor lyser starkare än serie kopplade Då man kopplar två lampor parallellt till ett batteri, observerar man, att de var för sig lyser lika starkt som då bara en lampa är kopplad till batteriet. Batteriet ger då ut en dubbelt så stark ström. Två parallellkopplade lampor ger effektivare belysning än en enda lampa.

24 SERIEKOPPLING Lampor Lamporna lyser svagare Om en lampa går sönder slocknar övriga. ( ex julgran) Batterier En lampa lyser stakare Du får högre spänning. Ex. 1,5 V + 1,5 V = 3 V Lampan lyser mer. Genom att koppla batterier i serie kan man påverka lampors ljusstyrka. Då två batterier seriekopplas, observerar man, att de tillsammans får en lampa att lysa starkare än vad ett enda batteri gör. Ju större spänningen är, desto större är lampans belysningseffekt.

25 PARALLELLKOPPLING Lampor Om en lampa går sönder fortsätter övriga att lysa. Batterier Lampan lyser inte mer, men längre.

26 Rita ett kopplingsschema för två lampor, en strömbrytare och ett batteri så, att den ena lampan hela tiden lyser men den andra bara då strömbrytaren är på.

27 Vad menas med kortslutning? Strömmen tar kortaste vägg

28 Ämnen har olika förmåga att leda elektrisk ström. Järn leder exempelvis sämre än koppar. koppar leder sämre än silver.

29 Om du ska leda ström från A till B så vilken leder bättre ? A B BA Guld Lång smal järntråd eller.. Bred, kort guldledare? Här gick det lätt

30 järntråden gör stort motstånd mot strömmen. Vi säger att järn har större resistans.

31 Ju större resistans ett ämne har, desto sämre leder det ström. Resistans mäts i enheten ohm och förkortas med den grekiska bokstaven omega(Ώ)

32 Vad är det som påverkar resistansen hos en tråd?

33 Resistansen (motståndet) beror på 3 saker Materialet Bra ledare = liten resistans Längden Kort ledare = liten resistans Tjockleken Tjock ledare = liten resistans

34 El-säkerhet får man med proppsäkring, jordledning och jordfelsbrytare Det händer många olyckor som har att göra med el. Det vanligaste är : * brand i hus * personskada av kontakt med strömförande ledning. Barn är speciellt utsatta. Lämna inte småbarn ensamma Se till att vägguttagen är petsäkra. Undvik sladdhärvor på golvet. Se upp så att inte husdjur kommer åt att bita i sladdar

35 Brandfara När det går ström i en ledning utvecklas värme. Det är ju just det som är finessen med brödrost, hårtork, strykjärn osv. Vi måste bara se till så att vi inte får värme där den ställer till skada.

36 Om vi kopplar in fler apparater ökar strömmen i huvudledningen. Till sist kan det bli så varmt att isoleringen kring ledningen smälter och det tar eld i väggen. Det kan också hända att man får kortslutning.

37 Säkring Om strömmen blir för hög bör den brytas innan ledningarna börjar glöda. En säkring i ledningen kan förhindra olyckan. Man brukar säga att proppen går.

38 Den vanliga proppsäkringen har två tunna trådar inbäddade i sand. Det är dessa trådar som brinner av när strömstyrkan blir farligt hög.

39 Jordfelsbrytare I alla nya hus finns en jordfelsbrytare som snabbt bryter strömmen om den går fel väg, tex. Om en apparats skyddande ytter del blir strömförande. Det finns också flyttbara jordfelsbrytare som ansluts till vägguttaget.

40 Ha inte många grenkontakter i ett uttag. Undersök var felet är innan du sätter i ny säkring. Se till att propparna sitter fast iskruvade. Skaffa en flyttbar jordfelsbrytare om du bor i ett äldre hus. Köp bara apparater med CE märkning.

41

42 Kom ihåg! Det är coolt att vara smart


Ladda ner ppt "ELLÄRA För att förstå elektriska fenomen behöver vi veta vad en atom består av. Alla atomer består av en kärna. Kärnan består av två slags partiklar –"

Liknande presentationer


Google-annonser