Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Något om psykodynamisk psykoterapi & psykodynamisk fokusformulering Klinisk psykologi med psykodynamisk inriktning VT-12.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Något om psykodynamisk psykoterapi & psykodynamisk fokusformulering Klinisk psykologi med psykodynamisk inriktning VT-12."— Presentationens avskrift:

1 Något om psykodynamisk psykoterapi & psykodynamisk fokusformulering Klinisk psykologi med psykodynamisk inriktning VT-12

2 VAD PÅGÅR INOM PDT IDAG? TEORI FORSKNING TERAPI RELATION ALLIANS RELATIONELL/ BRT AFFEKT AFFEKT- AKTIVERING AFT/EFT KONFLIKT

3 ANKNYTNINGSTEORI UTVECKLINGSPSYKOLOGI/NEUROPSYKOLOGI INTERPERSONELL/RELATIONELL TEORI RELATION TEORI

4 Definition: enighet mellan terapeut och patient om mål och medel en känsla av värme och engagemang från terapeuten (OBS det är patienternas uppfattning om alliansen som har betydelse för utfallet) balans i autonomi-beroende ALLIANS FORSKNING

5 Allians och behandlingsutfall Alliansen har konsekvent betydelse för behandlingsutfall 10-20%

6 MÖNSTER I ALLIANSEN ÖVER TID

7 Medfödda basaffekter Vad är viktigt? Hur är det viktigt? Vad behöver jag göra? Affektiva förmågor Uppleva Förstå Uttrycka AFFEKT TEORI

8 DSM diagnoser Affektaktivering/exponering Uppleva Förstå Uttrycka AFFEKT- EXPONERING FORSKNING Gott terapiutfall

9 Integration Här – och – nu – relationen Reflexion (mentalisering) Metakommunikation Affektupplevelse Affektförståelse affektuttryck

10 Psykodynamisk fokusformulering Mönster Relationer Affekter Affekt i relationer Konflikt Affekter i konflikt organiserad utifrån våra erfarenheter

11 Inlärd konflikt Jag är sårbar, känner mig hjälplös, behöver dig…..och då känner jag skam och värdelöshet, och skräck för ensamhet....så jag visar mig stark och oberoende ---------------..då föraktar och avvisar du mig..

12 Inlärd konflikt Grundaffekter Hämmande affekter Skam Rädsla Äckel/avsky Försvar Tankar Beteenden Affekter --------------- Inlärd förknippning/betingning BARNDOM/ANKNYTNING

13 Själv-annan-matrisen (RIGs) Jag är sårbar och behöver dig Positivt bemött=jag är bra och du är snäll Negativt bemött=jag är dålig och du är dum/skrämmande Omött eller överväldigande=jag finns inte och världen är ond och farlig

14 ”Upprepningstvång” Optimal närhet = optimal överlevnad Tidig utveckling lägger den neurologiska grunden Guidande scheman Självuppfyllande profetior

15 Omedvetna processer Grad av uppmärksamhet Distraktion - Dissociation  Selektiv ouppmärksamhet

16 Terapin KonflikttriangelnPersontriangeln Grundaffekte r Hämmande affekter Försvar Annan då Annan nu Terapeut

17 Interventioner Här och nu Uppmärksamma Dela Reflektera tillsammans 2-personsperspektivet Metakommunicera Mindfulnes in action

18 ”Rupture – repair” Rupture – fönster in i mönster Repair – korrektiv emotionell erfarenhet

19 Det var något om psykodynamisk psykoterapi och psykodynamisk fokusformulering.


Ladda ner ppt "Något om psykodynamisk psykoterapi & psykodynamisk fokusformulering Klinisk psykologi med psykodynamisk inriktning VT-12."

Liknande presentationer


Google-annonser