Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Föreläsning 3, s. 117-180 PDD. Grundkurs i Produktutveckling, KPP015 Joakim 33 75.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Föreläsning 3, s. 117-180 PDD. Grundkurs i Produktutveckling, KPP015 Joakim 33 75."— Presentationens avskrift:

1 Föreläsning 3, s. 117-180 PDD

2 Grundkurs i Produktutveckling, KPP015 Joakim Erikssonjoakim.eriksson@mdh.se0704-44 33 75

3 Förstudie, analysfas Användbara verktyg i denna fas: Marknadsundersökning Kravspec Funktionsanalys QFD Avslutning PDS (Product Design Specification): Kravspec för produktutveckling Då PDS är upprättad kan vi gå vidare till nästa fas Att bryta sig ut ur analysfasen betyder att ta sig till det KREATIVA!

4 Planning Concept development System-level design Detail design Testing & refinement Production Ramp-up Product planning Identifying customer need Product specification Concept generation Concept selection Concept testing Product architecture Industrial design Design for Manufacturing (DFM) Development methods Vad finns i processerna då? (s.9 & 14)

5 Förberedande fas Handlar om att ta fram idéer och förslag på olika funktionella lösningar, utformningar och dellösningar Analysera de olika lösningsförslagen och välja principlösningar, eller koncept att arbeta vidare med i nästa fas. Avslutning Ett färdigt koncept = idé (till en ny produkt) Engelska = concept. När vi bestämt hur produkten skall se ut kan vi gå vidare till nästa fas. Huvudfasen: Innebär att vi skall realisera produkten tekniskt Aktiviteter: ˜ Konstruera ˜ Hållfasthetsberäkna ˜ Göra CAD-modeller och ritningar

6 Konceptgenerering När vi bestämt vilka egenskaper och funktioner vår produkt skall ha Konceptgenerering handlar om att ta fram ideér till lösningar Man kan titta på hela produkten för att ta fram ideér till utformning Man kan titta på varje funktion för att ta fram idé på hur den skall lösas I idégenereringsfasen används metoder för att skapa en mängd idéer med så olika infallsvinklar som möjligt. En inkubationstid för att låta frågeställningar smälta in och behandlas är av stor vikt liksom skiftet mellan individuellt arbete och arbete i grupp. Det handlar om att få fram många idéer, vilket starkt belyses av följande citat av David G Ullman: Om du tar fram en idé är det sannolikt en dålig idé. Om du tar fram 20 idéer har du sannolikt åtminstone en som är bra.

7 Konceptgenerering

8 Idégenereringsmetoder Brainstormingmetoder Stop and go Turordning M.fl. Jämförelser Analogier Synetics Love and hate M.fl. Morfologisk analys Matrisvariationer M.fl. M.fl. (Se Idéagenten för konkreta beskrivningar av metoder att använda)

9 Funktionsträd & QFD som underlag

10 Vad är koncept?

11

12 Konceptgenereringsprocessen Clarify the Problem Problem Decomposition External Search Lead Users Experts Patents Literature Benchmarking Internal Search Individual Methods Group Methods Systematic Exploration Classification Tree Combination Table Reflect on the Process Continuous Improvement

13 Hur skapar man koncept? 1 2 3 4 n

14 Tips för att hitta relaterade lösningar Lead Users benefit from improvement innovation source Benchmarking competitive products Experts technical experts experienced customers Patents search related inventions Literature technical journals trade literature

15 Exempel: Lead Users

16 Hur skapar man koncept? 1 2 3 4 n 1 2 3 4 n 1

17 1 2 3 4 n 1 2 3 4 n 12 … n

18 12345678 … n 10 x 10 = 100 koncept!

19 Hur skapar man koncept? 100 koncept ~ 5 bra!

20 Hur skapar man koncept? Spänn upp lösningsinriktningar!

21 Hur skapar man koncept? Spänn upp lösningsinriktningar! Miljövänlig säker Kompakt!

22 Säker! Kompakt! Miljövänlig!

23 Hur skapar man koncept? INSPIRATION! Andra produkter Andra platser Andra människor Andra metoder … ANDRA VÄGAR!

24 Konceptutvärdering

25 Att välja ut de bästa koncepten som skall gå vidare till huvudfasen (detaljlösningar och konstruktion) Utvärdering i fyra steg Steg 1: Bedömning av lämplighet Ovanliga idéer; kommer de att accepteras av kunderna? Analysera de positiva sidorna. Är de tillräckligt starka? ”Not invented here” (NIH-syndromet). Det är tillåtet att ”låna” andras goda idéer. Krävs tillgång till ny teknik, ny information/kunskap. Finns detta? De känslomässigt goda idéerna (intuitionen) - Låt dessa idéer gå vidare i processen.

26 Konceptutvärdering Att välja ut de bästa koncepten som skall gå vidare till huvudfasen (detaljlösningar och konstruktion) Utvärdering i fyra steg Steg 2: Bedömning av teknikinnehåll Är de teknologier som ingår i ett koncept mogna och utprovade, eller förutsätter de fortsatt forskning och teknikutveckling? Om fortsatt forskning/utveckling krävs blir det i allmänhet omöjligt att hålla tid- och kostnadsramar i ett produktutvecklingsprojekt. Gå vidare med de idéer som bygger på beprövad teknik. De övriga kan ligga till grund för mer långsiktig utveckling.

27 Konceptutvärdering Att välja ut de bästa koncepten som skall gå vidare till huvudfasen (detaljlösningar och konstruktion) Utvärdering i fyra steg Steg 3: Uppfyllelse av kravspecifikationen De koncept som inte klart uppfyller kravspecifikationen gallras bort eller anpassas om möjligt.

28 Konceptutvärdering Att välja ut de bästa koncepten som skall gå vidare till huvudfasen (detaljlösningar och konstruktion) Utvärdering i fyra steg Steg 4: Värderingsmatris eller Pugh’s metod Metoden bygger på att kvarvarande koncept och jämförelsekriterier (kraven i PDS) placeras i en värderingsmatris.

29 Konceptvärderingsmatris enl. Pugh Metod för att få fram de bästa av de koncept som passerat steg 1-3 Går ut på att man värderar hur väl koncepten uppfyller PDS Välj en referens. (Befintlig produkt eller det koncept som känns bäst) Jämför egenskaperna hos de olika koncepten med referensen, ange om de uppfylls sämre, lika bra eller bättre än referensen.

30 Koncept till Pugh´s matris 1 Referens koncept. Med hjälp av en knapp placerad vid muggens handtag kan användaren öppna muggens dricköppning för förtäring. Locket som förs undan faller tillbaka automatiskt när användaren avslutar förtäringen. Koncept 1. Denna idé grundar sig på snurrfunktionen som finns hos cigarettaskkoppar. En fjäderförsedd knapp i locket håller detta tätt medan knappen i nedtryckt läge snurrar undan tätningen och dricköppningen uppenbaras. Koncept 2. Locket fästes genom en dubbel kant som sluter sig över muggkanten. En vridfunktion i locket (kryddburksfunktion) uppenbaras. Koncept 3. Ett lock som bygger på en kryddlockskonstruktion med två lock på varandra med en fästpunkt i mitten. En gummikant falls ned över muggens kant, vilket håller locket på plats. Koncept n. För en ökad användarvänlighet öppnas dricköppningen genom att en knapp trycks in på muggens handtag….

31 Termosmugg Upprättad avDatum Koncept för lockRevisionDokumentnamn KravKrav- Vikt Koncept Ref12345678…n Tät500 0 0 0 Användarvänlig50 +1 0+1 Snygg5000000 Lätt att öppna/stänga400 +1 000 Funktionssäker40 00 Ge njutning40 +1 0 0+1 Lätt monterat30000000 00 Lätt att rengöra300+1 +1000 Bra termoegenskaper3000000 0 +1 Tålig300 0 0 Antal + 00113200013 Antal - 03664565843 Summa 0-3-5 -3-6-5-8-30 Viktad summa 0-13-22 0-14-24-22-32-120 Konceptvärdering

32 Välj den som är bäst för kund/användare! REFLEKTERA!

33 Produkt- och Processutveckling + En ny produkt och/eller process Modeller och metoder till stöd för design av konkurrenskraftiga produkter och processer Teknikutveckling Produktion Idé / behov

34 Nästa steg… KREATIVITET!

35 Tips för att generera bra koncept! Suspend judgment Generate a lot of ideas Infeasible ideas are welcome Use graphical and physical media Make analogies Wish and wonder Solve the conflict Use the gallery method Trade ideas in a group

36


Ladda ner ppt "Föreläsning 3, s. 117-180 PDD. Grundkurs i Produktutveckling, KPP015 Joakim 33 75."

Liknande presentationer


Google-annonser