Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Confidential Tieto Enterprise Integration Server Teito Information exchange TEIS & TIX.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Confidential Tieto Enterprise Integration Server Teito Information exchange TEIS & TIX."— Presentationens avskrift:

1 Confidential Tieto Enterprise Integration Server Teito Information exchange TEIS & TIX

2 © Tieto Corporation Confidential Vad är TEIS? 2 TEIS är en öppen, kraftfull och mångsidig Integrationsplattform som underlättar systemintegrationer mellan olika miljöer och tekniker, såväl existerande som nya

3 © Tieto Corporation Confidential TEIS kan hjälpa dig att: 3  Skapa distributionsflöden mellan medarbetare, processer och system – internt & externt  Överföra information mellan olika verksamhetssystem - internt och till omvärlden.  Skapa kopplingar till sökmotorer & metadatalager  Koppla samman verksamhetssystem till olika elektroniska tjänster/e-handel  Enkelt utföra anpassningar till existerande system  Uppdatera behörighetskatalog, skapa e-post-konto & hantera rollbaserade behörigheter  Konvertera data mellan olika format

4 © Tieto Corporation Confidential TEIS EAI 4 PA-system WAN/ Internet E-tjänsteportaler Open ePaltform Abou Artvise Visma EA-system Dokumen/ärende Sociala system Andra system bl.a. logistik Edb Future, Novaschem, Ecos, Teleopti, Winlas, KID, GIS, ByggR, Castor osv…. Extern integration Banker Utskriftscentraler Myndigheter Scanning E-handel Agresso, Aditro Ror, Logica Raindance, Visma XOR, SAP R3 Adaptrar finns klara för de flesta verksamhetssystem Procapita, IST Extens, Pulsen Combine, Logica Treserva, Magna Cura Heroma, Personec P Skola Procapita IST Extens Gotit GAFE, Infomentor Asynja, Skolia Unikum osv. Public 360, Platina, LEX, M fl

5 © Tieto Corporation Confidential Vad är TIX ? 5 TIX är en molnbaserad tjänst för elektronisk meddelandehantering TIX underlättar systemintegrationer och kommunikation mellan olika miljöer, tekniker och plattformar. TIX ger möjlighet att från en lokal integrationsplattform nå en stor mängd externa parter via en kommunikationsförbindelse. TIX kan utföra konverteringar mellan format, arkivering och lagring

6 © Tieto Corporation Confidential Anslut en gång – nå alla 6 TEIS Tieto Business Information eXchange services Banker, organisationer, företag och konsumenter Kunden

7 © Tieto Corporation Confidential Teis och tix 7 Lokalt insamlande och spridande av data Sigillering, övervakning loggning, larm och kvittenser Lönesystem Ekonomi- Fakturerings- Verksamhetssystem

8 © Tieto Corporation Confidential Fakta om TEIS & TIX 8 Ca 6500 aktörer anslutna till TIX 1 miljard transaktioner passerar årligen igenom TEIS Över 1, 2 miljoner användare nyttjar Tietos e-fakturatjänst 275 Kommuner 7 Landsting Statliga Myndigheter/ Bolag Privata Näringslivet ex. DHL, Preem, Tibnor, Akzo Nobel, Nordea, If, Länsförsäkringar, SBAB, Brio, Braathens, Reitan, Stampen TIX TEIS

9 Confidential Funktioner

10 © Tieto Corporation Confidential Mina Meddelande 10 Mina Meddelanden är en förmedlingstjänst som: Inhämtar meddelanden från Kommunen Verifierar mottagare mot FAR registret Hanterar sigillering och kryptering Levererar sändningen säkert till mottagarens digitala brevlådeoperatör. Tillval: Anpassning till verksamhetssystem Selektering och distribution av breven till vald utskriftscentral om mottagaren inte valt Digital Brevlåda

11 © Tieto Corporation Confidential Mina meddelanden 11 Integration (TEIS) Tieto Förmedlingstjänst Min Myndighetspost Andra Digitala Brevlådor FAR Invånare Säker meddelandetransport Tjänstemän NY Tjänst eTjänst Verksamhets - system

12 © Tieto Corporation Confidential TEIS WS- Common 12 TEIS WS-Common hanterar kommunikation mellan e-tjänsteportaler och verksamhetsystem  Uppladdning av dokument  Frågor till Kommuninvånarregister/Skatteverket  Återrapportering till e-Tjänsteportal  Kontroll av det digitala flödet mellan verksamhetssystem & e-tjänsteportal  Enklare förändringsarbete vid byte av verksamhetsystem eller e-tjänst

13 © Tieto Corporation Confidential TEIS WS-Common 13 E-tjänsteportal Brand vägg Teis WS-Common Verksamhetssystem 1 Verksamhetssystem 2 Verksamhetssystem 3 Moduler: Generell modul för presentaion av Teis WS tjänster- Teis WS common Generell ws tjänst för uppladdning/klassificering av meddelanden synkront till integratorn samt återrapportering till eTjänsteportal - UploadMessageSTD - Säkerhet (HTTPS)Generell modul för säkerhet på Teis WS tjänsterna - Frågor/SvarWS-tjänster för frågor/svar t.ex WS GetPerson WS GetProperty WS GetMessage Krav: Teis version 2.x

14 © Tieto Corporation Confidential 14 Efterfråga information Ett system frågar efter information - synkron kommunikation TEIS Integrationsmotor eTjänster Verksamhets- system Arkiv Molntjänster Frågeställar e Fråga Svar Svarare InfoTorg FrågaSvar Web-service Fråga Svar Web-service Fråga Svar Web-service Fråga Svar Web-service Navet Fråga Svar GIS FrågaSvar Metakataloger Fråga Svar Företags- information Person- informatio n Fastighets- informatio n Användar- informatio n

15 © Tieto Corporation Confidential TDU – Tieto Directory Update Kataloghantering 15 Kataloger MicrosoftActiveDirectory Microsoft ADAM Novell eDirectory Mail system Microsoft Exchange (2010/2013) Groupwise FirstClass Personalsystem (adaptrar) Procapita Edu (Tieto) Extens (IST) Personec (Aditro) Aditro HR Progma eCompanion Heroma (Palett) Övrigt Filexporter Lotus Notes Filsystem Windowsserver Novell NetApp Rapportering Mail Fil eventviewer Utbildningsweb GAFE Infomentor Unikum Exempel på automatiserad lösning som skapar eller uppdaterar Hemkatalog Användare och lösenord Epostadress Genererar en rapport på körningen TEIS

16 © Tieto Corporation Confidential Varför TEIS? 16  Skapa förutsättningar för konkurrensutsättning av enskilda verksamhetssystem  Hög Stabilitet, tillförlitlighet och prestanda  Levereras med öppen källkod  Snabb att installera, driftsätta & migrera  Inga avancerade programmeringskunskaper krävs  Användarvänligt gränssnitt – enkelt att skapa egna integrationer  Strukturen bygger på mallar som sätts ihop till färdiga lösningar  Grundpaketet innehåller de komponenter och verktyg som behövs för att skapa en stabil integrationsmiljö.

17 Confidential Referenser

18 © Tieto Corporation Confidential 18 Referens BRIO Utmaning Brios utmaning har varit att bygga upp en effektiv och säker integrationsmiljö för interna och externa inställningar. Lösningen Började runt 2004 med en undersökning av alla anslutningar, filer, servrar osv., vilket ledde till den första installationen av TEIS, som hanterar all datatrafik. Integration och konvertering har gjorts från/till EDIFACT-format samt kommunikationsinställning ar för olika protokoll. Erhållet värde Lösningen innebär att Brio kan spåra och följa upp alla interna och externa integrationer i form av statistik, supporthantering osv. Tieto success case XX% ”När det var dags för BRIO att uppgradera integrationsplattformen, indikerade studien att BRIO skulle byta till TEIS. Kriteriet var kostnadseffektivitet och att Brio redan hade intern expertis på plattformen och var mycket nöjd med plattformens stabilitet och tillförlitlighet.” - Michael Quist IT-chef,

19 Tekniska specifikationer

20 © Tieto Corporation Confidential Lösningsskiss 20 TEIS – Tieto Enterprise Integration Server Workflow Modellering Styrning TEIS Adapter & Web Services Arkitektur TEIS B2B Arkitektur: SHS, Web Services, ebXML, EDI, SWIFT, SEPA etc. Orkestrering Processlogik TEIS Server & Övervaknings konsol Meddelande Processlogik Händelse Processlogik Säkerhet Processlogik e-Tjänster System CRM System ECM System Verksam. System Sök System SealsNet TIX Betal förmedling AMM/AMR Nätverk Stat Kommun Affärs Partners Utvecklings Studio

21 © Tieto Corporation Confidential Meddelandetransport FTP(S), X.400, HTTP(S), SMTP, S/MIME, SHS, MQ m.fl. eHandel mappning, EDI, Svefaktura, XML... Databasaccess ODBC, LDAP, direkta databaskopplingar WEB-access http-interface, SOAP, REST Alerts och meddelanden Mail, SMS-text, Eventviewer Processhantering och EAI. Teis hanterar integrationer i både tjänste- och filbaserad miljö TEIS-funktioner 21

22 © Tieto Corporation Confidential TEIS-funktioner 22 Systemövervakning Applikationer och systemprogramvara Tidsstyrning Processer och larm Automatisk uppstart av program Säkerhet Elektroniska sigill, kryptering, kvittenser Datakonvertering ”any-to-any” formatkonvertering Microsoft applikationsintegration Via VBA, COM-interface och ODBC

23


Ladda ner ppt "Confidential Tieto Enterprise Integration Server Teito Information exchange TEIS & TIX."

Liknande presentationer


Google-annonser