Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Närsjukvårdscentrum 2014-05-06. Utgångspunkter i uppdragsbeskrivning ”Preciserat innehåll, omfattning och lokalisering” Behandla tillstånd som är vanligt.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Närsjukvårdscentrum 2014-05-06. Utgångspunkter i uppdragsbeskrivning ”Preciserat innehåll, omfattning och lokalisering” Behandla tillstånd som är vanligt."— Presentationens avskrift:

1 Närsjukvårdscentrum 2014-05-06

2 Utgångspunkter i uppdragsbeskrivning ”Preciserat innehåll, omfattning och lokalisering” Behandla tillstånd som är vanligt förekommande i befolkningen och ofta förekommande för individen. Specialistmottagningar som anpassas och dimensioneras utifrån lokala behov. En resurs för alla vårdcentraler i närområdet. Inte innehålla operationssalar eller vårdplatser. Kan finnas jourmottagning för allmänmedicin kväll/helg. Överväga möjligheten av akut specialistmottagning dagtid/kväll. Anpassad laboratorie- och radiologisk verksamhet.

3 Arbetsgruppen Marina Olsson, uppdragstagare Madeleine Andersson, FSS Barbro Hedin, HSNK Mats Johansson, Regionkansliet Jörgen Thorn, Närhälsan Ida Wernered, ANS Utvecklingsarbetet inom hälso- och sjukvården 121022

4 Framtidens hälso- och sjukvård Målbild: Utgår från ett invånar- och patientperspektiv utveckla den nära vården erbjuda goda möten samverka gränsöverskridande ta tillvara och implementera nya metoder satsa på hälsofrämjande aktiviteter

5 Framtidens hälso- och sjukvård En definition av närsjukvård: Vanligt förekommande i befolkningen Ofta förekommande för individen Samhällsekonomiskt gynnsamt att driva lokalt Kompetensmässigt möjligt att driva lokalt Närsjukvårdens uppdrag: Hälsofrämjande, förebyggande, diagnostiserande, behandlande, rehabiliterande, omvårdande och stödjande

6 Framtidens hälso- och sjukvård Patient-processer: förebyggande insatser och tidig upptäckt patientfokuserad vård och tillgänglighet effektiva och säkra vårdprocesser arbetsfördelning och kompetensförsörjning Sjukvården ska finnas där människorna finns

7 Närsjukvårdscentrum Göteborgsområdet Hälsofrämjande och förebyggande insatser. Behandla tillstånd vanligt förekommande i befolkningen och ofta återkommande för individen. Förbättrad vård för individer med sammansatta behov. Invånarnas/patientens behov av vård är styrande. Resurs för vårdcentralerna i området. Pat har tillgång till en sammanhållen vård (primärvården huvudingång) Flödeseffektivitet genom systematik, nya arbetssätt och enhetlig vård. ”Vi har ingen färdig modell – vi modellerar”

8 Vi vill att huvuddelen av invånarnas vårdbehov ska tillgodoses av egenvård och primärvård med stöd av definierad samverkan med närsjukhuscentrum och/eller slutenvårdssjukhus. ha ett ökat inflytande i vården från patienter och invånare. att invånarna ska få hjälp utifrån sitt behov. öka tillgängligheten (både i ledtid och omloppstid) i närområdet. öka möjligheterna att förebygga kostsam vård primärt och sekundärt. diagnostisera och inleda behandling snabbare.

9 Vi vill uppnå det genom att patienter/invånare är medaktörer i utvecklingen av en säker vård med hög kvalitet. arbeta patient/kundinvolverat med gemensamma processer med definierade värden kopplat till kund, medicin och flödeseffektivitet. arbeta med akutkonsultation till primärvården i samverkan med diagnostisk verksamhet i närsjukvårdscentrum. stärkt närsjukvård med operationsmöjligheter på dagkirurgisk enhet. arbeta med öppna data, som ökar dynamiken mellan invånare (att ta eget ansvar) och vårdgivare (att förbättra). strukturerat och effektivt marknadsföra ett tydligt vårdutbud och hänvisningsbudskap gentemot invånare. utveckla e-hälsotjänster ex självregistrering och bokningstjänster. utveckla arbetssätt med hjälp telemedicin och ”ON Demand-tjänster”.

10 För patienten kan det betyda ökad trygghet en sammanhållen vård med primärvården som huvudingång bättre kunskap – möjlighet att påverka snabbt omhändertagande högre tillgänglighet – kortare väntetid än kraven idag ökad känsla av kontroll ökat handlingsutrymme att påverka sin hälsa och egenvård

11 För generalisten/allmänspecialisten kan det betyda snabb diagnostik med bedömning och behandling. ökat handlingsutrymme. få stöd av specialister med deras kompetens dag och kvällstid. patienten kan få snabbare tid till specialist på ett NSC.

12 För slutenvården kan det betyda att uppföljningar kan göras av Närsjukvårdscentrum. att slutenvården får färre ”primärvårdsfall”. att läkarna i slutenvården får bättre stöd i den fortsatta vårdprocessen. ”Bra med närsjukvårdsuppdrag på flera ställen så vi vet vad vi kan remittera vart”

13 Patienter med kroniska sjukdomar Från Vårdanalys kartläggning 2014, VIP i vården: Stor andel personer med kronisk sjukdom har vårdkontakter i både primär- och specialistvård under ett år. Samordning mellan vårdnivåer är därför viktig. Vanligt med flera kroniska sjukdomar och många patienter behöver specialistvård vid fler än en specialitet. Samordning mellan områden är därför viktig. Närsjukvårdscentrum kan bli en viktig pusselbit i att tillgodose vårdbehovet. Här finns kompetens kring flera olika, av det mest förekommande, sjukdomarna på samma mottagning. Med väl etablerat samarbete med både primärvård och slutenvård.

14 Verksamhet för vuxna invånare Specialistområden på Närsjukvårdscentrum: Internmedicinsk bas med kardiologi, diabetesvård och lungmedicin inklusive diagnostik, samt hälsofrämjande och förebyggande insatser. Allmän kirurgi, gynekologi, hud, neurologi, njurmedicin, ortopedi, psykiatri, smärtmottagning, urologi, ÖNH och ögon. Dessutom aktuell diagnostik och rehabilitering. Stämmer väl överens med konsumtionen av öppen specialistvård som finns tillgänglig. Undantag neurologi som har låga volymer och njurmedicin som ej särredovisats. Specialistområden anpassas till lokala förutsättningar.

15 Verksamhet för barn och unga invånare Specialistområden på Närsjukvårdscentrum: Barn- och ungdomsmedicin, barn- och ungdomspsykiatri, neuropsykiatri inklusive diagnostik, samt hälsofrämjande och förebyggande insatser. Eventuellt barn- o ungdomshabilitering Inriktning på områden som har stor betydelse för att stärka primärvårdens insatser. En sammanhållen struktur när det gäller fysisk och psykisk hälsa.

16 Diagnostik Önskvärd diagnostik för komplett NSC: Klinisk kemi Bilddiagnostik med konventionell röntgen, klinisk kemi, ultraljud (buk), MR, CT Behovet av endoskopier är viktigt Bilddiagnostik behöver utredas djupare avseende; behov och förutsättningar när det gäller utrustning, bemanning och bedömningar

17 Akutbesök Specialistteam på NSC har uppdrag att göra akutbedömningar under dagtid för primärvården. Närakut kan lokaliseras till ett eller två NSC, med allmänmedicinsk- och specialistkompetens, diagnostik med röntgen samt klinisk kemi. Främst dagtid. Kan kombineras med Närakut/jourmottagning kvällar och helger. Särskilt beakta behov av avlastning av ortopedin vid akutmottagningen SU/Mölndal. Då krävs tillgång till röntgen.

18 Samband dagkirurgi Stärkt närsjukvård, genom operationsmöjligheter. Dagkirurgisk enhet utgör en resurs för NSC. Dagkirurgisk enhet vara resurs för flera NSC. Exempelvis kan två NSC kopplas till en dagkirurgisk enhet. Läkaren som möter patienten på NSC är också den som opererar patienten, även om det inte sker på samma NSC. Opererande läkaren följer patienten istället för tvärtom. Diagnostik som kräver endoskopier hanteras på ett bra sätt.

19 Förslag till lokalisering Hisingen, nordöstra Göteborg och västra Göteborg Centrala Göteborg, beakta att det finns många taxeläkare. Ev 1-2 i Göteborgs kranskommuner. Successiv uppbyggnad. Utvecklingen behöver anpassas till det befintliga utbudet. Kungälvs sjukhus och Alingsås lasarett har idag visst närsjukvårdsuppdrag.

20 Närsjukvårdscentrum Förutsättningar inom HSN 5 Frölunda specialistsjukhus lokaler ”döms ut” efter 2017 Specialistbesöken sker främst vid: -Sahlgrenska Universitetssjukhuset -Frölunda specialistsjukhus - Hos privata specialister inom nämndområdet Ett NSC etableras i Västra och ett i Centrala Göteborg

21 Närsjukvårdscentrum Förutsättningar inom HSN 11 Capio Lundby sjukhus lokaler ”döms ut” efter 2017 Specialistbesöken sker främst vid: - Sahlgrenska Universitetssjukhuset -Capio Lundby sjukhus -Hos privata specialister inom HSN 5 Ett NSC etableras på Hisingen

22 Närsjukvårdscentrum Förutsättningar inom HSN 12 Angereds närsjukhus är under uppbyggnad Specialistbesöken sker främst vid: - Sahlgrenska Universitetssjukhuset - Angereds närsjukhus - Hos privata specialister inom HSN 5 Angereds närsjukhus får uppdraget att vara NSC i nordöstra Göteborg

23 Närsjukvårdscentrum - Förutsättningar inom HSN 4 Väl utvecklad samverkan inom SIMBA. Specialistbesöken sker till stor del på regionens sjukhus: - Kungälvs sjukhus -Sahlgrenska Universitetssjukhuset ev etableras ett NSC någonstans i kranskommunerna

24 Närsjukvårdscentrum Förutsättningar inom HSN 7 Samverkan mellan sjukhus, primärvård och kommun har utvecklats under lång tid Specialistbesöken sker främst vid: - Sahlgrenska Universitetssjukhuset - Hos privata specialister inom HSN 5 Ev etableras ett NSC någonstans i kranskommunerna

25 Viktigt att beakta Forskning, utveckling och utbildning Kommunikation med patient och invånare Kommunikation mellan vårdgivare Kompetensförsörjning Taxe-läkarna Ökad tillämpning av teknik


Ladda ner ppt "Närsjukvårdscentrum 2014-05-06. Utgångspunkter i uppdragsbeskrivning ”Preciserat innehåll, omfattning och lokalisering” Behandla tillstånd som är vanligt."

Liknande presentationer


Google-annonser