Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Partnerförskolor Vilka är vi? Fagersta har 39 förskoleavdelningar, allt från singelförskolor till förskola med sex avdelningar. Förskolorna är uppdelade.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Partnerförskolor Vilka är vi? Fagersta har 39 förskoleavdelningar, allt från singelförskolor till förskola med sex avdelningar. Förskolorna är uppdelade."— Presentationens avskrift:

1 Partnerförskolor Vilka är vi? Fagersta har 39 förskoleavdelningar, allt från singelförskolor till förskola med sex avdelningar. Förskolorna är uppdelade i fyra förskoleområden med varsin ansvarig förskolechef. Vår ambition är att vara en likvärdig förskola, med stor frihet att genom olika metoder arbeta efter läroplanens mål. Samtliga förskolor i Fagersta har utmärkelsen Grön Flagg. Det läggs stor vikt på arbete med matematik, språk, NTA (Natur och Teknik för alla) och IT/media. Just nu pågår en satsning inom kunskapssyn, barnsyn, och pedagogisk dokumentation. Alla förskolor ligger i nära anslutning till naturen och friluftsliv vilket underlättar arbetet med hållbar utveckling. Som IT-verktyg har alla avdelningar bärbar dator, lärplatta, digitalkamera och digital fotoram samt tillgång till projektorer. Vi ingår i Barnkulturgruppen som erbjuder teaterföreställningar för förskolans barn. Inom förskoleverksamheten har vi ett stort antal språk representerade. Fagersta kommun är ett finskt förvaltningsområde.. Förskolor med behov använder mobilappen SAFI som möjliggör kommunikation mellan förskola och hem genom att informationen översätts till vårdnadshavarens hemspråk. SAFI står för Språkapp för inkludering. Vårt kvalitetsarbete Alla arbetslag har gemensam planeringstid en gång i veckan och utöver det är enskild planeringstid schemalagd för alla medarbetare. Tre uppföljningsdagar genomförs per år. Efter revidering av Lpfö 98 (rev 2010) har kvalitetssäkringsverktyg framtagits som hjälper personalen i deras kvalitetssäkrings- och utvecklingsarbete. Arbetet sker kontinuerligt enligt en årsplan. Samtliga fyra förskoleområden har varje månad pedagogiska möten där en representant från varje avdelning deltar för att skapa delaktighet och möjlighet att påverka och utveckla verksamheten. Välkommen till oss! Målet som partnerförskola är att kunna rekrytera nyutbildade förskollärare. Vi ser studenterna som en tillgång på förskolorna. Genom deras närvaro får förskolorna en ypperlig chans att ta del av det senaste inom forskning och vetenskap samt en tätare kontakt med högskolan. Förskolorna bidrar till att ge studenterna inblick i våra fungerande och förankrade metoder för att uppnå Läroplanens olika mål. Partnerförskolor Humlan, Stövargränd 7, med 5 avdelningarhttp://www.humlan.fagersta.se/http://www.humlan.fagersta.se/ Björksta, Olsbovägen 7, med 5 avdelningarhttp://www.bjorksta.fagersta.se/http://www.bjorksta.fagersta.se/ Björkbacken, Risbrovägen 16, med 4 avdelningarhttp://www.bjorkbacken.fagersta.se/http://www.bjorkbacken.fagersta.se/ Prästkragen, Prästkragevägen 6, 5 avdelningarhttp://www.prastkragen.fagersta.se/http://www.prastkragen.fagersta.se/ Rosen, Mariavägen 4, 6 avdelningarhttp://www.rosen.fagersta.se/http://www.rosen.fagersta.se/ Kontaktperson Om du har några frågor kan du vända dig till förskolechef/kordinator Helena Larsson, 0223 – 440 25, helena.larsson@fagersta.se helena.larsson@fagersta.se Information om Fagersta kommun, resor och boende http://fagersta.se/kommunpolitik/omfagersta.4.4135dad514f02d3caa33b5cc.html http://www.sj.se/ http://vl.se/ http://fagersta.se/turism/boataochkonferera.4.77ce246e14d7ac0b88248f8f.html


Ladda ner ppt "Partnerförskolor Vilka är vi? Fagersta har 39 förskoleavdelningar, allt från singelförskolor till förskola med sex avdelningar. Förskolorna är uppdelade."

Liknande presentationer


Google-annonser