Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

LAF/TFA 2006-01 sid 1 ARBETSSKADEFÖRSÄKRING enligt lag och avtal.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "LAF/TFA 2006-01 sid 1 ARBETSSKADEFÖRSÄKRING enligt lag och avtal."— Presentationens avskrift:

1 LAF/TFA sid 1 ARBETSSKADEFÖRSÄKRING enligt lag och avtal

2 LAF/TFA sid 2 VEM OMFATTAS? Ingen skadeståndstalan mot arbetsgivare som tecknat TFA - försäkring Alla förvärvsarbetande Vissa studerande LAF Alla anställda hos företag med försäkringsavtal Företagare som tecknat försäkringsavtal TFA

3 LAF/TFA sid 3 VILKA SKADOR OMFATTAS ? LAF Arbetsolycksfall Färdolycksfall Arbetssjukdomar Smitta TFA Arbetsolycksfall Färdolycksfall Arbetssjukdomar Smitta

4 LAF/TFA sid 4 TRAFIKFÖRSÄKRINGEN - reglerar olycksfall med trafikförsäkringspliktigt fordon Anmäl Trafikförsäkringen TFA ArbetsolycksfallFärdolycksfall Anmäl Trafikförsäkringen TFA prövar endast i omprövningsärenden TFA gäller inte

5 LAF/TFA sid 5 NÄR PRÖVAS EN ARBETSSKADA? LAF Lägre inkomst vid - sjukersättning - omplacering/nytt arbete Vissa kostnader, t ex tandskador Dödsfall TFA Arbetsolycksfall Färdolycksfall (ej trafikförsäkringspliktigt fordon) ILO-konventionen Godkänd arbetssjukdom enl LAF Dödsfall Skriftlig ansökan till FK

6 LAF/TFA sid 6 PRÖVNING - olycksfall Övervägande skäl talar för ett samband mellan olycksfall och skada Arbetsskada Ja Nej Ej arbetsskada

7 LAF/TFA sid 7 PRÖVNING - sjukdomar Helhetsbedömning - faktorer i arbetet som lett till besvären - hur länge och intensivt varit utsatt - vad har utredningen visat - skadliga faktorer utanför arbetet Försäkrad i befintligt skick Övervägande skäl talar för att skadan är en arbetsskada

8 LAF/TFA sid 8 TFA-PRÖVNING Arbetsolycksfall ILO-konventionen Färdolycksfall (ej försäkringspliktigt fordon) Dödsfall Arbetsolycksfall ILO-konventionen Färdolycksfall (ej försäkringspliktigt fordon) Dödsfall Vid arbetssjukdomar inväntar AFA normalt Försäkringskassans beslut

9 LAF/TFA sid 9 TFALAF ERSÄTTNINGAR Livränta < 7,5 bb Särskild arbetsskade- ersättning (2 karensdagar) Vissa kostnader - tandskador - särskilda hjälpmedel - sjukvård utom riket Livränta > 7,5 bb Inkomstersättning Kostnader (självrisk 500 kr) Ideella ersättningar

10 LAF/TFA sid 10 ARBETSOLYCKSFALL Vissa kostnader t ex tandskador Skadedag Sjukersättning, nytt arbete Livränta < 7,5 bb LAF Inkomstersättning* Livränta > 7,5 bb Sveda och värk* Invaliditets- ersättning Kostnader - patientavgifter - glasögon TFA Merkostnader Framtida merkostnader * Fr o m första dagen

11 LAF/TFA sid 11 TFA Inkomstersättning INKOMSTERSÄTTNING - arbetsolycksfall / arbetare Lön sjuk- ersättning, nytt arbete 80% sjuklönsjukpenning 80% 7,5 bb 1 14 TFA Livränta LAF Livränta Mer än 14 dagars sjukskrivning

12 LAF/TFA sid 12 7,5 bb Mer än 14 dagars sjukskrivning INKOMSTERSÄTTNING - arbetsolycksfall / tjänstemän TFA inkomstersättning sjuk- ersättning, nytt arbete 80% sjuklönsjukpenning 80% LAF Livränta Lön 10 % sjuklön ITP sjukpension 90 % sjuklön80 % sjuklön TFA Livränta

13 LAF/TFA sid 13 Vissa kostnader t ex tandskador Visandedag Sjukersättning, nytt arbete Livränta < 7,5 bb LAF ARBETSSJUKDOM Godkänd av FK Skada enligt ILO Kostnader - patientavgifter Framtida merkostnader TFA Livränta > 7,5 bb Invaliditets- ersättning Merkostnader

14 LAF/TFA sid 14 TFA - vållandefall Den skadade Arbetssjukdom som varar i minst 180 dagar godkänd arbetsskada av FK eller AFA Bevisbörda hos den skadade Beslut i vållandenämnden Ersättning för Inkomstförlust fr o m 1a dagen Självrisken för kostnader Sveda och värk fr o m 1a dagen Ingen skadeståndstalan mot arbetsgivaren Den skadade riktar sina anspråk mot TFA Arbetsgivaren

15 LAF/TFA sid 15 KOSTNADER Tandskador, särskilda hjälpmedel, sjukvård utom riket LAF Läkar-, sjukvård Glasögon, hörapparat etc Skadedag14 dag Kläder Övriga merkostnader Framtida merkostnader Akut tidInvaliditetstid TFA

16 LAF/TFA sid 16 KOSTNADER - rehabilitering Skäliga merkostnader i samband med rehabilitering som inte Försäkringskassan ersätter Förutsättningar Kan ej återgå till tidigare förvärvsarbete Omskolning, utbildning till annat arbete med jämförbar inkomst TFA

17 LAF/TFA sid 17 IDEELL ERSÄTTNING Ingen ersättning LAF Sveda och värk (olycksfall) TFA Lyte och men Särskilda olägenheter Akut tidInvaliditetstid

18 LAF/TFA sid 18 IDEELL ERSÄTTNING - S veda och värk Gäller enbart olycksfall Under akut sjuktid Krävs normalt minst 31 dagars sjukskrivning Storlek beroende av - skadans art - typ av behandling - läkningstid (akut tid) Skattefritt engångsbelopp

19 LAF/TFA sid 19 IDEELL ERSÄTTNING - medicinsk invaliditet Baseras på - nedsättning av kroppsfunktion - ålder - återgång i arbete Lyte och men Svårare skador med särskild hög anspänning Baseras på - nedsättning av kroppsfunktion - anspänning i arbete Särskilda olägenheter

20 LAF/TFA sid 20 OLYCKSFALL - exempel Byggnadsarbetare, 40 år, benbrottÅrslön Helt sjukskriven 4 månÅtergår till samma arbete Förutsättning Dag kr Dag kr kr Dag kr Dag kr kr Inkomstersättning Läkarvård, medicin, kr sjukgymnastik Självrisk kr kr Läkarvård, medicin, kr sjukgymnastik Självrisk kr kr Kostnader Sveda och värk, 4 mån varav 1 månad sjukhus kr Invaliditetsersättning - Lyte och men, 10% kr Sveda och värk, 4 mån varav 1 månad sjukhus kr Invaliditetsersättning - Lyte och men, 10% kr Ideella ersättningar

21 LAF/TFA sid 21 DÖDSFALL Begravningshjälp 30% av bb Efterlevandelivränta 12 mån - max 12 år LAF Skälig begravningskostnad TFA Förlust av underhåll Anhörigs psykiska besvär

22 LAF/TFA sid 22 ERSÄTTNING VID ARBETSSKADA Under akut Vissa kostnader Kostnader Kostnader sjukdomstid Full inkomstersättning (sjuk mer än 14 dagar ) F ärdolycksfall Sveda och värk Kostnader Sveda och värk Vid invaliditet Livränta 7,5 bb Särskild arbetsskade- Framtida merkostnader ersättning Invaliditetsersättning Vid rehabilitering Vissa kostnader Vid dödsfall BegravningshjälpBegravningskostnader EfterlevandelivräntaFörlust av underhåll Anhörigs psykiska besvär ArbetsolycksfallArbetssjukdom LAFTFA


Ladda ner ppt "LAF/TFA 2006-01 sid 1 ARBETSSKADEFÖRSÄKRING enligt lag och avtal."

Liknande presentationer


Google-annonser