Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

LAF/TFA 2006-01 sid 1 ARBETSSKADEFÖRSÄKRING enligt lag och avtal.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "LAF/TFA 2006-01 sid 1 ARBETSSKADEFÖRSÄKRING enligt lag och avtal."— Presentationens avskrift:

1 LAF/TFA 2006-01 sid 1 ARBETSSKADEFÖRSÄKRING enligt lag och avtal

2 LAF/TFA 2006-01 sid 2 VEM OMFATTAS? Ingen skadeståndstalan mot arbetsgivare som tecknat TFA - försäkring Alla förvärvsarbetande Vissa studerande LAF Alla anställda hos företag med försäkringsavtal Företagare som tecknat försäkringsavtal TFA

3 LAF/TFA 2006-01 sid 3 VILKA SKADOR OMFATTAS ? LAF Arbetsolycksfall Färdolycksfall Arbetssjukdomar Smitta TFA Arbetsolycksfall Färdolycksfall Arbetssjukdomar Smitta

4 LAF/TFA 2006-01 sid 4 TRAFIKFÖRSÄKRINGEN - reglerar olycksfall med trafikförsäkringspliktigt fordon Anmäl Trafikförsäkringen TFA ArbetsolycksfallFärdolycksfall Anmäl Trafikförsäkringen TFA prövar endast i omprövningsärenden TFA gäller inte

5 LAF/TFA 2006-01 sid 5 NÄR PRÖVAS EN ARBETSSKADA? LAF Lägre inkomst vid - sjukersättning - omplacering/nytt arbete Vissa kostnader, t ex tandskador Dödsfall TFA Arbetsolycksfall Färdolycksfall (ej trafikförsäkringspliktigt fordon) ILO-konventionen Godkänd arbetssjukdom enl LAF Dödsfall Skriftlig ansökan till FK

6 LAF/TFA 2006-01 sid 6 PRÖVNING - olycksfall Övervägande skäl talar för ett samband mellan olycksfall och skada Arbetsskada Ja Nej Ej arbetsskada

7 LAF/TFA 2006-01 sid 7 PRÖVNING - sjukdomar Helhetsbedömning - faktorer i arbetet som lett till besvären - hur länge och intensivt varit utsatt - vad har utredningen visat - skadliga faktorer utanför arbetet Försäkrad i befintligt skick Övervägande skäl talar för att skadan är en arbetsskada

8 LAF/TFA 2006-01 sid 8 TFA-PRÖVNING Arbetsolycksfall ILO-konventionen Färdolycksfall (ej försäkringspliktigt fordon) Dödsfall Arbetsolycksfall ILO-konventionen Färdolycksfall (ej försäkringspliktigt fordon) Dödsfall Vid arbetssjukdomar inväntar AFA normalt Försäkringskassans beslut

9 LAF/TFA 2006-01 sid 9 TFALAF ERSÄTTNINGAR Livränta < 7,5 bb Särskild arbetsskade- ersättning (2 karensdagar) Vissa kostnader - tandskador - särskilda hjälpmedel - sjukvård utom riket Livränta > 7,5 bb Inkomstersättning Kostnader (självrisk 500 kr) Ideella ersättningar

10 LAF/TFA 2006-01 sid 10 ARBETSOLYCKSFALL Vissa kostnader t ex tandskador Skadedag 14 30 Sjukersättning, nytt arbete Livränta < 7,5 bb LAF Inkomstersättning* Livränta > 7,5 bb Sveda och värk* Invaliditets- ersättning Kostnader - patientavgifter - glasögon TFA Merkostnader Framtida merkostnader * Fr o m första dagen

11 LAF/TFA 2006-01 sid 11 TFA Inkomstersättning INKOMSTERSÄTTNING - arbetsolycksfall / arbetare Lön sjuk- ersättning, nytt arbete 80% sjuklönsjukpenning 80% 7,5 bb 1 14 TFA Livränta LAF Livränta Mer än 14 dagars sjukskrivning

12 LAF/TFA 2006-01 sid 12 7,5 bb Mer än 14 dagars sjukskrivning INKOMSTERSÄTTNING - arbetsolycksfall / tjänstemän TFA inkomstersättning sjuk- ersättning, nytt arbete 80% sjuklönsjukpenning 80% 1 14 91 LAF Livränta Lön 10 % sjuklön ITP sjukpension 90 % sjuklön80 % sjuklön TFA Livränta

13 LAF/TFA 2006-01 sid 13 Vissa kostnader t ex tandskador Visandedag 14 90 Sjukersättning, nytt arbete Livränta < 7,5 bb LAF ARBETSSJUKDOM Godkänd av FK Skada enligt ILO Kostnader - patientavgifter Framtida merkostnader TFA Livränta > 7,5 bb Invaliditets- ersättning Merkostnader

14 LAF/TFA 2006-01 sid 14 TFA - vållandefall Den skadade Arbetssjukdom som varar i minst 180 dagar godkänd arbetsskada av FK eller AFA Bevisbörda hos den skadade Beslut i vållandenämnden Ersättning för Inkomstförlust fr o m 1a dagen Självrisken för kostnader Sveda och värk fr o m 1a dagen Ingen skadeståndstalan mot arbetsgivaren Den skadade riktar sina anspråk mot TFA Arbetsgivaren

15 LAF/TFA 2006-01 sid 15 KOSTNADER Tandskador, särskilda hjälpmedel, sjukvård utom riket LAF Läkar-, sjukvård Glasögon, hörapparat etc Skadedag14 dag Kläder Övriga merkostnader Framtida merkostnader Akut tidInvaliditetstid TFA

16 LAF/TFA 2006-01 sid 16 KOSTNADER - rehabilitering Skäliga merkostnader i samband med rehabilitering som inte Försäkringskassan ersätter Förutsättningar Kan ej återgå till tidigare förvärvsarbete Omskolning, utbildning till annat arbete med jämförbar inkomst TFA

17 LAF/TFA 2006-01 sid 17 IDEELL ERSÄTTNING Ingen ersättning LAF Sveda och värk (olycksfall) TFA Lyte och men Särskilda olägenheter Akut tidInvaliditetstid

18 LAF/TFA 2006-01 sid 18 IDEELL ERSÄTTNING - S veda och värk Gäller enbart olycksfall Under akut sjuktid Krävs normalt minst 31 dagars sjukskrivning Storlek beroende av - skadans art - typ av behandling - läkningstid (akut tid) Skattefritt engångsbelopp

19 LAF/TFA 2006-01 sid 19 IDEELL ERSÄTTNING - medicinsk invaliditet Baseras på - nedsättning av kroppsfunktion - ålder - återgång i arbete Lyte och men Svårare skador med särskild hög anspänning Baseras på - nedsättning av kroppsfunktion - anspänning i arbete Särskilda olägenheter

20 LAF/TFA 2006-01 sid 20 OLYCKSFALL - exempel Byggnadsarbetare, 40 år, benbrottÅrslön 240 000 Helt sjukskriven 4 månÅtergår till samma arbete Förutsättning Dag 1 923 kr Dag 2-12015 649 kr 16 572 kr Dag 1 923 kr Dag 2-12015 649 kr 16 572 kr Inkomstersättning Läkarvård, medicin, 1 800 kr sjukgymnastik Självrisk - 500 kr 1 300 kr Läkarvård, medicin, 1 800 kr sjukgymnastik Självrisk - 500 kr 1 300 kr Kostnader Sveda och värk, 4 mån varav 1 månad sjukhus 9 900 kr Invaliditetsersättning - Lyte och men, 10%130 100 kr Sveda och värk, 4 mån varav 1 månad sjukhus 9 900 kr Invaliditetsersättning - Lyte och men, 10%130 100 kr Ideella ersättningar

21 LAF/TFA 2006-01 sid 21 DÖDSFALL Begravningshjälp 30% av bb Efterlevandelivränta 12 mån - max 12 år LAF Skälig begravningskostnad TFA Förlust av underhåll Anhörigs psykiska besvär

22 LAF/TFA 2006-01 sid 22 ERSÄTTNING VID ARBETSSKADA Under akut Vissa kostnader Kostnader Kostnader sjukdomstid Full inkomstersättning (sjuk mer än 14 dagar ) F ärdolycksfall Sveda och värk Kostnader Sveda och värk Vid invaliditet Livränta 7,5 bb Särskild arbetsskade- Framtida merkostnader ersättning Invaliditetsersättning Vid rehabilitering Vissa kostnader Vid dödsfall BegravningshjälpBegravningskostnader EfterlevandelivräntaFörlust av underhåll Anhörigs psykiska besvär ArbetsolycksfallArbetssjukdom LAFTFA


Ladda ner ppt "LAF/TFA 2006-01 sid 1 ARBETSSKADEFÖRSÄKRING enligt lag och avtal."

Liknande presentationer


Google-annonser