Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

ADDIS ® Alkohol Drog Diagnos InStrument ADDIS och ADDIS-Ung är ett strukturerat intervjuformulär som används för att kartlägga alkohol- och drog problematik.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "ADDIS ® Alkohol Drog Diagnos InStrument ADDIS och ADDIS-Ung är ett strukturerat intervjuformulär som används för att kartlägga alkohol- och drog problematik."— Presentationens avskrift:

1 ADDIS ® Alkohol Drog Diagnos InStrument ADDIS och ADDIS-Ung är ett strukturerat intervjuformulär som används för att kartlägga alkohol- och drog problematik och som resulterar i en bedömning/diagnos. Förkunskapskrav: Högskoleutbildning + beroendelära eller Certifierad alkohol- och drogbehandlare Kräver utbildning och certifiering genom Dahl & Dahl AB i Åre och Örebro.

2 Två internationella diagnossystem ICD-10 och DSM-IV ICD-10 = International Classification of Diseases and Related Health Problems, 1993 (WHO) DSM-IV = Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 1994 (APA)

3 Etablera kontakt med patient/klient Identifiera problemet med AUDIT och/eller GT och CDT Män: < 7 poäng Kvinnor: < 5 poäng ALKOHOL – upptäcka, utreda, bedöma, planera, behandla och följa upp Kort motiverande rådgivning (t.ex. FRAMES eller MI) Diagnostisk bedömning av problemet och dess svårighets- grad (DSM-IV eller ICD-10) 8-15 poäng 6-13 poäng 16-19 poäng 14-17 poäng >20 poäng >18 poäng Kort motiverande rådgivning (t.ex. FRAMES eller MI) Några uppföljningar med AUDIT och/eller GT och CDT Minst en uppföljning med AUDIT och/eller GT och CDT Inga problem, intervention inte nödvändigt Utredning med ASI och MAPS samt personbedömning med psykologiska tester Strukturerad psykosocial behandling med t.ex. motivationsmetodik, psykodynamisk terapi, 12-stegsprogram, kognitiv beteendeterapi, och/eller par/anhörig terapi Läkemedelsbehandling med Campral, Revia och/eller Antabus Regelbunden uppföljning med ASI och MAPS och/eller GT och CDT Låg kostnad avseende tidsåtgång och kompetenskrav hos behandlaren Hög kostnad avseende tidsåtgång och kompetenskrav hos behandlaren Sammanfattning från Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevård (Socialstyrelsen, 2007) av Claudia Fahlke, Ulf Berggren & Jan Balldin (Göteborg Alcohol Research Project) Observera att MAST kan användas i stället för AUDIT DOK eller ADAD (ungdomsversion) kan användas i stället för ASI GT och CDT kan kompletteras med t.ex. ASAT och ALAT AUDIT poäng?

4 Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevården (2007) rekommenderar: att de diagnostiska kriterierna för beroende respektive missbruk/skadligt bruk (enligt ICD-10 respektive DSM- IV) används i utredningsarbetet. Generellt rekommenderas också att man i detta utredningsarbete använder strukturerade instrument som är validerade i ett svenskt sammanhang. I dagsläget är ADDIS den enda diagnosinstrument för beroendediagnostik enligt ICD-10 och DSM-IV som är validerat i svensk population, samt kvalitetsgranskat och godkänt av Socialstyrelsen. (2010) Ulla Jergeby

5 ADDIS intervjuformulär är uppdelad enl. följande: Allmänt: 5 frågor Stress: 17 frågor Ångest 4 frågor Depression: 9 frågor Koffein, nikotin, mat och spel 9 frågor Alkohol- och droger: 54 frågor

6 ADDIS-Ung ADDIS-Ung är en vidare utveckling av ADDIS, skriven och anpassad för ungdomar. Samma diagnoskriterier används, men med en högre tröskel för att inte överdiagnostisera.

7 ADDIS kartläggning -Terapeutisk intervju -Validerade - ingens åsikt eller attityd -Är objektiv – resultatet blir detsamma -Kvalitetssäkring för både Dig och klienten -Baserat på individens svar -Kunskapshöjande samt motivationsgivande för klienten -Grundläggande för behandlingsplanering -ADDIS är baserad på SUDDS som är evidensbaserad

8 Vilken fas?? ADDIS ger en möjlighet att utröna om ett beroende är aktuellt eller remission och om det är i: Tidigt stadium Mellanstadium Sent stadium

9 ADDIS® Age10121416182022242628303234363840424446485051 0 C 1 A 2 B 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 2170

10 Utbildningsmodell för ADDIS: Steg 1 och 2 Introduktion: Utbildning i Tidig Upptäckt och Beroendelära1 dagar Grundutb.: Bedömning och diagnostik med ADDIS 3 dagar Steg 3 Handledning: 2 godkända ADDIS-intervjuer Fördjupning: 2 dagar Handledning: 2 godkända ADDIS-intervjuer + 1 godkänd fallbeskrivning Examination: 1 dag Ovanstående 3 steg leder fram till: Behörighet: Rätt att bedöma/ställa diagnos med ADDIS enl. ICD-10 och DSM-IV-kriterier. 8 timmars fortbildning vartannat år krävs för att vidmakthålla behörigheten. Steg 4 Re-certifieriang1 dag

11 Villkor för behörighet i ADDIS 1.Utbildning på akademisk nivå i ämnen med vårdande, social inriktning (t ex läkare, sjuksköterska, psykolog, socionom). Eller utbildning till alkohol/drogrådgivare motsvarande minst 20 högskolepoäng. 2.Kunskaper i beroendelära motsvarande minst den teoretiska grundutbildning i ämnet som erhålles vid ovanstående utbildningar. Om det visar sig att detta är otillräckliga för att kunna genomföra ADDIS-utbildningen och arbeta med instrumentet på ett adekvat sätt, krävs komplettering utbildning innan behörighet utfärdas. 3.Godkänd handledning av en av Dahl & Dahl godkänd handledare i minst 4 st ADDIS intervjuer samt en fallbeskrivning. 4.Godkänd examination som visar erforderlig sakkunskap i ämnet: 1)alkohol/drogberoende, 2) ICD-10 och DSM-IV samt 3) användning av ADDIS. 5.8 timmars fortbildning i diagnostik och bedömning med ADDIS vartannat år för att bibehålla behörigheten. Observera att re-certifiering i ADDIS inte ger förlängd behörighet i ADDIS-Ung och vice versa, men att man i förekommande fall kan välja om man vill bibehålla behörigheten i båda instrumenten eller i ett av dem. 6.Dispens kan ges om man inte uppfyller det första villkoret men har många års erfarenhet inom alkohol/drogområdet. Man får då behörighet med dispens vilket innebär att någon med full behörighet ska ansvara för formulärets användning.


Ladda ner ppt "ADDIS ® Alkohol Drog Diagnos InStrument ADDIS och ADDIS-Ung är ett strukturerat intervjuformulär som används för att kartlägga alkohol- och drog problematik."

Liknande presentationer


Google-annonser