Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Resurseffektiv produktion av slagtekalve- og ungtyrekød Lisbeth Mogensen, Troels Kristensen and Mogens Vestergaard, Aarhus University, Denmark, Nicolaj.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Resurseffektiv produktion av slagtekalve- og ungtyrekød Lisbeth Mogensen, Troels Kristensen and Mogens Vestergaard, Aarhus University, Denmark, Nicolaj."— Presentationens avskrift:

1 Resurseffektiv produktion av slagtekalve- og ungtyrekød Lisbeth Mogensen, Troels Kristensen and Mogens Vestergaard, Aarhus University, Denmark, Nicolaj I. Nielsen, Agro Tech a/s, Denmark Per Spleth, Knowledge Centre for Agriculture, Denmark Maria Henriksson, Christian Swensson and Anna Hessle, Swedish University of Agricultural Science

2 Fokus på…. 2 Klimatavtrycket från typiska uppfödningsmodeller för nötköttsproduktion i Danmark och Sverige med hjälp av livscykelaanalyser (LCA)

3 Material och metod 3 Genomgång av existerande uppfödningsmodeller för nötköttsproduktion i Danmark och Sverige Data insamlades som representerar genomsnittet för varje produktionsgren > foderstat > tillväxt > foderomvandling > Slaktutbyte

4 Nötköttsproduktion 4 Självrekryterande köttproduktion:  Extensiv(High Land Cattle)(DK)  Intensiv uppfödning(Charolais, Hereford, Simmenthal)(SE)  Intensiv(Limousine)(DK) Tjurkalvar från mjölkproduktion, framförallt Holstein  Stut(25,4 m.,610 Levande vikt)(SE)  Stut(24 m., 570 kg LV, ekologisk)(DK)  Tjur(19 m., 630 kg LV)(SE)  Ungtjur(11.3 m., 450 kg LV)(DK)  Mellankalv(9.3 m., 380 kg LV)(DK)  Mellankalv(9,0 m., 307 kg LV)(SE)

5 extensivt DIKO system (DK) 5  Highland Cattle  180 days bete med låg produktion  Permanent bete (2300 kg TS/ha) och naturbete (600 kg TS/ha)  Vinter: djupströbädd  Mycket grovfoder (ensilage) för att stimulera tillväxt på sommaren  0.9 kalvar/ko/år (20% rekrytering)  Kvigor: inkalvning 36 månader  Tjurkalvar slaktas vid 22 månader (430 kg levande vikt)

6 Intensiv DIKO system (SE) Charolais, Hereford, Simmenthal 165 dagar på bete (2300 kg TS /ha) Vinter: djupströbädd  1.0 kalvar/ko/år (20% rekrytering)  Kvigor: inkalvning 24 månader  Tjurkalvar slaktas vid 17 månader (633 kg)

7 Intensiv dikosystem (DK) 7  Limousine  150 dagar bra bete:  Gräsklöver (7100 kg TS/ha) och permanent bete (2300 kg TS/ha)  Vinter: djupströbädd, mycket grovfoder (framförallt ensilage) – tjurkalvar får mer ensilage  1.0 kalvar/ko/år (25% rekrytering)  Kvigor: inkalvning 30 månader  Tjurkalvar slaktas vid 14 månader (590 kg)

8 Stutar (SE)  Mjölkraskalv 80 kg levande vikt (76 dagar)  Extensivt system baserat på bete och grovfoder (ofta ekologiskt)  Slakt vid 25,4 månader (610 kg levande vikt)  Bete 143 dagar/år, bete 2300 kg ts/ha, 550 g tillväxt  Vinter: djupströ, 900 gram/dag, restriktiv kraftfodergiva  “Slutgödning”: 45 days, 1100 gram/dag

9 Stutar (DK) 9  Mjölkraskalv 55 kg levande vikt (30 days)  Dansk Holstein  Extensivt system baserat på bete och grovfoder (ofta ekologiskt)  Slakt vid 24 månader (570 kg levande vikt)  Bete 160 dagar/år, bete 7100 kg ts/ha, 730 g tillväxt  Vinter: djupströ, 640 gram/dag, restriktiv kraftfodergiva  “Fattening”: 45 days, 1100 gram/dag

10 Tjur 19 månAder (SE) 10  Mjölkraskalv 80 kg levande vikt (63 dagar)  Slakt vid 19 månader (630 kg )  Djupströ till 200 kg, därefter spalt (25 : 75)  3200 kg ts foder/producerad tjur, 40% grovfoder (klövergräsensilage)

11 Tjur 11.3 månader (DK) 11  Mjölkraskalv 55 kg levande vikt(30 dagar)  Slakt vid 11.3 månader (450 kg levande vikt)  Djupströ till 200 kg, därefter spalt (25 : 75)  1900 kg ts foder/producerad tjur, 9% grovfoder (halm, gräsensilage)

12 9.3 månader (DK) 12  Mjölkraskalv 55 kg levande vikt (30 dagar)  Slakt vid 9,3 månader (380 kg levande vikt)  Kontraktsuppfödning ‘Danish veal’  Krav: Djupströ till 6 månader, 8-10 månader, 180-240 kg slaktvikt  1400 kg ts/producerad tjur, 10% grovfoder (halm, gräsensilage)

13 9.0 månader (SE)  Mjölkraskalv 80 kg levande vikt (76 dagar)  Slakt vid 9,0 månader (307 kg levande vikt)  Kontraktsuppfödning  Djupströ och spalt (25/75)   975 kg ts/producerad tjur, 28% grovfoder (gräsensilage)

14 Tillväxt och foder Diko system ExtensivIntensiv Tillväxt, g/dag 600 1) 1580 1) 1300 1) Foder Kg ts/kg tillväxt 15.8 2) 11,7 2) 11.5 2) Grovfoder, % 978285 1)Tjurkalv i dikosystem 2)Besättning

15 Kalvar från mjölkproduktionen Stut 25,4 SE Stut 25 DK Tjur 19,0 SE Tjur 11 DK Mellankalv 9,4 DK Mellankalv 9,0 SE Tillväxt gram/dag 7607101100128013201150 Foder Kg ts/kg tillväxt 8,77,36,14,74,3 Grovfoder % 91895091028

16

17 Metan från våmjäsning 17 Diko: CH 4 (MJ/d) = 2,87+1,23 * DMI - 0,1164 * FA Kvigor, tjurkalvar: CH 4 (MJ/d) = (-0,046 * CONC + 7,1379)/100 * GE DMI : kg ts per dag (Nielsen et al., 2013) FA: Fettsyror (g/kg ts) CONC: kraftfoder, % GE: Bruttoenergi (MJ/day)

18 Klimatavtryck av djurfoder 18 FORSØG II - RISBJERG SLAGTESVIN PÅ KLØVERGRÆS, KÅL OG ROER g CO 2 /kg (DM)

19 Klimatavtrycket från nötkött 19 FORSØG II - RISBJERG SLAGTESVIN PÅ KLØVERGRÆS, KÅL OG ROER kg CO 2 /kg carcass 30.7

20 Kg CO 2 /kg kött

21 Slutsatser Baserat på data från nio olika nötköttsproduktionssystem: 600 - 1300 gram daglig tillväxt 4.3 - 15.8 kg TS intag per kg tillväxt 9 - 97 % av TS från grovfoder CF: 8.9 - 30.7 kg CO 2 ekvivalenter per kg kött 21


Ladda ner ppt "Resurseffektiv produktion av slagtekalve- og ungtyrekød Lisbeth Mogensen, Troels Kristensen and Mogens Vestergaard, Aarhus University, Denmark, Nicolaj."

Liknande presentationer


Google-annonser