Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Parkeringstal för ett attraktivt Västerås 2015-11-11 Linnea Viklund Tekniska kontoret.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Parkeringstal för ett attraktivt Västerås 2015-11-11 Linnea Viklund Tekniska kontoret."— Presentationens avskrift:

1 Parkeringstal för ett attraktivt Västerås 2015-11-11 Linnea Viklund Tekniska kontoret

2

3 Parkeringsprogram 1(2) Visar stadens övergripande viljeinriktning kring parkering Cykel, bil, moped och MC Siktar mot år 2026 Övergripande mål bryts ner och kopplas till parkeringsfrågorna Fem mål med tillhörande strategier: Effektivt markutnyttjande Mer hållbart resande Samhällsekonomiskt gynnsamt stadsbyggande Skapande av attraktivare stadsmiljöer En mer tillgänglig stad

4 Helhetssyn på parkering Parkering för boende och verksamheter ska lösas på kvartersmark Parkeringsplatser på gatumark ska förvaltas av kommunen Fyrstegsprincipen som grund Parkering som styrmedel I planskedet Som huvudman Som arbetsgivare

5 Olika lösningar för parkering Parkeringsköp/-avlösen Gemensamhetsanläggning Parkeringsreservat Samnyttjande Markparkering endast i externa lägen

6 Parkering en oväntat (?) het fråga Budskapsplattform -> bättre samtalsklimat Parkering en oväntat (?) het fråga Budskapsplattform -> bättre samtalsklimat

7

8 Dygnsparkering Timparkering Grundnivå Guldnivå

9 Trygghet, stöldskydd, trafiksäkerhet

10 Utrymme och tillgänglighet

11 Lokalisering, väderskydd, gestaltning

12 Kringutrustning och skötsel

13 Flexibla parkeringstal Steg 1. Grundtal för efterfrågan på bilparkering avläses i tabell Steg 2. Reduktion för bilpool, upp till 20 % Steg 3. Reduktion för MM-åtgärder, upp till 10 % Steg 4. Reduktion för samnyttjande, beräknas Steg 5. Reservplan för parkering Anpassad efterfrågan Förväntad efterfrågan Detaljplaneskede och bygglovsskede Bygglovsskede Detaljplaneskede

14 Avtal och uppföljning Tidiga skeden: Regleras i markanvisningsavtal/exploateringsavtal Ibland kommer frågan in först i bygglovsskedet Uppföljning är en svår nöt! Relativt enkelt att följa upp införande och finansiering Svårare att följa upp på längre sikt Löpande utvärdering av t ex MM-åtgärder Kunskapsåterföring om inte åtgärderna fungerar Vi provar oss fram!

15 Flexibla parkeringstal för bil – räkneexempel 10 000 kvm bostäder och 10 000 kvm verksamheter Zon 2, centrumnära men inte innanför cityringen Bilpool ingår i 5 år för boende och verksamma MM-åtgärder för att få full rabatt: gröna resplaner tas fram, lokal för resfria möten, cykelparkering (guld) inomhus, lånecykelsystem med t ex lådcyklar och elcyklar, kollektivtrafikkort för tjänsteresor Total minskning: 40 %, 111 platser, motsvarar 16,5 mkr? BostäderVerksamheterBilpoolTotalt Gamla p-tal (antal p per 1000 kvm)1217 Antal p med gamla p-tal120170-290 Nya p-tal (antal p per 1000 kvm)9+116+2 Antal p med nya p-tal100180-280 Antal p med nya p-tal, bilpool och MM7513613224 Antal p med fullt samnyttjande 15613169 Besparing111

16 Parkeringssnurran Snurran

17 Resultat

18 Tack! linnea.viklund@vasteras.se


Ladda ner ppt "Parkeringstal för ett attraktivt Västerås 2015-11-11 Linnea Viklund Tekniska kontoret."

Liknande presentationer


Google-annonser