Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Klicka här för att ändra format Teknikcollege FILMFILM.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Klicka här för att ändra format Teknikcollege FILMFILM."— Presentationens avskrift:

1 Klicka här för att ändra format Teknikcollege FILMFILM

2 09.00 – 09.15 Inledning TCGR mål och vision av dagen 09.15 – 09.30 Riksföreningen introduktion om återcertifieringen 2016! Paus fika 09.30 – 11.30 Workshop i mindre grupper 11.30 – 12.00 summering avstämning Lunch 13.00 – 16.00 TCGRrådsmöte DAGENS UPPLÄGG

3 Sveriges främsta industriregion = Sveriges främsta Teknikcollege region?

4 25% av våra ungdomar slutför Inte gymnasiet! Fler elever obehöriga till gymnasieskolan Matchningsproblematiken breder ut sig och ställer krav på ökad samverkan! En förändrad omvärld ställer krav på nya färdigheter och kompetenser! SAMHÄLLETS UTMANINGAR Teknikcollege utbildningars staturs - Få söker Industritekniska programmet Yrkeslärare rekryteringsbehov

5 Dubbelt söktryck till Teknikprogrammet, sedan första certifieringen – höjer statusen Upprätthållit volymerna på Industritekniska tack vare Volvo, SKF, Kemiföretagen. Gymnasieingenjören – GR samverkan Nationell handledarutbildning – GR samverkan Fler teknikutbildningar inom Vuxenbildningen och YH Aktiviteter mot grundskolan – öka intresset för teknik och industri. Kvalificerade utbildningar – vinnare av internationella, nationella tävlingar. Kompetensutvecklingsinsatser – för lärare i regionen Omvärldsbevakning – kompetensförsörjning, kompetensbehov Lobbyverksamhet - te x yrkesutbildning utredningen - inriktning processteknik på TE Marknadsföring – synliggöra utbildningar och kompetensbehovet i regionen Regional samverkan mellan skola och utbildning och mellan skola och arbetsliv TCGR Goda Effekter

6 Starka kriterier Regionalt lättåtkomligt utbud av utbildningar med nära koppling till arbetsliv och högskola Regional samverkan genom dialog ibland annat TCGR-rådet Spin-off effekter av annat regionalt utvecklingsarbete med bäring på TC Utvecklingsområden: Hur kvalitetssäkra arbetet kring återcertifieringen 2016? Hur öka och upprätthålla näringslivsrepresentanter inom TCGR? Hur upprätthålla IN-programmet under en övergångsperiod? Hur kan regionen få tillstånd till fler YH-utbildningar? Hur kan fler flickor lockas att välja tekniska utbildningar? Verksamhetsberättelse 2014

7 Instruktioner Workshop Steg 1. indelning av grupper Steg 2. (20 min) Tankar ni om progressionsplanen, utseende, funktion? Vad fungerar väl - Vilka är våra starka kriterier? Vilka är våra utvecklingsområden inom TCGR? (Utifrån progressionsplanen och befintliga arbete, rådsmöten, regionala aktiviteter) Gruppen skriver ner dessa på ett gemensamt papper Steg 3. (40min) Vad vill vi att TCGR skall uppnå om 3 år och om 5 år (2021) (kopplat till kriterierna) Hur skall vi uppnå detta? Varje grupp roterar mellan kriterierna och skriver på ett gemensamt papper, vänd på pappret när ni är klara, processledare säger till när ni roterar. Steg 4. Redovising per grupp (30min)

8 d 1 2 34 Vad betyder kriterierna och hur vill vi arbeta med dessa? - Vad vill vi att TCGR skall uppnå om 3 år och om 5 år

9 1) Mötet öppnas 2) Presentation av deltagare - dagordningen 3) Föregående mötesprotokoll 4) Riksföreningen - återcertifiering och aktuella nyheter FIKA 5) Återkoppling från förmiddagens arbete kring TCGR -progressionsplan 7)Tidsplan/handlingsplan kring återcertifieringen både regionalt och lokalt 8)Informationspunkter: 27/10 - hur går vi vidare? Handledarutbildningen en gemensam utbildningsdag? TeknikCampen - hur går vi vidare? Gymnasieingenjören – vilka ansöker? Industri 4.0 VGR + Kompetensförsörjnings dag på UnderhållsMässan Validering – TCGR rådsmöte

10 1. Senaste verksamhetsberättelse som beskriver följande: - Beskrivning av ledning och samordning (organisationsskiss, finansieringsmodell, sammansättning av styrgrupper, processledartjänst och arbetsgrupper, samt agendan för lokala och regionala möten). - Kartläggning över antal studerande – enligt nationell mall - Genomförda aktiviteter – enligt nationell mall - Kontaktlista – som enligt nationell mall omfattar regionala och lokala styrgruppsmedlemmar, samt samverkande företag. 2. Progressionsplan/självskattning. Viktigt att självutvärdering kopplas mot handlingsplaner. 3. Samverkansavtal för kommande certifieringsperiod 4. Beskrivning av hur företagens kompetensbehov ska tillgodoses och hur de ser ut 5. Verksamhetsmål/visioner för kommande certifieringsperiod Återansökan ska alltså innehålla

11 7 December lämnar samtliga lokala TC in deras kartläggningar med studerande och samverkansföretag och uppdaterad kontaktlista. XX Februari lämnar samtliga lokala TC in sina verksamhetsberättelser och uppdaterade progressionsplan/Aktivitetsplan På TCGR mötena arbetar vi kontinuerligt med GRTC visioner och målsättning kopplat till vår progressionsplan/Aktivitetsplan. Mellan möten arbetar Ordförande samt Processledare med stöd av parterna med sammanställningen av TCGR återansökan samt progressionsplan/Aktivitetsplan. Mars/april producera en ny TCGR progressionsplan/Aktivitetsplan, kompetensbehovet och Återansökan Maj progressionsplan och återansökan och kartläggning för beslut på rådsmötet Vid början av Juni inlämning av TCGR Återansökan och progressionsplan/Aktivitetsplan. Förslag tidsplan - återcertifiering 2016

12 @teknikcollege www.teknikcolleg ewww.teknikcolleg e.se


Ladda ner ppt "Klicka här för att ändra format Teknikcollege FILMFILM."

Liknande presentationer


Google-annonser