Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

CAN-konferensen 13-03-2013 Erfarenheter av ÖPP/Effekt kopplat till lokal drogvaneundersökning Vad blev resultatet?

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "CAN-konferensen 13-03-2013 Erfarenheter av ÖPP/Effekt kopplat till lokal drogvaneundersökning Vad blev resultatet?"— Presentationens avskrift:

1 CAN-konferensen 13-03-2013 Erfarenheter av ÖPP/Effekt kopplat till lokal drogvaneundersökning Vad blev resultatet?

2 Strömsunds kommun 2006 – påbörjades ett långsiktigt, strategiskt förebyggande arbete Projekt 3 x 3 under 4 år Alkohol-drogförebyggande samordnare Genomförandeplaner - uppföljning Styrgrupp – politiker/tjänstemän/polis/primärvård

3 Fokusområden Föräldrastöd Ungdomars attityder Begränsad tillgänglighet

4 Aktiviteter/insatser Föräldrastöd – Föräldrakraft/temakvällar, ÖPP/Effekt, Föräldraverkstan, ABC- grupper Ungdomars attityder – livskunskap, inför studenten, vit februari, drogvaneundersökning, don´t drink and drive, tobaksprojekt, teater/diskussioner

5 Aktiviteter/insatser Begränsad tillgänglighet – samverkan polis-skola-soc/överenskommelse, Kronobergsmodellen, ansvarsfull alkohol-servering, kampanj mot langning, nattvandring, drogvaneundersökning

6 Folkhälsoprogram – Mål 2011 - 2016 Minskat bruk av alkohol och tobak med särskilt fokus på unga vuxna – sänka debutåldern, minska berusningsdrickandet Motverka langning av alkohol och tobak till underåriga Narkotikafritt samhälle Inga rattonyktra

7 Nyckelord Politisk vilja Blandad styrgrupp Långsiktigt och strategiskt Genomförandeplaner Samverkan Tålamod

8 Drogvaneundersökning 2007 – 2012 vecka 11-13 åk 7- 9 Hög svarsfrekvens Referensgrupp Ansvarig/skola Pappersenkät

9 Drogvaneundersökningen 2012 Har du någon gång under de senaste 12 månaderna druckit alkohol? Har du någon gång de senaste 12 månaderna druckit så mycket alkohol att du blivit berusad? Hur har du fått tag på alkoholen? Om, du någon gång druckit alkohol, hur gammal var du när du medvetet provade första gången? Tillåter dina föräldrar att du dricker alkohol? Röker du? Snusar du? Har du någon gång blivit erbjuden/använt narkotika?

10 Resultat Sammanställning Försök till analys Kommuniceras – hemsidan, föräldramöten, rektorer, andra aktörer

11 Drogvaneundersökningen 2012

12 Effekt Föräldrastödsprogram En Effekt-presentatör håller i mötet Riktar sig till föräldrar med barn i åk7-9 (tobak från åk 6) Med föräldrars hjälp förebygga tidig alkoholdebut

13 Drogvaneundersökningen 2012 15-20 min – 1 gång/termin fakta kring alkohol och droger Resultat lokal drogvaneundersökning Tid för föräldradiskussion Gemensamma överenskommelser – skickas hem

14 Budskap till föräldrarna Du påverkar ditt barns drickande mer än du tror Var tydlig – det har stor betydelse att ha en restriktiv inställning Bjud inte ditt barn på alkohol Ditt barn uppskattar tydliga besked Prata med ditt barn Kom överens med varandra – det hjälper

15 Kommentar: Större andel pojkar än flickor har druckit alkohol senaste 12 månaderna i åk 8 (53,7 % resp. 49,2 %). I åk 7 är det större andel flickor än pojkar (33,4 % resp 28,9 %). I övrigt ingen större skillnad mellan könen.

16 Kommentar: Ingen större skillnad mellan könen 2012.

17 Drogvaneundersökningen 2012 Kommentar: Ingen större skillnad i svaren mellan pojkar och flickor 2012 mer än att flickor ligger något högre i alla svarsalternativ utom i Vet inte där pojkarna ligger något lägre. I åk 9 är det dock hela 18,7 % av flickorna som säger att en eller båda av föräldrarna tillåter.

18 Drogvaneundersökningen 2012 Kommentar: Alternativet Nej har nyanserats något med alternativet Har provat en gång vilket troligen förklarar minskningen av andelen Nej 2011. Pojkar röker ibland till dagligen i något större grad än flickor (19,8 % mot 14,2 %) 2012. Nytt alternativ 2011

19 Drogvaneundersökningen 2012 Kommentar: Alternativet Nej har nyanserats något med alternativet Har provat en gång vilket troligen förklarar minskningen av Nej 2011. Betydligt fler pojkar snusar dagligen (11,2 % mot 4,7 % flickor.) 2012. Ingen av flickorna i åk 8 snusar (de har heller inte provat narkotika eller andra berusningsmedel). Nytt alternativ 2011

20 Drogvaneundersökningen 2012 Fler pojkar än flickor har prövat narkotika (3,8 % resp 2,4 %). Lika många pojkar som flickor har blivit erbjuden att prova narkotika. Fler pojkar än flickor har prövat annat (8,1 % resp 5,9 %). Narkotika 3,1 % motsvarande 11 individer, har prövat narkotika 10,1 % motsvarande 36 individer, har blivit erbjuden att pröva narkotika 7,0 % motsvarande 25 individer, har prövat annat för berusning

21 Hur kan vi tolka förändringen som skett? Föräldrarnas roll – utifrån Effektinsats? Nationella kampanjer? Fler poliser ute i samhället? Lägre bruk av alkohol nationellt? Flera nyanlända? Andra förändringar i lokalsamhället?

22 Vad kom vi fram till? Det mesta tyder på att Effektinsatsen har gett effekt!

23 Framtiden Fördjupa våra kunskaper om vad som påverkar alkohol-/drogvanorna hos våra ungdomar. Samverkan MIUN? Ta del av övriga aktörers erfarenheter i större omfattning Revidera drogvaneundersökningen i relation till CAN – för årlig jämförelse

24 Framtiden Utmaningar Hur når vi de unga vuxna och de föräldrar som langar? Hur möter vi det ökande bruket av narkotika Spännande Hur kommer resultatet på 2013 års drogvaneundersökning att se ut?

25 VIKTIGT ATT SATSA OM MAN VILL HA FÖRÄNDRING!

26 Drogvaneundersökningen 2012 Vill du veta mer hör av dig till Åsa Gustafsson, Effekt-presentatör asa.gustafsson@zonline.se asa.gustafsson@zonline.se Berit Holter, alkohol- och drogförebyggande samordnare berit.holter@stromsund.se berit.holter@stromsund.se 0670 – 167 15


Ladda ner ppt "CAN-konferensen 13-03-2013 Erfarenheter av ÖPP/Effekt kopplat till lokal drogvaneundersökning Vad blev resultatet?"

Liknande presentationer


Google-annonser