Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

STATENS PENSIONSFOND (VER) Bokslutspresentationen 26.2.2015 1 26.2.2015.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "STATENS PENSIONSFOND (VER) Bokslutspresentationen 26.2.2015 1 26.2.2015."— Presentationens avskrift:

1 STATENS PENSIONSFOND (VER) Bokslutspresentationen 26.2.2015 1 26.2.2015

2 Året 2014 i korthet Placeringarnas avkastning var 7,8 procent (6,4 procent under år 2013) Placeringarnas marknadsvärde 17,6 miljarder euro (16,3 miljarder euro den 31 december 2013) Ränteplaceringarnas andel av portföljen var 50,4 (51,6) procent, noterade aktiernas andel var 39,5 (39,9) procent och övriga placeringarnas andel var 10,1 (8,5) procent. Ränteplaceringarnas avkastning var 4,9 (-1,6 procent under år 2013), noterade aktieplaceringarnas avkastning var 11,7 (18,2) procent. Inom övriga placeringar uppnåddes en avkastning på 7,8 (5,7) procent. Placeringarnas avkastning var 7,8 procent (6,4 procent under år 2013) Placeringarnas marknadsvärde 17,6 miljarder euro (16,3 miljarder euro den 31 december 2013) Ränteplaceringarnas andel av portföljen var 50,4 (51,6) procent, noterade aktiernas andel var 39,5 (39,9) procent och övriga placeringarnas andel var 10,1 (8,5) procent. Ränteplaceringarnas avkastning var 4,9 (-1,6 procent under år 2013), noterade aktieplaceringarnas avkastning var 11,7 (18,2) procent. Inom övriga placeringar uppnåddes en avkastning på 7,8 (5,7) procent. 26.2.2015 2

3 Utveckling av VER:s placeringar 2001-2014 3 Miljoner euro 26.2.2015

4 Placeringarna grupperade enligt risk 4 1) Innehåller överlåtbara räntorna. 2) Totalavkastningen innehåller ohänförade kostnader/avkastningar. 3) Placeringarnas volatilitet är beräknad enligt månadsiaktagelserna under en 24 månaders tidsperiod. Masskuldebrevslånens volatilitet är beräknad enligt alla (inte enligt offentliga samfunds) masskuldebrevlån.. 26.2.2015

5 Fördelningen av VER:s placeringsportfölj 31.12.2014 Placeringarna är grupperat enligt TELA:s rekommendationer 26.2.2015 5

6 Fördelningen av ränteplaceringarna 31.12.2014 6 26.2.2015

7 Fördelningen av aktieplaceringarna 31.12.2014 7 26.2.2015

8 8 Fördelningen av övriga placeringar 31.12.2014 26.2.2015

9 Avkastning och avvikelser från den strategiska fördelningen 26.2.2015 9

10 5-års avkastning, % Avkastningarna under den senaste 5-års perioden är beräknade efter placeringsverksamhetens utgifter. Det geometriska medeltalet för VER:s avkastning de 5 senaste åren var 6,8 procent och motsvarande avkastning för den senaste 10-års perioden var 5,5 procent 11,3 % 26.2.2015 6,4 % 7,8 % 10

11 Nyckeltal 2013-2014 20132014 Intäkter från pensionsavgifter, miljoner euro1 6341 712 Nettoavgiftsintäkter, miljoner euro- 45-16 Överföring till statsbudgeten, miljoner euro1 6781 728 Balansomslutning, miljoner euro14 32114 715 Pensionsansvarsskuld, miljoner euro94 00095 400 Fonderingsgrad % *)1718 Antal anstälda2223 Placeringsverksamhetens kostnader (% av genomsnittlig kapital)0,04 11 *)Placeringar/pensionsansvarsskuld 26.2.2015

12 VER:s nettoavgiftsintäkter 12 Miljoner euro 26.2.2015

13 VER:s pensionsansvarsskulden och fonderingsgraden 13 26.2.2015

14 VER:s intäkter från pensionsavgifter och statens pensionsutgifter 14 26.2.2015


Ladda ner ppt "STATENS PENSIONSFOND (VER) Bokslutspresentationen 26.2.2015 1 26.2.2015."

Liknande presentationer


Google-annonser